અવનીપરનુ આગમન 


સવારે સુર્યદેવને જળ અર્પિત કરવાથી સ્વાસ્થ્યને પણ ઘણાં ફાયદા મળે છે, જાણો જળ ચડાવવાની યોગ્ય રીત - Adhuri Lagani
.         .અવનીપરનુ આગમન  

તાઃ૧૮/૯/૨૦૨૧              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 
  
નાકોઇની તાકાત જગતમાં,કે નાકોઇ જીવની કેડીથી અવનીપરથી છટકાય
અજબશક્તિશાળી લીલા કુદરતની કહેવાય,નાકોઇથી સમયથી દુર રહેવાય
....જગતમાં પવિત્રકૃપા પરમાત્માની,જે મળેલ માનવદેહને શ્રધ્ધાએ સમજાઇ જાય.
અવનીપર અનેકદેહનો સંબંધ છે જીવને,એ સમયસંગે જન્મમરણ્થી મેળવાય
માનવદેહ જીવનેમળે એકૃપા પરમાત્માની,જે પ્રાણીપશુજાનવરથી બચાવીજાય
જીવને માનવદેહમળે જે ગતજન્મના કર્મથી,એ પ્રભુકૃપાએ જન્મમળતા દેખાય
જગતપર જીવનેપાવનરાહે પ્રેરવા,ભારતદેશમાં અનેકદેહથી પ્રભુ જન્મ લઈજાય
....જગતમાં પવિત્રકૃપા પરમાત્માની,જે મળેલ માનવદેહને શ્રધ્ધાએ સમજાઇ જાય.
માનવદેહને જીવનમાં પ્રેરણાકરવા,પરમાત્મા પવિત્ર કૃપાએ દેહથી આવી જાય
પાવનરાહ જન્મથી મળેલદેહને પ્રેરણા કરવા,પ્રભુએ લીધેલ દેહથી પ્રેરણા થાય
સમયની સાથે ચાલતા સવાર પડતા,પ્રત્યક્ષ સુર્યદેવને ધુપદીપથી અર્ચના કરાય
ૐ હ્રીમ સુર્યાય નમઃ ના મંત્રથી વંદનકરતા,પ્રત્યક્ષદેવના આશિર્વાદ મળીજાય
....જગતમાં પવિત્રકૃપા પરમાત્માની,જે મળેલ માનવદેહને શ્રધ્ધાએ સમજાઇ જાય
################################################################.

પવિત્રપ્રેમની ગંગા  


.          .પવિત્રપ્રેમની ગંગા

તાઃ૧૭/૯/૨૦૨૧             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

મળેલ માનવદેહને જીવનમાં પ્રભુકૃપાએ,સમયની સમજણ પડી જાય
માતા સરસ્વતીની પવિત્રકૃપા દેહને મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાથી વંદન કરાય
....પવિત્રરાહે કલમ પકડતા કૃપામળે માતાની,જે પ્રેમથી ગંગાવહાવી જાય.
કુદરતની પરમશક્તિ છે અવનીપર,જે મળેલદેહને પાવનરાહે લઈજાય 
પવિત્રકૃપા મળતા નાકોઇઅપેક્ષા,જીવનમા રખાય એપ્રભુકૃપા કહેવાય
મળેલદેહને સમયની સાથે ચાલવા,કલમપકડતા માતાનીકૃપા મળીજાય
શુભ પ્રસંગને પવિત્રરાહે પકડીને ચાલતા,કલમપ્રેમીઓનો પ્રેમ મેળવાય
....પવિત્રરાહે કલમ પકડતા કૃપામળે માતાની,જે પ્રેમથી ગંગાવહાવી જાય.
જગતમાં પવિત્ર ભારતદેશ છે,જ્યાં ગંગાનદી પવિત્રપાણી વહાવી જાય
જીવને મળેલદેહથી અનેકકર્મ થાય,અંતે ગંગાનદીથી મુક્તિ મળી જાય
સમયની સમજણમળે જ્યાંપ્રભુએલીધેલદેહને,ધુપદીપથી પુંજી વંદનકરાય
મળેલદેહની માનવતાપ્રસરે અવનીપર,માતાનીકૃપાએ જીવને બચાવીજાય
....પવિત્રરાહે કલમ પકડતા કૃપામળે માતાની,જે પ્રેમથી ગંગાવહાવી જાય.
=============================================================

પવિત્રકૃપા ભગવાનની


બુધવારે વિષ્ણુ ભગવાનની પરમ કૃપાથી આ 7 રાશિના જાતકોના પ્રેમ જીવનમાં મળી શકે છે સારા સમાચાર | ખેડૂતને સપોર્ટ કરવા પેજ લાઈક કરો
.         .પવિત્રકૃપા ભગવાનની

તાઃ૧૭/૯/૨૦૨૧              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ માનવદેહ એ પરમાત્માની પાવનકૃપા,જે જીવને સમયસાથે લઈ જાય
અવનીપરનુઆગમન એજીવના થયેલકર્મથી,એ જીવને આવનજાવનમળીજાય
.....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે જીવનાદેહને,જ્યાં શ્રધ્ધાથી ઘરમાં ભક્તિ કરાય.
અવનીપર દેહનો સંબંધ જીવને,એ પશુપક્ષીજાનવર અને મનુષ્યથી મેળવાય
જીવને ગતજન્મના દેહથી થયેલ કર્મથી,અવનીપર દેહથી આગમન મળીજાય
પાવનરાહ મળે મળેલદેહને જીવનમાં,જ્યાં પરમાત્માના દેહની પાવનપુંજાથાય
હિંદુધર્મને પવિત્ર કરવા ભગવાન,અનેકદેહથી ભારતની ભુમીપર જન્મલઈજાય
.....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે જીવનાદેહને,જ્યાં શ્રધ્ધાથી ઘરમાં ભક્તિ કરાય.
અદભુતકૃપા ધરતીપર ભગવાનની,જે જીવને મળેલદેહને પાવનરાહે દોરી જાય
પરમાત્માપર શ્રધ્ધારાખીને જીવનજીવતા,જીવનમાં પ્રભુનીપાવનપ્રેરણા મેળવાય
નાજીવનમાં કોઇઅપેક્ષા કે આશા રખાય,જે મળેલદેહને પવિત્રરાહ આપીજાય
અનેકદેહથી જન્મ લીધો ભારતમાં,જે માનવદેહને સદમાર્ગે જીવનમાં લઈ જાય
.....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે જીવનાદેહને,જ્યાં શ્રધ્ધાથી ઘરમાં ભક્તિ કરાય.
##############################################################

પવિત્ર કૃપામળે  


જાણો તમારા ઇષ્ટ દેવ ક્યારે અને કઈ પરિસ્થિતિ માં આપશે તમારો સાથ.. ઇષ્ટદેવ ની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે સુ કરવું જોઈએ.. - ઊંધિયું
.        .પવિત્ર કૃપામળે

તાઃ૧૬/૯/૨૦૨૧        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

મળેલ માનવદેહને જીવનમાં પવિત્રરાહ મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાથી પુંજા કરાય
હિંદુ ધર્મમાં પ્રભુની પવિત્રકૃપાથી,ભારતમાં અનેકદેહથી જન્મ લઈ જાય
....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે ભક્તને,એ ઘરમાં ધુપદીપથી પુંજાકરી વંદન કરાય.
પવિત્રદેહથી જન્મ લીધો હિંદુ ધર્મમાં,જે ભગવાનના દેહનીજ પુંજા કરાય
જીવને માનવદેહ મળે એજ ભગવાનની કૃપા,એજીવનમાં પવિત્રકર્મ થાય
શ્રધ્ધાથી સાંઇબાબાની પુંજાકરતા,પવિત્રરાહે જીવનજીવતા કૃપા મેળવાય
માનવદેહ મળે જીવને અવનીપર,જે ગતજન્મના દેહન કર્મથી મળતોજાય
....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે ભક્તને,એ ઘરમાં ધુપદીપથી પુંજાકરી વંદન કરાય.
જગતમાં પવિત્ર ભારતદેશ છે,જ્યાં ભગવાન અનેકદેહથી જન્મ લઈ જાય
માનવદેહને જીવનમાં કર્મનો સંબંધ છે,જે શ્રધ્ધારાખીને પવિત્રરાહે જીવાય
પવિત્રકૃપા મળે ભગવાનની,એ પવિત્રભક્તિથી જીવનમાં ધુપદિપથી પુંજાય
મળેલ દેહને કર્મનો સંબંધ જીવનમાં,જે પરિવાર સંગે મળેલદેહને લઈ જાય
....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે ભક્તને,એ ઘરમાં ધુપદીપથી પુંજાકરી વંદન કરાય.
==================================================================

પાથરીથી પધારો 


A website dedicated on holy saint of india - shri sai baba of shirdi
.         .પાથરીથી પધારો

તાઃ૧૬/૯/૨૦૨૧           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પવિત્ર પરમાત્માની કૃપાએ દેહ લીધો,પાથરી ગામમાં એ સાંઇ કહેવાય
માનવદેહને ધર્મકર્મની જ્યોત પ્રગટાવવા,શ્રીભોલેનાથની પાવનકૃપા થાય
....નાકોઇ સંકેત ધર્મનો રાખવા,સંત સાંઇબાબા શ્રધ્ધાસબુરીથી સમજાઈ જાય.
જગતમાં માનવદેહને કર્મનોસંબંધ જીવનમાં,નાકોઇ આશાઅપેક્ષા રખાય
પવિત્રરાહે આંગળીચીંધવા પાથરી ગામથી,શેરડીગામમાં આવી જીવીજાય
સમય મળતા પ્રભુએ પ્રેરણાકરી,જ્યાં દ્વારકામાઈની પવિત્રકૃપા મળીજાય
હિંદુમુસ્લીમ ધર્મને પવિત્ર કરવા શેરડીમાં.શ્રધ્ધાસબુરી લઈને પધારી જાય 
....નાકોઇ સંકેત ધર્મનો રાખવા,સંત સાંઇબાબા શ્રધ્ધાસબુરીથી સમજાઈ જાય.
પ્રભુની પાવનકૃપા થઈ પવિત્રધરતીપર,ભારતદેશને પવિત્રકરવા જન્મીજાય
અનેક પવિત્રદેહ લીધા ભગવાને,મળેલદેહને નાકોઇજ ધર્મકર્મની જરૂરપડે
માનવદેહને પવિત્ર જીવન જીવવા પ્રેરણા કરવા,સાંઇબાબા જન્મલઈ જાય
સાંઇબાબાને ૐ શ્રી સાંઇનાથાય નમઃથી,પુંજા કરી ધુપદીપથી વંદન કરાય
....નાકોઇ સંકેત ધર્મનો રાખવા,સંત સાંઇબાબા શ્રધ્ધાસબુરીથી સમજાઈ જાય.
###############################################################


.          પવિત્ર ભક્તિજ્યોત 

તાઃ૧૫/૯/૨૦૨૧            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 
 
જીવને માનવદેહ મળે અવનીપર,એ પરમાત્માની પાવનકૃપા કહેવાય
મળેલદેહને પવિત્રરાહ મળે જીવનમાં,જે શ્રધ્ધારાખીને જીવન જીવાય
....મળેલદેહને માનવતા સાચવીને જીવતા,પવિત્ર ભક્તિજ્યોત પ્રગટી જાય.
પરમાત્માએ પવિત્રદેહથી જન્મ લઈ,ભારતની ધરતી પવિત્રકરી જાય
દેવ અને દેવીઓથી જન્મી,હિંદુધર્મથી પવિત્રરાહે જીવન જીવાડીજાય
માતાના પવિત્રદેહથી આવીને,ભક્તોને એઘરમાં ધુપદીપથી પ્રેરી જાય
પવિત્ર નિખાલસ ભાવનાથી ભક્તિ કરતા,માતાના અનેકદેહને પુંજાય
....મળેલદેહને માનવતા સાચવીને જીવતા,પવિત્ર ભક્તિજ્યોત પ્રગટી જાય.
જીવનમાં માનવદેહને સમય સાચવીને ચાલતા,ના કોઇ તકલીફ થાય
મળેલદેહને કર્મનો સંબંધ સ્પર્શે,જીવને ગતજન્મના કર્મથી દેહમેળવાય
આદભુત કૃપાળુ પરમાત્માના દેહ છે,જે માનવજીવનમાં કૃપા મળીજાય
જગતમાં શ્રધ્ધાથી પ્રભુની ભક્તિ કરતા,જીવને અંતે મુક્તિ મળી જાય 
....મળેલદેહને માનવતા સાચવીને જીવતા,પવિત્ર ભક્તિજ્યોત પ્રગટી જાય.
##########################################################

.કૃપા મળે પ્રભુની  


મા લક્ષ્મીની અસીમ કૃપા મેળવવા હોળી પર કરો આ ઉપાય,થશે ધન વર્ષા - NavBharat Samay
.           કૃપા મળે પ્રભની 

તાઃ૧૫/૯/૨૦૨૧             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવબીપર પવિત્રકૃપા પરમાત્માની,જે જગતપરના માનવદેહને મળી જાય
પરમાત્માએ કૃપાથી માનવદેહથી જન્મ લીધો,જે ભારતદેશમાં જન્મી જાય
.....જીવને અવનીપર દેહ મળે,એ ગત જન્મના દેહથી થયેલકર્મથીજ મળી જાય.
અદભુતકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જે જીવોને પવિત્રરાહે જીવન આપીજાય
માનવદેહ એ કૃપા પ્રભુની જીવપર,જગતપર નાકોઇ દેહથી કદી દુર રહેવાય
આંગણે આવીને પ્રેમ મળે માનવદેહને,જે જીવનમાં શ્રધ્ધાભક્તિ આપી જાય
કુદરતની આ પાવનકૃપા હિંદુધર્મમાં,એ મળેલદેહના જીવને પાવન કરી જાય
.....જીવને અવનીપર દેહ મળે,એ ગત જન્મના દેહથી થયેલકર્મથીજ મળી જાય.
શ્રધ્ધારાખીનેઘરમાં પ્રભુનીપુંજા કરતા,મળેલદેહના પરિવારપર પ્રભુની કૃપાથાય
માનવદેહપર પરમાત્માની કૃપા થતા,જીવનમાં નાકોઇ આશાઅપેક્ષા અડીજાય
પવિત્ર જીવનની રાહ મળે મળેલદેહને,જે જીવને જન્મમરણથી દુર રાખી જાય
જગતપર જન્મમરણનો સંબંધ એ કુદરતનીલીલા,માનવદેહએ પ્રભુની કૃપા થાય
.....જીવને અવનીપર દેહ મળે,એ ગત જન્મના દેહથી થયેલકર્મથીજ મળી જાય.
================================================================

પવિત્રકૃપાળુ સંતાન  


         .પવિત્રકૃપાળુ સંતાન 

તાઃ૧૪/૯/૨૦૨૧              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

હિંદુધર્મમાં પવિત્ર શંકર ભગવાન,સંગે પવિત્ર માતા પાર્વતી કહેવાય
પરમ કૃપાળુ ભગવાન છે,જેમના વ્હાલા દીકરા શ્રીગણેશજી કહેવાય
.....હિંદુધર્મમાંજ શ્રી ગણેશને ભાગ્યવિધાતા,સાથે વિઘ્નહર્તાથી પુંજા કરાય.
ભારતની ધરતીને શંકરભગવાન,જન્મ લઈને હિંદુધર્મને પવિત્રકરી જાય
જટાપર પવિત્રગંગાનદીને હિમાલયથીવહાવી,જીવને મુક્તિ આપી જાય
પિતાશંકરભગવાન અને માતાપાર્વતીની,પવિત્રકૃપાએ ગણેશ જન્મીજાય
જગતમાં હિંદુધર્મમાં પરમાત્મા ભારતદેશમાં,માનવદેહથી જન્મ લઈજાય
.....હિંદુધર્મમાંજ શ્રી ગણેશને ભાગ્યવિધાતા,સાથે વિઘ્નહર્તાથી પુંજા કરાય.
જીવને માનવદેહ મળે પ્રભુની પાવનકૃપા,જે મળેલદેહને મુક્તિઆપીજાય
અદભુત કૃપાળુ શ્રી ગણેશ છે,જેમની શ્રધ્ધાથી પુંજાકરતા કૃપા મેળવાય 
પવિત્રશક્તિશાળી અને કૃપાળુ,એમના માતાપિતા ભગવાનના દેહકહેવય
શ્રીગણેશના પત્નિ રીધ્ધી સિધ્ધી થયા,સંતાન શુભ અને લાભ થઈજાય
.....હિંદુધર્મમાંજ શ્રી ગણેશને ભાગ્યવિધાતા,સાથે વિઘ્નહર્તાથી પુંજા કરાય.
###########################################################

.પ્રેમ પકડીને આવજો  


આ છે ભગવાન કૃષ્ણની 9 પટરાણીઓ , સાંભળો એની કહાનીઓ
         .પ્રેમ પકડીને આવજો 

તાઃ૧૩/૯/૨૦૨૧              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પવિત્રકૃપાળુ પરમાત્મા જગતમાં,જે મળેલ માનવદેહને અનુભવ આપી જાય
મળેલદેહને સંબંધ કર્મનો એ ભગવાનની કૃપાએ,જીવનમાં સદકર્મ થઈ જાય
....એ અદભુતકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જે જીવને મળેલદેહથી અનુભવ થાય.
જગતપર જીવને સમયે જન્મ મળે,માનવદેહ એ અનેકદેહથીજ બચાવી જાય
અવનીપર પ્રાણી પશુ જાનવરથી બચાવી જાય,જ્યાં પરમાત્માની કૃપા થાય
જીવને જગતપર દેહ મળે જે ગતજન્મના દેહથી,થયેલકર્મનો સંબંધ મળીજાય
માનવદેહ મળે જીવને માબાપના પ્રેમથી,જે દેહને કુટુંબનો સંગાથ મળીજાય
....એ અદભુતકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જે જીવને મળેલદેહથી અનુભવ થાય. 
કુદરતની આ લીલા ન્યારી જગતપર,જે પ્રેમ પકડીને પ્રેમાળદેહને મળી જાય
સરળ જીવનની રાહમળે મળેલદેહને,એ જીવનમાં પવિત્રરાહે કર્મ કરાવીજાય
મળે જીવનમાં પ્રેમાળ પ્રેમીઓનોપ્રેમ,જે નિખાલસ ભાવનાથી જીવન જીવાય
ના કોઇ અપેક્ષા કે કોઇ માગણી રહે,એ માનવદેહપર પ્રભુની કૃપા થઈજાય
....એ અદભુતકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જે જીવને મળેલદેહથી અનુભવ થાય.
=================================================================

જય શિવશંકર  


ametogujarati.com/wp-content/uploads/2021/07/81...
          .જય શિવશંકર

તાઃ૧૩/૯/૨૦૨૧             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

માતા પાર્વતીના એ વ્હાલા પતિદેવ છે,જે હિંદુધર્મમાં ભોલેભંડારીય કહેવાય
પવિત્ર પરમાત્માએ દેહ લીધો છે,એ ભક્તોના વ્હાલા શંકરભગવાન કહેવાય
....ભક્તોના પ્રેમનેપામતા એ શિવશંકર મહાદેવ,સંગે ભોલેનાથને શ્રધ્ધાએ વંદન કરાય.
હિંદુધર્મમાં અજબ શક્તિશાળી ભગવાન છે,સોમવારે દુધ અર્ચના કરી પુંજાય
ભારતની ધરતીને પવિત્રકરવા ગંગાનદીને,એજટાથી હિમાલયપર વહાવી જાય
જગતમાં પવિત્રદેશ ભારતછે,જ્યાં પરમાત્મા અનેકદેહથી જન્મલઈ આવી જાય
એવા પવિત્ર વ્હાલા શંકર ભગવાનને,ૐ નમઃ શિવાયથી ઘરમાંય પુંજા કરાય
....ભક્તોના પ્રેમનેપામતા એ શિવશંકર મહાદેવ,સંગે ભોલેનાથને શ્રધ્ધાએ વંદન કરાય.
પરમપવિત્ર ભગવાન છે હિંદુધર્મમાં,જેમની કૃપાએ માતાપાર્વતીનીકૃપા મેળવાય
પવિત્રકૃપાળુ પાર્વતીમાતાછે જેમનીકૃપાએ,ભાગ્યવિધાતા શ્રીગણેશ સંતાન થાય
શ્રી કાર્તિકેય અને દીકરી અશોલસુદરી,જન્મલઇ ભારતની ધરતીપર આવીજાય
એજ ભક્તોનીશ્રધ્ધાથી થઈરહેલ ભક્તિથી,આશિર્વાદથી મળૅલ જન્મસફળથાય 
....ભક્તોના પ્રેમનેપામતા એ શિવશંકર મહાદેવ,સંગે ભોલેનાથને શ્રધ્ધાએ વંદન કરાય.
####################################################################