અલૌકિક હિસાબ


                     અલૌકિક હિસાબ
૧૬/૫/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્   

ના હાથમાં મારા કે ના હાથમાં તેના
              એતો વ્હાલા જીવે,કરેલ કર્મ ગત જન્મે કેવા   
આગળ ના જ્યારે તું જોતો અહીં પળવાર
             મિથ્યા બનશે પામર દેહ ના મળશે અણસાર
મળી જીંદગી માનવની માનજે તું ઉપકાર
             સમજી થોડું દેજે હરિને જેણે દીધું તને અપાર
સર્જનહાર કદી ના ભુલે કરે દયા ક્ષણવાર
             માણવા તારે મહેનત કરી ભક્તિ દેવી લગાર
ક્યાં જવુ કે ક્યાં ના જવું સૃષ્ટિ કરે હિસાબ
             કરજે કામને લેજે હામ,તને જલો કરેઅણસાર
દીધા બંધન માયાના જે સ્નેહ ભરેલ અનેક
             પળપળ તારી જમાથશે જ્યાં ભક્તિમાં વિવેક
અવની પરનું આગમન નહીં મળે અનેક
            જીવજે સાર્થક જીવન જે ,દે શાન્તિ જીવને છેક
———————————————————————