કોઇ નથી મારું


                           કોઇ નથી મારું
તાઃ૨૭/૪/૧૯૭૫                         પ્રદીપ બહ્મભટ્ટ

જગતમાં કોઇ નથી મારું ભાઇ,કોઇ નથી મારું
જગતમાં કોઇ નથી તારું ભાઇ,કોઇ નથી તારું
સુખદુઃખની આ ઝંઝટ આવી,
                         કર્મની ગત કોણે જાણી…જગતમાં

માની મમતા પ્યાર પિતાનો
                        ભુલાય શાને એકેય વાર
મને મળ્યું મન માગ્યું જ્યારે
                       વિસરાયો આ જગતનો તાત
ભુલ્યો ભલે હું તને વિસારી
                        મારી નિંદર કોણે જાણી…જગતમાં

કદર ક્યાંથી વિશ્વે થશે
                       કાયા શુધ્ધ રહેતી નથી
માનતા મારું જે કહ્યું મેં
                       પારકુ થઇ ચુક્યું છે
કદી મારું માન્યું નથી મેં
                         કદી કહ્યું નથી મેં મારૂ…જગતમાં

                   ###############

રામ ભજન


                          રામ ભજન
                                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
રામ ભજન કરીલે, રે મનવા…(૨)
કોઇ નથી તારું આ જગમાં ..(૨)રે મનવા.
                                                    ….રામ ભજન.   

શાને કાજે વ્યથા કરે તું,
          જીવન એળે ઉતરતું, તારું..(૨)
કેમ કરીને સાથ મળે જો,ભવસાગર ઉતરજે.
                                                     ….રામ ભજન.

કથા સુણીલે,ભજન કરી લે,
          કરતાલ બજાવીલે રામનામની.(૨)
દુઃખની આ વાંકી કેડી પર,નિશદીન સ્મરણ કરીલે.
                                                      …રામ ભજન.
                 —–રામનામ રામનામ—–

નદી મા


                                નદી મા
૧૬/૧૨/૧૯૭૪.                                પ્રદીપબ્રહ્મભટ્ટ

નીર ખળખળ વહેતા જાય,
                           કિનારે કિલ્લોલ કરતા જાય.
જગની આ કામિની દેવી,
                             વહ્યા કરે નીત  શિતલધાર.
                                                       ….નીર ખળખળ

કિલ્લોલ કરે જગજન જેનાથી,
                           સુખ સંપત્તિ દીસે જ તેનાથી.
પરોપકાર અર્થે  જે નિત્યે
                            વહ્યા કરે નીત શીતલધાર
                                                        ….નીર ખળખળ

નદી કેરી પવિત્રતા નીર સમી શાંત
             માતાની આ માત્રુતા કૃપા કેરી આ આંખ
વંદન હો મા તુજને  જેણે 
                              સફળ કર્યો અવની અવતાર
                                                        ….નીર ખળખળ
                       —————

હે ભોલેભંડારી


                       pappa-mammi.jpg               

                            હે ભોલેભંડારી
૧૯/૧/૧૯૭૫            આણંદ           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હે ચંન્દ્રમૌલી,હે ચંન્દ્રમૌલી…(૨)
હે ત્રીપુરારી,હે વિષધારી,હે પાર્વતી પતિ પરમેશ્વર.
વંદનપ્રદીપનાવારેવારે,સુણજો વિનંતી રોજસવારે.
                                              ….હે ચંન્દ્રમૌલી,હે વિઘ્નહારી.

એક હાથમાં ડમરુ ડમડમ બોલે, 
                   એક હાથે ત્રિશુળ બિરાજે
સાંગોપાંગે ભસ્મ છે છાજે, વિશ્વેશ્વરને અંગે આજે
                                          ….હે ચંન્દ્રમૌલી હે વિઘ્નહારી.

નિત્યઅનંત કામો દુજ કાજે,
                 સર્વે માયા વેશ ત્યજીને
ભક્તોની ભાવનાને કાજે,જગદીશ્વરને વંદન આજે
                                          ….હે ચંન્દ્રમૌલી,હે વિઘ્નહારી.

નિજ સુખોને વહાવ્યા જેણે,
               ગંગે શિરધરી ભક્તોને કાજે
જટા માંહી દિવ્ય જીવનની જ્યોત જલાવી આજે
                                          ….હે ચંન્દ્રમૌલી,હે વિઘ્નહારી.
       વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્વ્

રેશમદાઢી


                                 રેશમદાઢી
                                                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દાઢી કરાવો,રેશમ બનાવો
                મારા હાથથી  દાઢી બનેતો,
                           એનો આનંદ આવે અનેરો…મારા હાથથી
આવો યારો  દાઢી કરુ હું, બ્રશ અને સાબુ સાથે
દાઢી એવી બ્લેડ હું વાપરુ,કડક અને લીસ્સી અનેક
દોડી આવો જલ્દી જલ્દી, ફરી નહીં આવે આ મેળ..
                                                                  ..મારા હાથથી
અસ્ત્રો ચલાવું હું ગીતો ગાતો,રેશમ જેવો આ મારો
જુવો જુવો આ એક ધાર થઇ,બીજી ધારે દાઢીગુમ
એવો ચાલે આ અસ્ત્રો મઝાનો,જાણે તિરછી આંખે નૈન
                                                                  ..મારા હાથથી
                            ————- 

जैसी करनी वैसी भरनी


                जैसी करनी वैसी भरनी
                                                              प्रदिप ब्रह्मभट्ट
करनी वैसी भरनी है भाई,               
                जो बांटो तो दुःख सुख है भाई.
                                                               …करनी वैसी
करता है जो लाख धरम,देता नहीं मनसे जो दान
क्या पायेगा जीवनमें वो, खाली हाथ जो आया
तेरा सच्चा धरम नाजाना,तुने सच्चा करमना पाया
                                                               …करनी वैसी
तेरे हाथमें कच्चा सोना, हो जाये फुलधार
पारससे जो मीले तो होता,सोनेकी मुलधार
अजब तेरी कारीगरी करतार,तेरी महिमा अपरंपार
                                                               …करनी वैसी
आंखोमे जो बसता सावन,वो उसकी हैयादे
मेरे हमदम मेरे प्यारो,वो जाने दीलकेवादे
हम भीहै बेताब करनेदर्शन तेरे तात सुनले पोकार
                                                              … करनी वैसी

                 ############# 

ઓ મારી રાણી.


                         ઓ મારી રાણી.             
                                                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારા નયનમાં તું છે સમાણી સુણજે મારી વાણી
જો જે કહું છું હું તને રહીશ તને આ ઘરમાંઆણી
ઓ મારી રાણી ..(૨)  મારા દીલમાં તુ  સમાણી

બાગમાં ને ઘરમાં,બહાર અને અંદર
                       તારી યાદ મને સતાવે છે
જેવી ઘરમાં વસી છે,તેવી મનમાં વસી છે તું
મને કેમ પડે કંઇ ચેન,  ઓ મારી રાણી…(૨)

જવાદે ને જાવાદે.દુનીયાના આ ભભકા
                      તું તારા નખરા ને ચટકા
હું તંને કહું છુ તુ છાનીમાની આવી જાને ઘરમાં
મને ચેન પડશે મનમાં, ઓ મારી રાણી..(૨)

                   +++++++++++