જલાસાંઇ ને રામ


          god.jpg

                         જલાસાંઇ ને રામ


તાઃ૧૫/૫/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભગવાન ભજી લઉ મનથી,તો થઇ જાય બેડો પાર
જલાસાંઇનો સ્નેહમળે,ઉજ્વળ જીવન પાવન થાય
          ..રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ,રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ
રામ નામનું  રટણ કરુ, કે સ્મરું  હું  રાધેશ્યામ
પ્રેમનો સંગ થતાં પ્રભુથી,ના ચિંતા રહે લગાર
જલાબાપાની જ્યોત નેમળેસાંઇબાબાનો પ્રેમ
અનંત કરુણા પ્રભુની મળતાં નહી મળેફરી દેહ
           ..રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ,રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ
હાથમાં માળાને જીભે જલારામ,હ્ર્દયે સાંઇબાબા
રહેતા મારી સંગે હરપળ, જ્યારથી લાગી માયાં
માગુ પ્રેમથી ભક્તિ દેજો,ને રહેજો પળપળ પાસે
રમા,રવિ,દીપલને જગમાં,દેજો ઉજ્વળ જીવન
           ..રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ,રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ
પાવનજીવન પામતા જગમાં,ના લાગે કહીં મોહ
આનંદ હૈયે રહેતો  હમેશાં,જેની  જગમાં છે ખોટ
પ્રદીપનો પામર દેહ આ,સદા રહે  પ્રભુને ચરણે
મુક્તિ માગતો હરપળ કહેતો લેજો તમારે  શરણે
           ..રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ,રટુ હું જલાસાંઇ ને રામ

ઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁ

સવાર સોમવારની


 

                       shivopt.jpg

                      સવાર સોમવારની

૧૯/૫/૨૦૦૮                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સોમવારની સવારમાં, છે સોમેશ્વર હરખાય
           આનંદ ઉમંગે હરખાય, ઢોલનગારા જ્યાં છવાય

આરતી કરતાં અંતરમાં, હરહર ભોલે થાય
           ડમડમ ડમરુ મૃદંગ ને મંજીરા,તાલે મેળવે તાલ
ભક્ત જનોની ભાવના, ને અંતરના ઉમંગ
           દેતા ભક્તોને આનંદ,જે દેતો જીવનમાં એક રંગ
                                                  …..આજે સોમવાર ઉજવાય.
માયા મા પાર્વતીની,ને શણગાર્યા વિષધર
           ભક્તિનો સંગાથ મળ્યો, ને આધાર છે નાગેશ્વર
અંતરે ઉમંગને સ્નેહમળે,જ્યાં ભક્તિનો છે સંગ
          જીવન ઉજ્વળ ચરણેદીસે, સદાહૈયે વસેછે પ્રીત
                                                  …..આજે સોમવાર ઉજવાય.
દુધ અર્ચન શીવલીંગે, ને પુષ્પ દીપે છે હાથે
           સોહે સુંદર અર્ધચંદ્ર શીરે,ને ત્રિશુલ બીજા હાથે
ગણેશજી ગૌરીમાને ખોળે, ને કંકુ શોભે કપાળે
            પ્રદીપ વંદન પ્રેમથી કરતો,સાંજ સવાર બપોરે
                                                  …..આજે સોમવાર ઉજવાય.

*****હર હર ભોલે મહાદેવ*****હર હર ભોલે મહાદેવ*****