તફાવત….મારી નજરે


                           તફાવત……મારી નજરે
                                                     ………..પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
       

          ભારત                     અને                   અમેરીકા

શ્રધ્ધા,પ્રેમ અને વિશ્વાસ                    ઇર્ષા,દ્વેષ અને તિરસ્કાર
માતા,પિતા અને સંસ્કાર                   ડૅડ,મમી અને હાય
ધર્મ,કર્મ અને વ્યવહાર                     દેખાવ,ડૉળ અને લાલચ
બુધ્ધિ,જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ                   કૉમ્પ્યુટર,પાવર અને પેટ્રોલ
મનુષ્ય,માનવ અને અવતાર             મશીન,મોટર અને ઘરબાર
શીતળ,સ્નેહાળ અને નિખાલસ            લીપસ્ટીક,લાલી અને પેન્ટ
ભાવના,મિત્રતા અને લાગણી             સ્વાર્થ,લાલચ અને લોભ
સાતેવાર પરમાત્માને પ્રેમ                 રવિવારે મંદીર ઉભરાય
સરળ,સહજ અને સાચો પ્રેમ               સ્વાર્થ,દેખાવે ઉભરાતો પ્રેમ.

              *****************$$$$$$$$$$$$$$$$$$

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: