નિરાંત


              . નિરાંત
૭/૧/૦૮                          .પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉઠો જલ્દી,જાવ જલ્દી,આવ્યો અવાજ એક
.        ટીફીન લેજો,ચા હોયતો પીજો નહીંતો પડશો લેટ
પેન્ટ પહેર્યું,શર્ટ પહેર્યું,ઉતાવળમાં બટન તોડ્યું એક
.       સમય સાથે નહીં ચાલુતો ચુકીશ બસજે પહોંચે છેક
મોજા લીધા,ખીસ્સામાં મુક્યા,બુટ પહેરી લીધા
.        ચા ના પીધી,ટીફીન મેં લીધુ,દોડ્યો સમય ને જોઇ
માંડમાંડ પહોંચ્યો નોકરીએ,કામ શરુ ને પેન ચાલુ થઇ
.         બપોર થયા ને રીસેશ પડી,હાશ અનુભવાઇ ગઇ
સમયને પકડી કામથી જકડી,મનથી મહેનત કીધી
.         આજકાલ ને હાથમાં રાખી કદમ મીલાવ્યા મેં
સંતાનની સીડી સાથે રહેતાં થોડી શાંન્તિ થઈ
.         ભણતરના ચણતરની સાથે દીકરાની પ્રગતીજોઇ
દી વાળતો દીકરો ને દીકરી સંગે ચાલતી થઇ
.           પત્નીની પોકાર ઘટી ને કહે આરામ કરજો અહીં
કૃપા જલાબાપાની ને સેવા સાંઇબાબાની સાર્થક થઇ
.            નિરાંત મનને થઇ અને જીંદગીમાં રાહત થઇ.

          ****************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: