ઓ શંભુ ભોલે


                      mahadeo.jpg 

                         ઓ શંભુ ભોલે

તાઃ૨૪/૧૨/૦૭                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તારી લીલા અપરંપાર,તારી કૃપાનો નહીં પાર
તારો મહિમા છે અપાર,તું દીનનો છુ રખેવાળ
……………..ઓ શંભુ ભોલે છો દીનદયાળા…(૨)

મુજ જીવન કાજે નિશદીન હું વંદું,
      ઓ અલખ નિરંજન,ઓ ત્રિશુળધારી
છે રટણ તમારું દો ઉજ્વળ જીવન
          લો હાથ ઝાલી દો જીવન ઉગારી
……………..ઓ શંભુ ભોલે છો દીનદયાળા…(૨)

માગ્યું મનથી અમને મળી રહ્યું છે
         ને હૈયે અમારે છે સ્મરણ તમારું
લો હાથ અમારો દો જીવન ઉગારી
         છો પરદુઃખ ભંજન ને પરમ દયાળુ
……………..ઓ શંભુ ભોલે છો દીનદયાળા…(૨)

મન સ્મરે ઑમ નમઃ શિવાય
         ને તનડું હરહર ગંગે કર્યા કરે
શંખનાદ કાયમ સંભળાયા કરે
         ને ડમડમ ડમરું વાગ્યા કરે
……………..ઓ શંભુ ભોલે છો દીનદયાળા…(૨)

      ******************************

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: