મળે માયા


       .મળે માયા  

તાઃ૨૬/૩/૨૦૨૦      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ માયા જીવને જીવનમાં,અનેક માર્ગે દોરીને લઈ જાય
કર્મનાસંબંધ તો જીવને અવનીપર,આવન જાવનથી સમજાય
..... મળેલ માનવદેહ જીવને,જીવનમાં અનેક કર્મ કરાવી જાય.
સમયની સંગે ચાલતા દેહને,કળીયુગ સતયુગ વર્તનથી દેખાય
ભુમીપર જન્મથી મળેલ જીવને,કુટુંબના સંબંધનો સ્પર્શ થાય
વાણી વર્તનએ દેહનો સંબંધ,જે ઉંમરમાં થતા કર્મથી દેખાય
સરળ રાહ મળે જીવનમાં દેહને,જે જીવના વર્તનથી મેળવાય
..... મળેલ માનવદેહ જીવને,જીવનમાં અનેક કર્મ કરાવી જાય.
અવનીપરના યુગથી નાકોઇજ દેહથી સમયથીકદી દુર રહેવાય
કર્મના બંધનએ જીવના છે,જે દેહને વાણીવર્તનથી અનુભવાય
પાવનરાહે જીવવા દેહથી,નિર્મળ ભાવનાથી ભક્તિમાર્ગે ચલાય
પવિત્રરાહે મળે સંતનાઆશિર્વાદ દેહને પવિત્રજીવન આપીજાય
..... મળેલ માનવદેહ જીવને,જીવનમાં અનેક કર્મ કરાવી જાય.
================================================

કળીયુગની માયા


     .કળીયુગની માયા  

તાઃ૨૪/૩/૨૦૨૦      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અજબ શક્તિશાળી છે જગતપર,જે કળીયુગની માયા કહેવાય
નાસમય કોઇથીય પકડાય જીવનમાં,જે અનુભવે સમજાઈ જાય
......સ્પર્શ કરે મળેલદેહને અવનીએ,જે કળીયુગની માયા કહેવાય.
સરળ જીવનમાં આફતનો ઓડકાર થાય,જ્યાં સમયસંગે ચલાય
અજબલીલા છેકુદરતની જગતપર,જે સતયુગકળીયુગથી સમજાય
મળેલ દેહને સંબંધ છે સમયનો,જે જીવને કર્મથીજ સ્પર્શી જાય
માનવદેહ એજ પરમાત્માનીછે કૃપા,અનેકદેહથી છટકાઈ જવાય
......સ્પર્શ કરે મળેલદેહને અવનીએ,જે કળીયુગની માયા કહેવાય.
જીવને મળેલ નિર્મળરાહ જીવનમાં,જયાં નિર્મળભાવનાએ જીવાય
કર્મનો સંબંધ તો મળેલદેહને છે,એ સતયુગ કળીયુગથી મેળવાય
કળીયુગની હવા મળે દેહને,જે કોરોના વાયરસથી દુઃખ દઈજાય
પવિત્રભાવનાથી ભક્તિ કરતા,કળીયુગના વાયરસથી છટકાવાય
......સ્પર્શ કરે મળેલદેહને અવનીએ,જે કળીયુગની માયા કહેવાય.
====================================================

કુદરતની લીલા


.             .કુદરતની લીલા     

તાઃ૧૭/૩/૨૦૨૦               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ     

કુદરતની છે અદભુતલીલા અવનીપર,સમયસંગે ચાલતા માનવને દેખાય
મળેલ માનવદેહને સ્પર્શ કરે જીવનમાં,જે અનેક અનુભવને આપી જાય
......એજ અજબલીલા પરમાત્માની કહેવાય,જે માનવતા મહેંકાવી જાય.
કળીયુગની સાંકળ માનવથી પકડાય,જ્યાં સરળ જીવનની રાહે જીવાય
મળે કુદરતનીકેડી દેહને જીવનમાં,જે કોરોના વાયરસથી અનુભવ થાય
માન અને સન્માનને પકડી રાખતા,માનવીને અપેક્ષાનાવાદળ અથડાય
મળેલદેહને સ્પર્શે વાયરસ અવનીએ,જે અનેકદુઃખનો સ્પર્શ આપી જાય
......એજ અજબલીલા પરમાત્માની કહેવાય,જે માનવતા મહેંકાવી જાય.
સતયુગ એ પરમાત્માની કૃપા જીવપર,જે મળેલદેહને પવિત્રરાહે લઈજાય
નિર્મળભાવનાથી ભક્તિ કરતા જીવનમાં,અનંત શાંંતિની વર્ષા થઈ જાય
કળીયુગ કુદરત સંગે જીવને અપેક્ષા સ્પર્શે,જે માનવદેહને ભટકવી જાય
આફતનો સ્પર્શ થાય દેહને જીવનમાં,જે અનેક રાહે દેહને દુઃખ દઈજાય
......એજ અજબલીલા પરમાત્માની કહેવાય,જે માનવતા મહેંકાવી જાય.
=========================================================

સન્માન નારીનુ


.      .સન્માન નારીનુ  

તાઃ૯/૩/૨૦૨૦         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાવનકર્મની રાહ પકડીને જીવતા,જીવોને પવિત્રરાહએ આપીજાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરાવી જીવતા,મળેલદેહને પાવનએ કરી જાય
......એજ દેહ છે અવનીપર,જે નારીના પવિત્રદેહથીજ ઓળખાય.
પરમાત્માની કૃપા મળે દેહને,જે સંતાન દેતાજ માતા એ થઈ જાય
મળેલ સંસ્કાર પકડીને ચાલતા,જીવનમાં પવિત્રરાહ દેહને મળીજાય
નિર્મળ જીવનનો સંગાથ મળે,ના કોઇ જ અપેક્ષા જીવનમાં રખાય
મળે મમ્મીના આશીર્વાદ સંતાનને,એજ પિતાને રાજી પણ કરીજાય
.......એજ દેહ છે અવનીપર,જે નારીના પવિત્ર દેહથીજ ઓળખાય.
વિરબાઈબેને સંસ્કાર સાચવ્યા,જ્યાં પતિથી સાધુની સેવાએ મોકલાય
જલારામની જ્યોતપ્રગટી સંસારમાં,જ્યાં પ્રભુ ઝોળીલાકડી આપી જાય
પવિત્ર જીવ અવનીપર આવી જાય,ત્યાં જ પત્નિ માતાથી ઓળખાય
નારીદેહની અજબકૃપા જગતપર,અનેક જીવોને માનવદેહ આપી જાય
......એજ દેહ છે અવનીપર,જે નારીના પવિત્ર દેહથીજ ઓળખાય.
મળે દેહ નારીનો જીવને સંસારમાં,જે પતિનો પાવનપ્રેમ મેળવી જાય
અદભુતલીલા થાય પરમાત્માની જગતપર,એ માનવદેહ મળતા દેખાય
નારી દેહનુ થાય સન્માન અવનીપર,જે પવિત્રરાહે જીવન જીવી જાય
પ્રદીપને પ્રેમ મળે બહેનોનો હ્યુસ્ટનમાં,અનંતપ્રેમે કલમ પકડાવી જાય 
.......એજ દેહ છે અવનીપર,જે નારીના પવિત્ર દેહથીજ ઓળખાય.
=====================================================

માયા સંગે કાયા


.      .માયા સંગે કાયા

તાઃ૧૧/૨/૨૦૨૦        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

જીવનો સંબંધ જગતપર,જે થયેલ કર્મના બંધનથી જ મેળવાય 
અવનીપરના આગમનથી મળેલદેહ ના,વર્તનને એ સ્પર્શી જાય
......એજ માયાનો સંબંધ છે દેહનો,જે જીવને જગતપર લાવી જાય.
મળેલદેહ એ કૃપા છે પરમાત્માની,એ માનવતાને મહેંકાવી જાય
પવિત્રકર્મનો સંબંધએ મળેલદેહનો,જે પરમાત્માની કૃપાએ દેખાય
સત્કર્મનો સંગાથ મળે દેહના કર્મથી.જે શ્રધ્ધાભક્તિએજ મેળવાય
નાકોઇ અપેક્ષા દેહની રહે જીવનમાં,જે પવિત્રકર્મનીરાહે દઇ જાય
......એજ માયાનો સંબંધ છે દેહનો,જે જીવને જગતપર લાવી જાય.
પવિત્રપ્રેમ મળે દેહ અવનીપર,જેપાવનરાહના માર્ગે દેહનેલઈ જાય
સરળ જીવનમાં નાકોઇ અપેક્ષા રહે,એ માનવતાને મહેંકાવી જાય
સંત જલાસાંઇનો પ્રેમમળે દેહને,જે નિર્મળ ભક્તિરાહ આપી જાય
કાયાનો નાસંબંધ રહે જીવને,જે સત્કર્મની રાહે મુક્તિમાર્ગદઈ જાય
......એજ માયાનો સંબંધ છે દેહનો,જે જીવને જગતપર લાવી જાય.
=====================================================

.જય અંબે માતા


.       .જય અંબે માતા

તાઃ/૧૦/૧/૨૦૨૦ (પોષસુદ પુનમ)  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 
 
પરમકૃપાળુ મા અંબાનો જન્મદીવસ,પાવનધરતી પર ભક્તોથી ઊજવાય
આરાસુરમાં જન્મ લઈ માતાજી,ગુજરાતની ધરતીને પાવનએજ કરી જાય
......એજ કૃપા માતાના પ્રેમની,જે પોષસુદ પુનમના દીવસે પ્રેમથી પ્રેરી જાય.
વંદન કરી માતાની અર્ચના કરતા,ભક્તોના પ્રેમને માતા પારખી જાય
આવેલ ભક્તોને સંકેત મળે જીવનમાં,અનંત પ્રેમની વર્ષા મેળવી જાય
સત્કર્મની પાવનરાહ મળે જીવનમાં,એજીવને અંતે મુક્તિમાર્ગ દઈ જાય
આરાસુરથી આણંદ આવીને માતાજી,પ્રદીપના પરિવારપરકૃપા કરીજાય
......એજ કૃપા માતાના પ્રેમની,જે પોષસુદ પુનમના દીવસે પ્રેમથી પ્રેરી જાય.
મળે માતાનોપ્રેમ શ્રધ્ધાભક્તિએ જીવનમાં,જે સદમાર્ગની રાહે લઈ જાય
પાવનકર્મની કેડીમળે જીવનમા,જે અંબામાતાની અસીમકૃપાએ મેળવાય
દેહલઈને માતા આવ્યા અવનીપર,જે ભક્તોપર પાવનકૃપાપણ દઈ જાય
અજબ શક્તિશાળી ધરતી છે ભારત,જ્યાં પવિત્રદેહ લઈ કૃપા કરી જાય
......એજ કૃપા માતાના પ્રેમની,જે પોષસુદ પુનમના દીવસે પ્રેમથી પ્રેરી જાય.
==============================================================

સત્કર્મની કેડી


.      .સત્કર્મની કેડી 
તાઃ૧/૧/૨૦૨૦        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 
 
સમય સંગે ચાલતા ગુજરાતીઓ,જગતપર નિખાલસથી પ્રેરણા આપી જાય
માન અભિમાનની નામાગણી રાખે,જે પવિત્રકર્મ સંગે સન્માન પામી જાય
....એ કૃપા માતા સરસ્વતીની,જે હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓનુ સન્માન કરાવી જાય.
મળેલદેહને તો સંબંધ છે થયેલકર્મનો,જે અવનીપર દેહના વર્તનથી દેખાય 
સરળ જીવનની રાહ મેળવી જીવવા,સત્કર્મનો સંગાથ પ્રભુકૃપાએ મેળવાય 
માનવતાની મહેંક પ્રસરે જીવનમાં,જે શ્રધ્ધાભક્તિએ પાવનકર્મ કરાવી જાય 
કૃપાની પાવનરાહ મળે દેહને,એ મા કૃપાએ દેહથી પકડેલ કલમથી દેખાય
.....એ કૃપા માતા સરસ્વતીની,જે હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓનુ સન્માન કરાવી જાય.
પવિત્રરાહે કલમ પકડતા જીવનમાં,અનંતપ્રેમની વર્ષાએ પાવનરાહ દઈ જાય
ના કોઇજ અપેક્ષા માનવદેહની રહે,જે દેહને પવિત્રરાહની પ્રેરણાએ દેખાય
મનથી પકડેલ કલમથી અનંતરાહમળે જીવને,જે અનેકને આનંદ આપી જાય
શાંંતિનો સંગાથ મળે દેહને જીવનમાં,જે સત્કર્મનો સાથ જીવને આપી જાય
.....એ કૃપા માતા સરસ્વતીની,જે હ્યુસ્ટનના કલમપ્રેમીઓનુ સન્માન કરાવી જાય.
================================================================