જન્મદીન ભરતભાઇનો


                           hp.jpg 

 જન્મદીન છે આજે
            અમારા ભરતભાઇ બ્રહ્મભટ્ટનો
                                પચાસમો જન્મદિવસ છે આજે
માર્ચ ૨૬,૨૦૦૧                                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
  
વાત અમોએ એક ખાનગી રાખી છેક
                 કોઇને કહેવાની નહીં આ વાત
                                      અમોએ છુપાવી રાખી આજ
માનવસમાજના છેસદસ્યને કીરીટભાઇનાભાઇ
                કીર્તીબેનના લાડલાદીયરને સેજલમીતલનાકાકા
નીતાબેનને હરખનામાતો અહીંતહીં ઘરમાં ભાગે
                હેતલ,જૈના કેક કપાવવા સંજીવને પપ્પાજોડેરાખે
રાજુભાઇ તોદોડી આવ્યા રુપાબેનને પણ લાવ્યા
                એવો  કૌટુમ્બિક પ્રેમ કે જેને મેળવવા મનડાં ચાહે
ભાગ્ય પ્રદીપના ખુલ્યા છેલાગે હૈયે આનંદ થાતો
                રવિ,દીપલને લઇનેસાથે ઇન્ડિયારેસ્ટોરન્ટ આવ્યો
વ્હાલા અમોને સ્નેહીસંબંધી ભાઇભાંડું ગણી યાદકરે
                મળ્યો અમોનેપ્રેમ કે જેની કલ્પના અમોને નઆવે
એવા અમારા ભરતભાઇપચાસની કેડી પકડી
                વનના બારણે આવી ઉભા સોપાનો ચઢવાને કાજે
વ્હાલા સૌને પ્રેમે સૌને માનવતાની સુવાસ ફેલાવે
                ધન્ય જીવનમાં સુખસમૃધ્ધિમાં આનંદ હંમેશ પામે
શ્રધ્ધાનીએ જ્યોત જલાવી માનવસેવા બીરદાવે
               એજ અમારી અપેક્ષા ને એજ અમારી  શુભકામના

          *************************
શ્રી ભરતભાઇ ભહ્મભટ્ટને તેમના પચાસમા જન્મદીન પ્રસંગે અમો સૌ
પુ.દાદાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા ભરતભાઇને સુખ,સંમૃધ્ધિ,
તંદુરસ્તી સાથે સર્વ પ્રકારે શાંન્તિમય જીવન અર્પી સદા તેમનું રક્ષણ
કરી સુખી રાખે.     
લી.પ્રદીપ,રમા,રવિ,દીપલના જય પ્રભુ જય જલારામ(હ્યુસ્ટન)   

Advertisements