. લઈ લો પ્રેમ


  Image result for navaratri
.      . લઈ લો પ્રેમ 
તાઃ૨૬/૩/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

લઈ લો પ્રેમ જગતમાં માવલડીનો,જીવનમાં શાંન્તિએ મેળવાય
માતારી કૃપા પામવા અવનીએ,પાવનરાહથી જ જીવન જીવાય
.....સરળતાના સાગરમાં રહેતા,નાકોઇ અશાંંતિ જીવનમાં આપી જાય.
માગણીરાખી પ્રેમ લઈલીધો,તો કળીયુગની આફત સ્પર્શી જાય
મોહમાયાની ચાદરમળી જતાં,દેખાવની દુનીયા જીવનેમળીજાય
કઈ રાહની દ્રષ્ટિ પડી દેહ પર,જે નિર્મળશ્રધ્ધા ભક્તિએ દેખાય
મળે અનંતકૃપા અવિનાશીની,જે જન્મ મરણના બંધને સમજાય
.....સરળતાના સાગરમાં રહેતા,નાકોઇ અશાંંતિ જીવનમાં આપી જાય.
સમય સમયની સમજપડે જીવને,જે યુગના સ્પર્શથી અનુભવાય
લાગણી માગણીએ સ્પર્શે જગતમાં,જે કર્મના બંધને જ સમજાય
દુઃખ દરિદ્ર એ કસોટી જીવની.જેમાંથી પવિત્રભક્તિએ છટકાય
મળે માનવતાની મહેંક જગતમાં,જેને પરમાત્માની કૃપા કહેવાય
.....સરળતાના સાગરમાં રહેતા,નાકોઇ અશાંંતિ જીવનમાં આપી જાય.
======================================================

શ્રધ્ધાની સાંકળ


Image result for માડી તારા ગરબા
.      શ્રધ્ધાની સાંકળ 

તાઃ૨૬/૩/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અજબ શક્તિશાળી છે આરાધના,જે શ્રધ્ધાની સાંકળ કહેવાય
પ્રગટે જ્યોત મળેલજીવનની,જ્યાં માતાની પવિત્રકૃપા થઈજાય
.......આગમન અવનીપર છે જીવનું,જે જીવનમાં દેહને સ્પર્શી જાય.
ભજન ભક્તિનોમાર્ગ અનેરો,જ્યાંજીવનમાં અંતરથી પુંજા થાય
ના અપેક્ષાની કોઇ કેડી જીવનમાં,ત્યાં પરમાત્માની કૃપા થાય
માડી તારા ગરબાએ ઘુમતા,સમયે તાલીઓના તાલને પકડાય
પાવનકૃપા મા તારી સ્પર્શે,જે કળીયુગના બંધનને તોડી જાય
.......આગમન અવનીપર છે જીવનું,જે જીવનમાં દેહને સ્પર્શી જાય.
મા માવડીના ઘુંઘટ ગાજે,જ્યાં મંજીરાનાતાલ પણ મળી જાય
આંગણે આવી માદર્શન આપે,એ જ શ્રધ્ધાની સાંકળ થઈજાય
મળે પ્રદીપને પ્રેમ માડીનો,એજ પાવન કર્મનીકેડી આપી જાય
શ્રધ્ધારાખી સ્મરણ કરતા,રમા,રવિ,દીપલ પણ સુખી થઈ જાય
.......આગમન અવનીપર છે જીવનું,જે જીવનમાં દેહને સ્પર્શી જાય.
====================================================

નજરની અસર


Image result for નજરની અસર
.    .નજરની અસર

તાઃ૨૪/૩/૨૦૧૭     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

નિર્મળ જીવનની રાહે જીવતા,સમયથી સચવાઈ જવાય
પ્રેમ ભાવના એજ સંબંધનીરાહ,માનવતાને સ્પર્શી જાય
.......જીવન નિખાલસ જીવતા,કળીયુગની કેડી પણ અડી જાય.
પવિત્રપ્રેમની નજર પડે દેહ પર,ના આંટીઘુટી અથડાય
પરમાત્માનીકૃપા પામવા આંગળીચીંધે,અનુભવે સમજાય
ના કોઇ તકલીફ અથડાય,કે ના કોઇ માગણી રખાય
મળે જીવનમાં શાંંતિનીવર્ષા,જે પવિત્ર જીવનઆપીજાય
.......જીવન નિખાલસ જીવતા,કળીયુગની કેડી પણ અડી જાય.
કળીયુગની કેડીમાં નજરપડે,જે ઇર્શાની નજર કહેવાય
મોહનીચાદર સ્પર્શે દેહને,જીવનેએ આફત આપી જાય
દેખાવને ના સમજે માનવી,ત્યાં તકલીફો મળતી જાય
એજ નજરની અસરછે અવનીએ,સમયે સમજાઇ જાય
.......જીવન નિખાલસ જીવતા,કળીયુગની કેડી પણ અડી જાય.
================================================

ગરબાનો રણકાર


 Image result for ગરબે ઘુમતાં
.     .ગરબાનો રણકાર 

તાઃ૨૩/૩/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

તાળી પાડીને ગરબે ઘુમતાં,મા તારા ઝાંઝરીયા સંભળાય 
જીવને મળે છે અનંતશાંન્તિ,નવરાત્રીએ તારી પુંજા થાય 
......પવિત્રપાવનરાહ મળતાં,મા તારી કૃપા અપરંપાર મળી જાય. 
માનવજીવનની માયા લાગતા,જીવથી માનવદેહ મેળવાય 
અવનીપર આગમને,મા તારા ગરબાનો રણકાર સંભળાય 
શ્રધ્ધા સંગે માળા જપતા,જીવને ઉજવળ રાહ મળી જાય 
એજકૃપા માડીનીમળતા,દેહના જન્મમરણ પાવનકરી જાય 
......પવિત્રપાવનરાહ મળતાં,મા તારી કૃપા અપરંપાર મળી જાય. 
અનેકરૂપો મળ્યા માડીના,જીવને પવિત્રરાહ આપી જાય 
ભક્તિભાવથી અર્ચન કરતાં,મળેલ દેહ પાવન થઈ જાય 
મોહમાયાની આશા છુટે જીવની,જ્યાં માતારી કૃપાથાય 
પાવનકર્મ ને પવિત્રકેડીએ,ગરબાની રમઝટ મળી જાય 
......પવિત્રપાવનરાહ મળતાં,મા તારી કૃપા અપરંપાર મળી જાય.
 ================================================

માડી આવે (નવરાત્રી)


Image result for નવરાત્રી ના ગરબા
.      માડી આવે 
      (નવરાત્રી)
તાઃ૨૩/૩/૨૦૧૭     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્ર તહેવાર હીંન્દુ ધર્મનોછે,જે નવરાત્રીથી ઉજવાય
માતાના અનેક સ્વરૂપનુ આગમન,ગરબે ઘુમાવી જાય
.......તાલીઓના તાલે રહીને,માને રાજી કરવા ભક્તો સૌ હરખાય.
પાવાગઢથી ઉતરે માકાળકા,ને આરાશુરથી મા અંબા
ખોડીયારમાના પાવનપગલે,અવનીપર પવિત્રકર્મ થાય
અનેક સ્વરૂપ માતાના દેખાય,જે નામથી પુંજા થાય
આવી નવરાત્રીએકૃપા માતારી,આજીવન પવિત્ર થાય
.......તાલીઓના તાલે રહીને,માને રાજી કરવા ભક્તો સૌ હરખાય.
મંજીરાની મહેંકપ્રસરે,ભક્તો તાલીઓનાતાલે ઘુમી જાય
શ્રધ્ધા રાખી માતાને સ્મરણતા,સમય ગરબાથી પકડાય
રીધ્ધી સિધ્ધીના બંધન સ્પર્શે,માનવજીવન મહેંકી જાય
અજબ દયાળુ માતાનીકૃપાએ,આજન્મસફળ થઈ જાય
.......તાલીઓના તાલે રહીને,માને રાજી કરવા ભક્તો સૌ હરખાય.
==================================================

ખોડીયાર માડી


Image result for ખોડીયાર માડી
.     .ખોડીયાર માડી 

તાઃ૨૨/૩/2૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

માડી તારા ચરણ સ્પર્શતા,જીવને અનંત શાંતિ મળી ગઈ
પામી કૃપા જીવનમાં મા તારી,નિખાલસજીવન આપી ગઈ
.......ખોડીયાર માડીનો પ્રેમ પાવન,અનુભવે સમજાઈ જાય.
માડી તારાપ્રેમની ઓળખ થઈ,જ્યાં અજબકૃપા તારી થઈ
કૃપાના સાગરની જ્યોત પડતા,જીવનમાં શાંંતિ મળી ગઈ
દર્શન તારા શ્રધ્ધાએ કરતા,માતારા આગમનની કૃપા થઈ
પવિત્ર જીવનની રાહ મળી ગઈ,જ્યાં કૃપા માડીતારી થઈ
.......ખોડીયાર માડીનો પ્રેમ પાવન,અનુભવે સમજાઈ જાય.
શ્રધ્ધારાખી માતારો મંત્ર જપતા,આશા અપેક્ષા છુટી ગઈ
નિર્મળજીવનની રાહ મળીજીવને,અનુભવથી સમજાઈ ગઈ
જન્મમરણના બંધન નાસ્પર્શે,જ્યાં મોહમાયા ભાગતી થઈ
પ્રેમની પાવનરાહ મળે અવનીએ,ખોડિયારમાની કૃપા થઈ
.......ખોડીયાર માડીનો પ્રેમ પાવન,અનુભવે સમજાઈ જાય.
==============================================

સંબંધ સંતાનના


.     .સંબંધ સંતાનના
તાઃ૨૦/૩/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કર્મનાબંધન જીવને સ્પર્શે,જે આવનજાવનથી સમજાય
મળેલદેહ એ સંબંધનાસ્પર્શે,મલેલદેહથી જીવને દેખાય
.....માબાપનોપ્રેમ એ નિમીત બને,જે જન્મ મળે અનુભવાય.
પ્રેમ માબાપનો પકડે જીવને,જે સંતાન સ્વરૂપેદેખાય
અવનીપર આગમન મળે.જે કર્મનાબંધનથીજ બંધાય
કુદરતની આકૃપા છે ન્યારી,મળેલદેહના વર્તને દેખાય
આજકાલના સ્પર્શેદેહને,જ્યાં ભક્તિજ્યોત પ્રગટી જાય
.....માબાપનોપ્રેમ એ નિમીત બને,જે જન્મ મળે અનુભવાય.
સંતાન છે પ્રેમ માબાપનો,જે કર્મબંધનને સ્પર્શી જાય
પ્રેમમળે પિતાનો નિર્મળ,એ જીવનનીરાહ આપી જાય
મળે પ્રેમ માતાનો સંતાનને,ભક્તિરાહનેએ ચીંધીં જાય
કર્મબંધન સ્પર્શે જીવને,જે અવનીપરના દેહથી દેખાય
.....માબાપનોપ્રેમ એ નિમીત બને,જે જન્મ મળે અનુભવાય.
===============================================