જન્મદીવસની જ્યોત

તાઃ૪/૭/૨૦૨૦ (જન્મદીવસ જુલાઈ ૩) પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવનસંગીની રમાનો જન્મદીવસ,સંતાનોની સંગે પ્રેમથી ઉજવાય 
પવિત્રપ્રેમ જલાબાપાનો મળીગયો,જે રવિ,દીપલના વર્તને દેખાય
 ......હેપ્પી બર્થડેના ઉચ્ચારથી,જુલાઇ૩ના દીવસે કેક કાપી રમા ખુબ હરખાય. 

મળેલ દેહને માબાપનો પવિત્રપ્રેમ મળ્યો,મારી પત્નીએ થઈ જાય 
સમયની સંગે ચાલતી જીવનમાં,આજે સાંઇઠ વર્ષર્નીએ થઈ જાય 
સંસ્કાર સાચવી જીવન જીવતા,ભારતથી અમેરીકા આવી જવાય
ભક્તિમાર્ગ પકડીને જીવતા,સંત જલસાંઇનો પ્રેમ પણ મળી જાય 
......હેપ્પી બર્થડેના ઉચ્ચારથી,જુલાઇ૩ના દીવસે કેક કાપી રમા ખુબ હરખાય. 

શ્રધ્ધાભાવથી ભણતરની કરતા,સંતાનને જીવનમાં રાહ મળી જાય 
રવિ,હિમાના લાડલા દીકરા વીરવેદથી,કુળને એઆગળ લઈ જાય 
દીપલ સંગે જમાઈ અમારા નીશીતકુમાર,પવિત્રજીવન જીવી જાય 
પાવનરાહ સંગે જન્મદીવસની ઉજવણી કરી,સુખશાંંતિ મળતીજાય 
......હેપ્પી બર્થડેના ઉચ્ચારથી,જુલાઇ૩ના દીવસે કેક કાપી રમા ખુબ હરખાય. 

============================================================= 
    મારી પત્ની રમાના જન્મદીવસની યાદ રૂપે આ કાવ્ય લખી સપ્રેમ 
મારા તરફથી સંગે દીકરી દીપલ,દીકરા રવિ સંગે સપ્રેમ ભેટ. 
       લી.પ્રદીપ સંગે પરિવાર. હ્યુસ્ટન.

સમજણનો સંગાથ


.      સમજણનો સંગાથ 
તાઃ૨૭/૬/૨૦૨૦         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

ના કોઇનેય સમજણ અડે,કે ના કોઇ નાથીય કદી દુર રહેવાય
કળીયુગની કાતર છે અવનીપર,જેને કોરોનાનો વાયરસ કહેવાય
.....અદભુતશક્તિ અવીનાશીની અવનીપર,જે સમયસંગે જીવને દોરી જાય.
સમયને ના પારખે કોઇ કે નાકોઈ દેહથી,કદીયે દુર જઈ રહેવાય
પરમાત્માની આ લીલા છે અત્યારે,જે કોરોના વાયરસથી મેળવાય
સ્પર્શથાય વાયરશનો જે મળેલ દેહને,આફતસંગે મૃત્યુ આપી જાય
ઘરમાં રહીને પરમાત્માનુ પુંજન કરતા,દેહ કોરોનાથીજ બચી જાય
.....અદભુતશક્તિ અવીનાશીની અવનીપર,જે સમયસંગે જીવને દોરી જાય.
અજબશક્તિશાળી સુર્યદેવ છે જગતપર,જે સવારથી દર્શન દઈજાય 
શ્રધ્ધાભાવનાથી ઘરમાં ભક્તિકરતા,પરમાત્માની પરમકૃપા મળીજાય
કળીયુગમાં હાલ મંદીરો બંધ થઈગયા,એ વાયરસની અસર કહેવાય
મળેલ માનવદેહને કૃપાએ સમયનોસંગાથમળે,જે દેહને બચાવી જાય
.....અદભુતશક્તિ અવીનાશીની અવનીપર,જે સમયસંગે જીવને દોરી જાય.
=========================================================


.શેરડી સાંઇ
Shutdown in Shirdi over Saibaba birthplace row; MP backs stir
       .શેરડી સાંઇ 
તાઃ૧૪/૬/૨૦૨૦       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પાર્વતી પતિ મહાદેવની પાવનકૃપા,પવિત્રદેહના આગમનથી દેખાય
શેરડી ગામને પાવન કરવા જ પધાર્યા,ના માબાપનો સંબંધ લેવાય
.....એ સાંઇબાબાથી ઓળખાય અચાનક,દ્વારકામાઈનો પવિત્ર સાથ મળી જાય.
આવ્યા અવનીપર પરમાત્મા દેહલઈ,ના માબાપનો કોઇ સ્પર્શથાય
પાવનરાહે જીવનજીવી,મળેલ માનવદેહને એ માનવતા આપી જાય
ભારતની ધરતીપર શેરડી ગામને,પવિત્રકરવા ભોલેનાથની કૃપાથાય
મળેલદેહને માનવી રીતે જીવવા,ના ધર્મનો કોઇ અંધકાર મળીજાય
.....રાહ બતાવી અવનીપર,નાઅલ્લા ઇશ્વરને દુર રખાય કે શ્રધ્ધાસબુરી પકડાય.
નિર્મળ ભાવથી ભક્તિ કરતા,માનવદેહ પર પરમાત્માની કૃપા થાય
શ્રધ્ધા શબુરી એક જ રાહ છે,જે હિંદુમુસ્લીમ માનવદેહથી બોલાય
મળેલ માનવદેહને એકજ ભાવના છે,જે અલ્લા ઇશ્વરથી જ પુંજાય
અવનીપરનો આગમનવિદાય,એ જીવના કર્મનો સંબંધથી મેળવાય
.....પ્રેમ મળ્યો સાંઇબાબાનો મને,જે નાતજાતનો જીવનમાં કોઇ સ્પર્શ આપી જાય.
==============================================================

. આવ્યો ફાધર ડે


.            .આવ્યો ફાધર ડે  
તાઃ૨/૬/૨૦૨૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ    

પ્રેમ મળે માબાપનો જીવનમાં,જે સંતાનને સુખશાંંતિ આપી જાય
પાવનરાહ મળતા દેહ પર,એજ પરમાત્માની પરમકૃપા જ કહેવાય
......એજ દેહને મળેલરાહ અવનીપર,ના અપેક્ષા રહે ના આફત મળી જાય.
પવિત્રભુમી ભારત છે જગતમાં,જ્યાં પરમાત્મા અનેકદેહ લઈ જાય
ઉજવળજીવન જીવી રહ્યાછે,જે સુખશાંંતિના વાદળ વરસાવી જાય
મળે કુટુંબમાં પ્રેમ સંતજલાસાંઇનો,જે પાવનકર્મથી જીવને સમજાય
સગા સંબંધીઓનો સાથ મળે પ્રસંગપર,એ દરેક પળે મળતો જાય 
......એજ દેહને મળેલરાહ અવનીપર,ના અપેક્ષા રહે ના આફત મળી જાય.
કળીયુગની આકેડી અમેરીકામાં,જે નિર્મળપ્રેમની ગાથા દુરકરી જાય
માબાપને દુર રાખવાને જીવનથી,અહીંતો ઘરડાઘરમાંજ મુકી દેવાય
મધરડેની રાહ જુએ મમ્મી જીવનમાં,ને ફાધરડેની રાહ પપ્પા જુએ
આજ દેખાવની દુનીયા જગતપર,અહીં આવી ના કોઇથીય છોડાય
......એજ દેહને મળેલરાહ અવનીપર,ના અપેક્ષા રહે ના આફત મળી જાય.
=============================================================

પવિત્રજ્યોત


.       .પવિત્રજ્યોત

તાઃ૧૯/૫/૨૦૨૦         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,અનેક દેહના આવનજાવનથી દેખાય
સતયુગકળીયુગએ અજબલીલા કહેવાય,સમયસંગે ચાલતા એ સમજાય
......એજ પવિત્રરાહ દેહને મળતી જારાહય,જે દેહને કર્મનીકેડી એ દોરી જાય.
કર્મનો સંબંધ જીવને મળેલદેહને સ્પર્શે,જે યુગના સબંધથી ચલાઈ જાય
પવિત્રભુમી ભારત છે અવનીપર,જ્યાં પરમાત્મા અનેકદેહથી પ્રેરી જાય
કુટુંબનો સંબંધ છે મળેલદેહને,એ પુર્વ જન્મના દેહથીજ સમજાઈ જાય
સત્કર્મની રાહ મળે દેહને જીવનમાં,જે નિર્મળ ભક્તિ માર્ગથી મેળવાય
......એજ પવિત્રરાહ દેહને મળતી જાય,જે દેહને કર્મનીકેડી એ દોરી જાય.
પાવનરાહની આંગળી ચીંધવા જીવને.પવિત્રરાહ અનેકદેહ લઈ દઈ જાય
પવિત્ર દેવદેવીઓ એ પરમાત્માના દેહ,જે જીવનમાં પાવનરાહે દોરી જાય
કળીયુગમાં જલારામનુ આગમનથયુ,જે નિરાધારદેહને ભોજન અપાવીજાય
સંત સાંઇબાબા પરમાત્માનો દેહ,જે મળેલદેહને માનવતા સ્પર્શાવી જાય 
......એજ પવિત્રરાહ દેહને મળતી જાય,જે દેહને કર્મનીકેડી એ દોરી જાય.
-----------------------------------------------------------,

કાતર કળીયુગની


.
.      .કાતર કળીયુગની 

તાઃ૧૫/૫/૨૦૨૦        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કળીયુગની કાતર છે અવનીપર,સમયસંગે મળેલ દેહને એ સમજાય
કુદરતની આ લીલા જગતને,અનેક કર્મોથી થયેલકર્મથીજ એ દેખાય 
.....જન્મ મળેલદેહને સત્કર્મ સંગે કુકર્મથી જીવનમાં સુખદુઃખ આપી જાય.
અનેકદેહનો સંબંધજીવને,અવનીપર પ્રાણી,પશુ,માનવીથી ઓળખાય
પરમાત્મની પાવનકૃપા પામવાદેહથી,સત્કર્મસંગે પરમાત્માની પુંજાથાય
સમય નાપકડાય જગતપર,સતયુગમાં કૃપામળે મળેલદેહને અનુભવાય
કળીયુગની કાતર કોરોના વાયરસથી,કરોડો દેહનેઆડાસરે મારી જાય
....આજ છે કળીયુગની ઝાપટ,જે શ્વાસ સંગે મોંને કાપડથી ઢંકાવી જાય.
જીવને સંબંધ છે અનેક કર્મનો,જે માનવદેહને જગતપર કર્મથી દેખાય
માબાપનો પ્રેમ જીવને સંતાન થતા,કૌટુંબીક સંબંધ દેહને આપી જાય
મળેલદેહને ઉંમરનો સંબંધ સ્પર્શે,પણ સમયસંગે શ્રધ્ધાએ ભક્તી કરાય
જીવનો સંબંધછુટે સતયુગ કળીયુગનો,જે દેહને મુક્તિમાર્ગ આપી જાય
....આજ છે કળીયુગની ઝાપટ,જે શ્વાસ સંગે મોંને કાપડથી ઢાંકાવી જાય.
==========================================================

શાન દુનીયાની


232 ) ગુજરાતના ૫૩મા જન્મ દિવસે અભિનંદન ...
         .શાન દુનીયાની         
 
 તાઃ૧/૫/૨૦૨૦         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જીવને દેહ મળતાજ સમજાય
માનવદેહ એજ કર્મનો પવિત્ર સંબંધ,ભારતમાં દેહ આપી જાય
......પવિત્રભુમી ભારત છે દુનીયામાં,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ જાય.
પવિત્રકર્મની કેડી મળે દેહને,જે અજબશક્તિનીરાહ આપી જાય
ભારતદેશ એ શાન છે ગુજરાતીઓની,એપવિત્ર સત્કર્મથી દેખાય
ગુજરાતના રાજ્યની પહેચાન થઇ,મે માસથી સ્થાપના થઈ જાય
દુનીયામાં પ્રસરેલા ગુજરાતીઓજ,સાચી રાહે આંગળી ચીંધી જાય
......પવિત્રભુમી ભારત છે દુનીયામાં,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ જાય.
ગુજરાતીજ શાનછે અમેરીકાની,જે સુર્યચંદ્રની ઓળખ આપી જાય 
પાવનજીવનની રાહ મળે ભક્તિધર્મથી,પ્રેરણાએ મંદીર મળી જાય
કર્મધર્મની પાવનરાહમળે દુનીયામાં,જે ગુજરાતીઓની શાનકહેવાય
દીવસની દુનીયામાં ઓળખાણ,જે ગુજરાતનો સ્થાપનાદીન કહેવાય
......પવિત્રભુમી ભારત છે દુનીયામાં,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ જાય.
======================================================
   જગતમાં પવિત્રભુમી ભારત કહેવાય જેની ઓળખાણ દુનીયાને થાય.
જીવને મળેલ દેહને સત્કર્મનીરાહ ગુજરાતીઓજ આપે જે શાન આપી જાય.
પહેલી મે એ ભારતમાં ગુજરાતનો સ્થાપના દીવસ જગતમાંય ઓળખાય.
એ નીમિત્તે આ કાવ્ય જગતના ગુજરાતીઓને શાન સ્વરૂપે વંચાવાય.
લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટના જય ગુજરાત.      તાઃ ૧/૫/૨૦૨૦    
=======================================================

.સમયનો સંગ


.      .સમયનો સંગ 

૨૧/૪/૨૦૨૦         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાવન કર્મનો સંગાથ મળે દેહને,જે જીવને શાંંતિ આપી જાય 
મળેલ જન્મ એતો સંબંધ કર્મનો,જીવને આવનજાવન દઈ જાય
......એ અજબકૃપા પરમાત્માની,ધરતીપર દેહને કર્મની કેડીએ દોરી જાય.
માનવદેહ એ જીવની પાવનરાહ અવનીપર,દેહને એસ્પર્શી જાય
ગતદેહ એ કર્મનો સંબંધ જીવનો,જે પ્રાણીપશુના દેહથી દેખાય
સમયના સંગે સમજીને ચાલતા,જીવનમાં કર્મનોસંબંધ મળી જાય
અદભુતલીલા અવીનાશીની અવનીપર,દેહને અનુભવથી સમજાય
......એ અજબકૃપા પરમાત્માની,ધરતીપર દેહને કર્મની કેડીએ દોરી જાય.
કળીયુગ પર દેખાવનો દરીયોફરે,જે કોરોના વાયરસ આવી જાય
મળેલ માનવદેહને શ્વાસની પીડા આપીજાય,જે તકલીફથી દેખાય 
સમયની આજ કેડી અવનીપર,કોઇજ દેહથી કદી દુરના રહેવાય
જન્મના આગમનમાં માનવદેહને,અવનીપર કર્મનીરાહથી સમજાય
......એ અજબકૃપા પરમાત્માની,ધરતીપર દેહને કર્મની કેડીએ દોરી જાય.
----------------------------------------------------------

વ્હાલાની બર્થડે


      .વ્હાલાની બર્થડે 

તાઃ૧૦/૪/૨૦   (ચીં.વીર)   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમપ્રેમ મળ્યો કુળદેવીનો,જે દીકરા રવિને સંતાન આપી જાય 
પવિત્ર કેડીએ જીવતી પત્નિ હિમા,ચી.વીરને જન્મ આપી જાય 
.......એજ કૃપા માતા કાળકાની કુટુંબપર,જે કુળને આગળ લઈ જાય. 
અનંતપ્રેમાળ વ્હાલો વીર છે,જે નિર્મળભાવનાએ પ્રેમઆપી જાય 
કુળદેવીની કુપાએ અમારાકુળને,સંતાનના દેહથી આગળલઈ જાય 
પાવનરાહે જીવતો લાડલો વીર,દેહના છવર્ષ આજેપુરા કરી જાય 
જન્મદીવસને પકડી ચાલતા,જગતપર એપેઢીને આગળ લઈ જાય 
.......એજ કૃપા માતા કાળકાની કુટુંબપર,જે કુળને આગળ લઈ જાય. 
સરળ જીવનની રાહ મળતા વ્હાલો વીર,ભણતરની કેડીએ જાય 
સુખશાંંતિના વાદળની કૃપા મળે અમને,જે અનંતશાંંતિએ દેખાય 
ના કોઇજ અપેક્ષા રહે અમારા જીવનમાં,સંગે રવીનેય મળી જાય 
સંત જલાસાંઇની કૃપા મળતાઅમને,માનવતાની મહેંક પ્રસરી જાય 
.......એજ કૃપા માતા કાળકાની કુટુંબપર,જે કુળને આગળ લઈ જાય. ==========================================================

મળે માયા


       .મળે માયા  

તાઃ૨૬/૩/૨૦૨૦      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ માયા જીવને જીવનમાં,અનેક માર્ગે દોરીને લઈ જાય
કર્મનાસંબંધ તો જીવને અવનીપર,આવન જાવનથી સમજાય
..... મળેલ માનવદેહ જીવને,જીવનમાં અનેક કર્મ કરાવી જાય.
સમયની સંગે ચાલતા દેહને,કળીયુગ સતયુગ વર્તનથી દેખાય
ભુમીપર જન્મથી મળેલ જીવને,કુટુંબના સંબંધનો સ્પર્શ થાય
વાણી વર્તનએ દેહનો સંબંધ,જે ઉંમરમાં થતા કર્મથી દેખાય
સરળ રાહ મળે જીવનમાં દેહને,જે જીવના વર્તનથી મેળવાય
..... મળેલ માનવદેહ જીવને,જીવનમાં અનેક કર્મ કરાવી જાય.
અવનીપરના યુગથી નાકોઇજ દેહથી સમયથીકદી દુર રહેવાય
કર્મના બંધનએ જીવના છે,જે દેહને વાણીવર્તનથી અનુભવાય
પાવનરાહે જીવવા દેહથી,નિર્મળ ભાવનાથી ભક્તિમાર્ગે ચલાય
પવિત્રરાહે મળે સંતનાઆશિર્વાદ દેહને પવિત્રજીવન આપીજાય
..... મળેલ માનવદેહ જીવને,જીવનમાં અનેક કર્મ કરાવી જાય.
================================================