સંકલ્પ


                                      સંકલ્પ
તાઃ૧૪/૮/૧૯૯૭                                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કર્મ ધર્મના મર્મ  જ જાણો, ભવસાગર તે તરી જવાનો
તન મન પર કાબુ જે રાખે, જીવન સાચું જીવી જવાનો
                                                                         ……….કર્મ ધર્મના.

અવતાર મળે છે એકજ સૌને, તરી જવું તે તમારે હાથે
આગળ પાછળના વિચાર મધ્યે,કામરહે બાકી દેહપડતાં
                                                                         ……….કર્મ ધર્મના.

સદવિચારો ની  રહી શ્રેણીમાં,આજનું કામ કરો ઝપટમાં
કાલ કરતાંકરતાં તમો,પુરણ કરશો આઅમુલ્ય જીવતરને
                                                                         ……….કર્મ ધર્મના.

કરતાં કરતાં અનેક જન્મે,મળ્યો છેઆ અમુલ્ય અવતાર
તારું મારું જગમાં કરતાં કરતાં,પરદીપ બની શકેનહીંકોઇ
                                                                        ……….કર્મ ધર્મના.

              *********      **********       ********
 

One Response

  1. bahuj phylosophy thi bharelo blog chhe..saras..sundar..mane ghanu janava malyu

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: