વ્હાલા ભગવાન.


                              વ્હાલા ભગવાન.         
તાઃ૨૯/૨/૧૯૭૬.                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
કેવુ કષ્ટ સહન કરતા ભગવાન,
                               ભક્તોની વ્હારે વ્હાલા ભગવાન.

નરસૈયાની લાજ બચાવી,કુંવરબાઇના કાજ કઢાવી;
શ્રવણની સેવા બીરદાવી,પ્રહલાદ ને નૃસિંહ  બની,
દીન દુઃખીઓના હે તારેશ્વર..(૨)
જગત પુકારે ઇશ્વર ઇશ્વર….(૨)
                                     રાધેશ્યામ…(૩),સીતારામ.(૨)

ભક્તધ્રુવને અચળ બનાવી,જગમાંતેની ભક્તિવહાવી;
સુરદાસને દાસ  બનાવી, પ્રદીપની  માળા બિરદાવી,
ભક્તજલાની ભક્તિ સ્વીકારી..(૨)
સાંઇબાબાની સેવા શરણે લઇ..(૨)
                                         જલારામ….(૩),સાંઇરામ..(૨)
          
                                *********
     …..જય જય જલારામ,જય જય સાંઇરામ…..

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: