સ્નેહસંબંધ


                                     સ્નેહસંબંધ
તાઃ૨૧/૧૧/૧૯૭૭                                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હું છું આ સરગમનો સાથી,તું છે આ સંગીતના સુર
હૈયુ મારું એજ તરસે,મળશે ક્યાં જીવનના સુર
                                                              …..હું છું આ સરગમ

ચાંદની આ ચંદ્રની  જો,દાગ એ માં છે દીસે
ચાંદની શીતળ બની છે,સુર્યના સહવાસથી
                                                              …..હું છું આ સરગમ

તારી રાહે હું જીવું છું, સાથ છે જન્મો જનમનો
આજ આવી એ ઘડી છે,સાથે તરસું પ્રેમથી
                                                              …..હું છું આ સરગમ

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: