અકસ્માત


                                             અકસ્માત
જુન ૨૯,૨૦૦૩                                                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવિનાશી આ જીવને જગમાં,
                            મળતાં મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
કેવી રીતે ક્યાં થયો એ કોણ બને ગુનેગાર
                            એવા આ જગમાં થતાં થઇ ગયો અકસ્માત
                                                             …..મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
ઘોડીયું  છોડી  બાળપણમાં,
                              ટેકો  લીધો  પાપાપગલી કરવા એક
પડતાં પડતાં ઉભો રહેવા થનગનું ત્યાં
                             અકસ્માતે હું ચાલી ગયોપાપાપગલી શીખી ગયો
                                                             ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
રમત ગમત કરતાં બાળકોમાં
                             એક ચોકડી ભુલી ગયો
પાટી પેનને  હાથમાં  લેતાં
                            અકસ્માતે હું લખતાં વંચતા શીખી ગયો
                                                           …… મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
ક્યાંથી કેવા ચોગઠા ગોઠવું
                            મનમાં કાયમ મુઝવણ થાય
ભુગોળ ગણિતના પ્રશ્નો છોડી
                            અકસ્માતે હું બારમું પાસ થઇ ગયો
                                                            ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
તરવળાટને  ટેકો  આપી
                           પગલાં કોલેજના પહોંચી ગયો
મનમાં થોડી શ્રધ્ધા જાગી
                           અકસ્માતે સાચો નિર્ણય થઇ ગયો
                                                           ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
ખેલકુદને  ખુણે  મુકીને
                            મક્કમ મનડે હોશિયાર બન્યો
પાર કરવા સિધ્ધિના સોપાનને
                            અકસ્માતે મહેનત કરતો થઇ ગયો
                                                           ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
માનવ છુ હું માનવી બનવા
                           સંત સમાગમ સંગે હું ચાલી રહ્યો
અંધકાર ભરેલા આ જગમાં
                           અકસ્માતે હું પ્રદીપ બની ગયો.
                                                           ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
બારણું  ઘરનું ખોલવા નીકળ્યો
                            શોધવા જીવન  સંગીને  આજ
આકરા સિધ્ધિના સોપાન દીસે ત્યાં
                            અકસ્માતે  રમા મળી  ગઇ
                                                          ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
કુદરત કેરા આ ન્યાલ જગતમાં
                           મનડાં મેળે  મળી ગયા
ક્યાંક ક્યાંક  પ્રકાશે દીપલ ત્યાં
                            અકસ્માતે ભક્તિ અમને મળી ગઇ
                                                          ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
આંગણું શોભે  ઉજ્વળતાથી
                            ને  સત્કાર  બારણે રવિ  કરે
આવે પ્રભુના પ્યારા હૈયા ધારક
                            અકસ્માતે ઘર મંદીર બની ગયું
                                                          ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
સંત  સમાગમ  દેહને  સ્પર્શી
                              કર્મ ધર્મ ને  રાખ્યા  સાથે
પરમાત્માનું  ધામ હું  શોધુ
                             અકસ્માતે મંદીર મળી ગયું
                                           .              …..મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
વિજયભાઇનો પ્રેમ નિરાળો,
                             પુષ્પકભાઇનો સહકાર મળ્યો
મુજ પામરને પારખી લેતાં
                             અકસ્માતે હું ગુર્જર બની ગયો
                                                         ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
જગજીવનમાં  મળે અકસ્માત જ્યાં
                             કાંઇક નવું  બની ર હે
સુંદરતાની  શિતળ  છાયામાં
                             અકસ્માતથી ઉજ્વળતા મળી રહે
                                                        ……મળતાં મળી ગયો અકસ્માત
વસંતભાઇનો  સ્નેહ  અમો પર
                              વીણાબેનની માયા અમને ગઇ મળી
હ્યુસ્ટન  સ્વપ્ને દીઠુ ન હતું ત્યાં
                              અકસ્માતે બા અને સાહેબનો વ્હાલો પ્રેમ
                                                     .                   …..મળતાં મળી ગયો.

            ******~~~~~~*******~~~~~~~******~~~~~~~*******

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: