જીવનદીપ.


                       જીવનદીપ
                                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
જીવો, જીવવા દોને, કરમ લખ્યું જ જીવો
નથી,મારું તારું, આ  ક્ષણભંગુર  જીવનમાં
દીસે,જે તારું એ, નથી કદી એ કોઇ કાળે
પ્રકાશ્યો જ્યારેતું,જીવ જગતમાંજન્મલઇને
નથી એ જ્યોતી જે ,મુજમાં એ કેમે સમાઇ
હશે કર્મો એના, પરદીપ પર કાજ જ્યારે
જશે રાત્રી ત્યારે, અરુણ પ્રકટે જગગનમાં
હતી કદીક મારી એ,  કલ્પનાની  પ્રણેતા
મને વિસરી જાશે દીપક પ્રક્ટશે જીવનમાં
બધુ અંતે જ મળશે,જીવન જ્યારેજ મળશે
કરો કર્મો એવા મળે અંતે જ જીવ મોક્ષને.
                 ############

गरीबकी दुआ.


                         गरीबकी दुआ.
२९/१/१९७९.                                प्रदीप ब्रह्मभट्ट
अमीरोकी नगरीमें, एक गरीब मांगने आया
हो सच्चे दीलसे प्यार,कर जाना दीलसे दान.
हम गरीब है,   अनाथ है, है कोइ नहीं सहारा
देताजा हमको कोइदान उपरवालेने तुझकोदीया.
                                                      ….हम गरीब है.

महेनतमजदुरी करतेकरते,हमहोगये बुढेबेजान
जीसकी किस्मतमें लीखानही पैसायाकोइप्यार
हम हाथ पसारे सामने,  आये है तुम्हारे पास
पैसे या दो पैसे से, हम करते सबको प्रणाम.
                                                      ….हम गरीब है.

होता नहीं हमसेकोइकाम,परकरने को हैतैयार
तुम्हारे ये दो बच्चे है,जो हाथ है मानवताके
करते रहे दुआए दीलसे,कुदरत जरुर सोचेगी
एक पाकर सो वो देगाही,अपने सच्चे अरमान.
                                                     ….हम गरीब है.
                    ——————-

શિખરોત્સવ.


                                       kalash-1.jpg            

                      

                                          શિખરોત્સવ
                      સ્વામિનારાયણ મંદીર,(ISSO)હ્યુસ્ટન.
તાઃ૨૩/૭/૨૦૦૬.                 રવિવાર.                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
શોભે અમારું હ્યુસ્ટન આજે શ્રીજી સમા અવતાર પધાર્યા પાવન કરવા જન્મ
         લાગે અમને મનથી જાણે કર્મતણા બંધન છે તુટ્યા ને ફેરા ભવોભવના
                       જન્મમરણમાં ભટકી રહેલા અમને સાચું શરણું મળી ગયું.
                                                              …ભઇ સાચું શરણું મળી ગયું.

મંદીરતણા ઘંટારવ વાગે સાથે ઢોલ નગારાને મૃદંગ છે ગાજે
       મંજીરાના મધુરતાલ શ્રીસ્વામિનારાયણ કહે ભઇ જયશ્રીસ્વામિનારાયણ કહે
                        પાઘ તણું શિખર છે મળતા આ મંદીર ધામ બનીને દીપી રહ્યું
                                                               …ભઇ મંદીરધામ બની રહ્યું.
કીર્તનગાન થકી સંતવૃદની કૃપા અમો પર નીસદીન છે વહી રહી
        ના માન્યું આ માનવ દેહે વિદેશે કૃપાળુની કૃપા મળશે અમને
           જન્મસફળપ્રદીપનો થયો શ્રીકૌશલેન્દ્રપ્રસાદજીનાઆશિર્વાદમને મળ્યા
                                                   …ભઇ મહારાજશ્રીના આશિર્વાદ મળ્યા.
કરું વંદનને સાષ્ટાંગ દંડવત સફળ માનવ જન્મ છે થઇ રહ્યો
          માગીએ કૃપા પરમકૃપાળુની જે મહારાજશ્રીને નિરખતાં મળી રહી
                પાવન પગલે પધારી શુક્રવાર સવારે ઘર અમારું પાવન કરી ગયા
                                                        ….ભઇ ઘર પાવન કરી ગયા.
મુક્તિ માગું ને આશિર્વાદ પણ માગું જન્મ સફળ અમારો કરવા કાજે
       પાવન પગલાં આપશ્રીના જ્યાં પડે ત્યાં સ્નેહ પ્રેમની વરસે વર્ષા
                 માતપિતાની કૃપાથકી આસાત્વિક જીવન સફળ જન્મ અમારો થાઓ
                                                        ….ભઇ જન્મ સફળ અમારો થાઓ.
ઉત્સવ હ્યુસ્ટનમાં ઉજવાઇ રહ્યો તેમ ભક્તિ અમારી શિખરસમી દીપી રહે
        મહારાજશ્રીની અસીમકૃપા મળશે તોમાનવજન્મ અમારો સફળ બની જશે
                  ભવસાગરના આ ફેરને પરમાત્માની એક ઝલક જો મળી જશે તો
                                                             …ભઇ ભવસાગર તરી જશો.
                                                ————–
               ***જય શ્રી સ્વામિનારાયણ જય શ્રી સ્વામિનારાયણ***
                                                ————–
પરમકૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના લાડીલા પુ.આચાર્ય મહારાજશ્રી કૌશલેન્દ્રપ્રસાદજીની હ્યુસ્ટનમાં શ્રીસ્વામિનારાયણ મંદીરના શિખરોત્સવ પ્રસં ગે પાવન પધરામણી થઇ તે નિમિત્તે તેઓશ્રીની અસીમકૃપા થતાં તેમની પ્રેરણાથી લખાયેલ આ કાવ્ય દંડવત પ્રણામ  સહિત અર્પણ.                 ……પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ તથા પરિવાર તરફથી સપ્રેમ.

મનોમંથન.


                        મનોમંથન
તાઃ૧૨/૫/૧૯૯૭.                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાચી શ્રધ્ધા,સાચી ભક્તિ,
              જીવન જીવવા કાજે મળતી
સાચી સેવા કરી લેવા
                    જીવન કેરા ફેરા લેતી.
                                                    ….સાચી શ્રધ્ધા.

મનમંદીરને સદાય ઉજ્વળ,
                          રાખી મનમાં શિતળ નિર્ણય
પરોપકારની વહેતી ગંગા
                          નિશદીન ઝંખે જીવન સંગે.
                                                    ….સાચી શ્રધ્ધા.

કર્મ મર્મને જાણી વિરલ
                         વર્તે છે નીશદીન એ જીવન
સદાચારની શીતળ શ્રેણી
                         કદી ન અટકે હૈયે તેને
                                                    …..સાચી શ્રધ્ધા.

દીપ બનીને નીત પ્રકાશે,
                        હૈયે હેત ભરીને અર્પે;
ભાવિ જીવન અર્પણ તેને,
                        જીવન જેના સંગે ચાલે.
                                                    …..સાચી શ્રધ્ધા.

                   +++++++++++++

પ્રાર્થના.


                             પ્રાર્થના
તાઃ૧૫/૫/૧૯૯૭.                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
અંતરના અજવાળા
                  મારે જોઇએ અંતરના અજવાળા
મન મંદીરના તાળા
                  મારે,ખોલી દેવા સારા.
                                 ……અંતરના અજવાળા.
સકળ જગતમાં ભુલ્યો ભટક્યો
                 ભટકી રહ્યો ભવ સારા
નીશદીન કાલાવાલા કરતો
                નીરખી રહ્યો નભ સારા
                                ……અંતરના અજવાળા.
કર્મ મર્મ ન જાણી શક્યો હું
                કોને કહુ અજવાળા
તનમન શું તે સમજી શક્યો ના
                નિકળ્યો તરવા સારા
                                …… અંતરના અજવાળા.
દિપ પરદીપ હું બનવા નિકળ્યો
               રવિ,રમા,દીપલની સંગે
પારખી લેવા ભવસાગરને
                હું નીત સંગે જાગ્યો.
                                   ……અંતરના અજવાળા
              @*@*@*@*@*@*@*@*@