ગરબે ઘુમતી.


                           ગરબે ઘુમતી.
તાઃ૧૪/૧૦/૧૯૮૩.                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ.

માડીને ગરબે,દઇને બે તાળી;
                          ગરબે ઘુમતી,જગની આ નારી,
ઓ મા,મારી અંબે, માડી કાળકા, માડી બહુચર,
                             રમવા આવો મારે ગરબે..(૨)
                                                      ……માડીને ગરબે.
મા અંબા પધારે..(૨)રુમઝુમ કરતી
                                સાથ સહેલીયો ગરબે મારે,
શોભા અનેરી કહી શકાયના
                              નાકેછે નથણી નેહાથેગુલાલછે
માડીને પગમાં..(૨)ઝાંઝર ઝમકે છે.
                                                  ….ઓ મા,મારી અંબે.

પાવા તે ગઢથી..(૨)ઉતર્યા મહાકાળી
                          આંખે અનેરુ તેજ છે ઓ માડી તારી
શીતળ તારા હાથની કૃપા,
                            ભવસાગર તરનારને,
જગનીતારણ હાર રે,તારા હૈયે હેત રે.
                                               ….ઓ મા,માડી કાળકા.

મા બહુચર તારી..(૨)ભક્તિ લાગી
                               ગરબે મારે પધારજે ઓ માડી
ચુંદડી તારી લાલગુલાલ છે,     
                               ભાલે તારે તેજ અનેરુ.
હૈયે રાખી હેત મા તું આવી ગરબે ઘુમવા છેક.
                                              ….ઓ મા,મારી બહુચર.

           ————————————

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: