પાર્સલ આવ્યું


                            પાર્સલ આવ્યું

તાઃ૫/૫/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બારણે આવ્યું કોઇ અજાણ્યું, મનમાં થાય વિચાર ઘણા
કોણ આવ્યું ક્યાંથી આવ્યું,શા માટે અને શું લઇ આવ્યું
                                              ….મન આકુળ વ્યાકુળ થાય
મસ્ત ખોખું હાથમાં દીઠુ, સાથે જોયા પેન અને કાગળ
મન હરખાતું ને વ્યાકુળ બન્યું,શુ હશે તેમાંતે દીસે મોટું
ના મંગાવ્યુ મેં કે ઑડર કર્યો, તોય આવ્યું આ વહેલું
                                              ….મન આકુળ વ્યાકુળ થાય
ના રમાની કોઇ માગણી હતી,કે ના દીપલ નો ઑર્ડર
રવિ કહે ના મેં કોઇ પાર્ટ મંગાવ્યો કે ના મંગાવી બુક
આવ્યો જ્યારે બારણે ડ્રાયવર બેલ સાંભળવા હું ઉભો
                                              ….મન આકુળ વ્યાકુળ થાય
આતુર મને ઘરમાં ઉભો રહ્યોતો,ત્યાં વાગ્યો ડોર બેલ
બારણું મેં જ્યાં ખોલી દીધુ,ત્યાં ધરીદીધા કાગળપેન
કરી સહીં જ્યાં કાગળ પર, મુક્યું પાર્સલ મારા હાથે
                                              ….મન આકુળ વ્યાકુળ થાય

*****************************************************************
       પાર્સલ પર મોકલનારનું સરનામુ જોતાં એતો ન્યુજર્સીથી મારા મોટીબેન
પુજ્ય શકુબેનનું સરનામું હતું એટલે મન આંનંદીત થઇ ગયું અને જ્યારે ખોલ્યું
ત્યારે તેમાં ??????????????

One Response

  1. Vijay Shah Says:

    May 5th, 2008 at 10:03 pm e

    રક્ષાબંધન્ ની રક્ષા હતી અને મોટીબહેનનું અનહ્દ ઉમળકા ભરેલુ વહાલ હતુ

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: