મુક્તિદાતા


                 

                      મુક્તિદાતા 

તાઃ૨૮/૭/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પધારો ભોલેનાથ ભગવાન તમારી જોવુ બારણે વાટ
આનંદ હૈયામાં આજે થાય કે જેની સીમાનો નહીં પાર
                                          બોલો ઑમ નમઃ શિવાય
હાથમાં લીધા બીલીપત્ર ને બીજા હાથે ગુલાબના ફુલ
કંકુ સાથમાં રાખ્યુ હાથેઆજે લેવા મા ના ચરણનીધુળ
                                            બોલો ઑમ નમઃ શિવાય
ડમરુ શોહે હાથમાં તમારે ને ગુજે અમારી ભક્તિની ધુન
આપજો હેતપ્રેમને સ્વીકારીસેવા કરજોમાફ અમારીભુલ
                                            બોલો ઑમ નમઃ શિવાય
સૃષ્ટિ નો સથવારો મળ્યો જ્યાં લપેટ સંસારની લાગી
ભક્તિનો અણસાર મળ્યો માબાપથી પ્રભુથીપ્રીત થઇ 
                                               બોલો ઑમ નમઃશિવાય
અંતરના જ્યાં દ્વાર ખુલ્યાં ત્યાં હરહર ભોલે રટણ થયું
જગનીમાયા છુટી રહીજ્યાં પ્રભુસ્મરણ મનમાંવધીરહ્યુ
                                             બોલો ઑમ નમઃ શિવાય

Omomomomomomomomomomomomomomomomomomomom