દાન પ્રભુને


                                દાન પ્રભુને

તાઃ૮/૮/૨૦૦૮                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારા હૈયામાં, મારા ચિતડામાં,
           મારા મનડામાં,મારી વાચામાં,વસેછે જલારામ
જેનો જગમાં, જેની ભક્તિનો છે જયજયકાર
              ઓ જલાબાપા તમારા પ્રેમનો નહીં પાર..(૨)

શ્યામ રામની સેવા કીધી,જગમાં તે અનોખી
              માળા હાથે,કાયમ રહેતી, સંસારે ભક્તિ કીધી
સંત તમે છો હૈયે પ્રભુને જીવન સાદુ જીવ્યા
             ના માયા નાકાયાના બંધન પ્રભુને અર્પણકીધુ
              ઓ જલાબાપા તમારા પ્રેમનો નહીં પાર…(૨)

વિરબાઇ માતા અર્પણ કીધા ના કોઇએ દીધા
               માનવદેહે માયા પ્રભુની જગમાં સાર્થક કીધી
ભક્તિ કેરી ગંગામાં ન્હાતા પાવન શક્તિ દીઠી
                મોહ રામનો, સ્નેહ રામથી જીવે જાણી લીધી
                ઓ જલાબાપા તમારા પ્રેમનો નહીં પાર…(૨)

અંતરમાં ઉજાસથયો ને મળ્યો ભક્તિનોઅણસાર
                 જીવને શીવથી જોડવા થયો ભક્તિનો પ્રચાર
ના દાનમાગ્યું ના દાનદીધુ પ્રેમે ભોજન આપ્યુ
                જગતપિતા પરમાત્માને પ્રેમે પત્નીદાન દીધુ
                ઓ જલાબાપા તમારા પ્રેમનો નહીં પાર…(૨)

ના માગુ પ્રભુથી કે રામથી,માગું સંતની ભક્તિ
              અંતકાળે પ્રભુપધાર્યા થયુંમાનવ જીવનઉજ્વળ
સદા મળે જ્યાં પ્રભુભક્તિ ના દેહને કોઇ વ્યાધી
             સાચાસંતની સેવાકરતા જીવેમુક્તિમેળવી લીધી
                ઓ જલાબાપા તમારા પ્રેમનો નહીં પાર…(૨)

——————————————————————–

One Response

  1. ના માગુ પ્રભુથી કે રામથી,માગું સંતની ભક્તિ
    અંતકાળે પ્રભુપધાર્યા થયુંમાનવ જીવનઉજ્વળ
    ખૂબ સુંદર રચના

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: