રામ ભજન


                              રામ ભજન

તાઃ૩૦/૩/૧૯૭૫                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

રામ ભજન કરી લે રે મનવા,રામ ભજન કરી લે
કોઇ નથી મારુ આ જગમાં કોઇ નથી તારુ
                       ……. ઓ મનવા રામ ભજન કરી લે.

શાને કાજે વ્યથા કરે તું જીવન એળે જાશે
આધીવ્યાધિ વળગીસાથે ના છે કોઇ આરો
નાજગે સાથમળશે આ ભવસાગર તરવાને
ભજન કરીલે ભાવની સાથે પ્રભુનોલેસહારો
                      ……… ઓ મનવા રામ ભજન કરી લે

કથાસુણીલે ભજનકરીલે કરતારભજીલે મનથી
સુખસાગરને ભુલી ને મનવા રામની કડી લેજે
દુઃખની આકેડી પર નિશદીન સ્મરણ તુ કરી લે
હૈયેહેતસદારાખીને રામનેશરણે જીવન તુ ધરીદે
                      ……… ઓ મનવા રામ ભજન કરી લે

ૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐ

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: