સાગરનું દીલ


                                      સાગરનું દીલ
પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ .                                                                   હ્યુસ્ટન
સાગર તટે ઉભેલો માનવી સાગર તરફ જોઇને વિચારોના વમળમાં
        ઉતરી જાય છે..સાગરના જેટલી વિશાળતા મારામાં હોત
                                            તો
                          મારા થકી કેટલા બધા જીવોનું
                                        કલ્યાણ થાત
                        અને જીવોને સંતોષ પણ તેટલો જ
                                            મળત
          મને મળેલ સંપત્તિની તો હું ખોબે ખોબે વહેંચણી
                           કરીને જગતને પણ બતાવત
                                               કે
             હું માનવી થઇને પણ કેવા મહાન કાર્યો કરું છું
          અરે?  કેટલા બધા સત્કર્મો મારાથી આ જન્મે થાત
                              જેનો કોઇ હિસાબ ના રખાત
   સાગરના કિનારા પર ઉભેલા માનવીને એક જ મોજુ ઠંડી હવાનું
                                        ક્ષણીક ટાઢક
                                       આપી જાય છે
        તેમ મારા ઘરના દ્વારે ઉભેલા માનવીને હું આનંદ આપત,
             મારા પરિચયમાં આવેલાને તો હું ન્યાલ કરી દેત
                                             અને
મારા સગાવ્હાલાને તો હું કેવો આનંદ આપી શકું તેતો મારી કલ્પનામાં
                                      પણ નથી આવતું,,??

તે ન જ આવે ને…
                                              કારણ
            તારામાં તારા પોતા પર ઉભા રહેવા પણ ટેકાની જરુર
                                             હોય ત્યાં
                                    આ બધું કેવી રીતે??????

        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: