ભારતમાતા


                                bharatmata1.jpg         

                                    ભારતમાતા
પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ                                            આણંદ

ભેદભાવ ભુલીને આપણે વરસો સાથે રહીએ
વીરપુરુષની આભુમીને શાન્તિવન કરી દઇએ
આશા બાપુ ગાંધીની, વિરાટ માનવ દઇએ
જગમાંનારો જ્યાંત્યાં ગુંજે,જયજય હિન્દુસ્તાન
                                          ….બોલો જયજય હિન્દુસ્તાન
જગમાં એની છાતી ધબકે,ને થઇ જાતું સુમસાન
એવાનેતા મળ્યા અમોને,જયસરદાર ને જયસુભાષ
આરામ હરામ કરી દઇએ,જેના જીવન  પાછળ
નહેરુ ચાચા પ્યારા સૌને નાંના મોટા સૌ સમાન               
                              .                          ……ભેદભાવ ભુલીને
નાના મોટા સૌને મળે,ના ગરીબ કે ના કોઇ ધનવાન
હતા દેહે નાના કદમાં,દેશ સેવાથીમોટા બન્યા મહાન
કેમે વિસરીએ વામન દીસતા,શાસ્ત્રી લાલબહાદુરને
આપ્યુ વ્હાલુ સુત્ર અમોને,જયજવાન જય કિશાન
                                                        …….ભેદભાવ ભુલીને
આઝાદીના ગુણ નારીના,ને વરી છેવટે નારીને
નેતા કીધાં સૌએ તેમને,નામ ઇન્દીરા  ગાંધી રે
નામ દેશના ઉજ્વળ કીધા ને બન્યા ઉધ્ધારક એ
દેશને કાજે કીધા કામો, રાત અને દીવસ વચ્ચે
                                                         …….ભેદભાવ ભુલીને
          *********જય જય ભારતમાતા************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: