શીતળ વાયરો


                         શીતળ વાયરો
તાઃ૧૬/૯/૧૯૭૬                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળ વાયરો લાગે દોહલ્યો વાતો નથી એ રોજ
કોઇક સવારે કે કોઇક સાંજે આવે લાવે સુંગંધ કોક
                                                                …..શીતળ વાયરો
મંદપવનની લહેર લાવતી,મધુર મીઠી શીતળ સોડમ
તરુવર ડોલે, નાગની ફેણે,જાણે મસ્ત બની ચકચોર
કેસર કેરા,રંગે ન્હાતા,સૂર્યમુખીના ફુલડાં જે નાજુક
વાદળ ત્યારે, ગુલાંટ લેતાં,દોડ્યા આવે ચારે કોર
                                                                …..શીતળ વાયરો
માનવ જ્યારે નિરાશ દીસે,ઉજ્વળતાના દે ધબકાર
રોમેરોમે આનંદ ભાસે,પડતાં તેના કિરણ લાગે જોશ
મન શાંત દીસે ને તન કોમળ જ્યાં લાગે તેની ઓથ
પ્રેમળતાનો પાઠ ભણાવે, ને સળગે પ્રેમની જ્યોત
                                                                …..શીતળ વાયરો

૦૦૦૦++++++++++++૦૦૦+++++++++++++૦૦૦૦

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: