રટણ શ્રીરામનું


                            રટણ શ્રીરામનું

તાઃ૨૭/૮/૨૦૦૮                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જલાબાપાની જ્યોત મળીને, હનુમાનદાદાના વ્હાલ
શ્રીરામ શ્રીરામ રટણ કરુ જ્યાં,હું પ્રભુ ભક્તિમાંન્હ્યાલ

સત્ય યુગની સવાર જાણે,પંખી કલરવ કરતા લાગે
વ્યોમતણા વાદળ સંકેલાતા ને પ્રકાશસુર્યનો દેખાતો
                                       …… ત્યાં હૈયે હેત સદા લહેરાતા

ઘંટારવને આરતી સંભળાતી,ઉજ્વળ માનવમનદેખાતું
મળતા હૈયા સૃષ્ટિ સથવારે,ના લાલચ મોહ ભટકાતા
                                         ……ત્યાં હૈયે હેત સદા ભટકાતા.

સંત જલારામ ને સંત સાંઇરામ, લાગે જીવન ભક્તિધામ
સંસારનીમાયા સાચીજણાતી,જીંદગીઉજ્વળથતી દેખાતી
                                         …..જેમાં હૈયે હેત સદા લહેરાતા

મળેભક્તિ ત્યાંશ્રધ્ધા દેખાતી,મિથ્યા જગની સૃષ્ટિ જણાતી
સાચી માયા સંસારથી અળગી,જેમાંશાંન્તિ જીવને દેખાતી
                                        ……જેમા હૈયે હેત સદા લહેરાતા.

========================================

Advertisements

વંદન આરતી


         વંદન આરતી
તાઃ૨૭/૮/૨૦૦૮           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
જય શંકર ભોલે,બોલો જય શંકર ભોલે
ધુપદીપ કરી આરતી કરીએ ...(૨)
       ઓ કૃપાળુ કરતાર,પ્રભુ જય ભોલે ભગવાન
નંદી સવારી,કૈલાસ નિવાસી,છો સૃષ્ટિનો આધાર
પ્રેમે વંદી,શીશ નમાવી,ગાઇએ ભક્તિના ગુણગાન
           ......પ્રભુ જય ભોલે ભગવાન
સૃષ્ટિ કાજે,વિષ પીધા, કરવા ભક્તોના કલ્યાણ
ત્રિનેત્ર ખોલી અસુરો માર્યા,સુણી ભક્તોના પોકાર
           ......પ્રભુ જય ભોલે ભગવાન
ગૌરી શંકર,પાર્વતી પરમેશ્વર,છો ભોળાના ભગવાન
પિતા ગજાનન,કરુણા સાગર, ઓ પ્રદીપના આધાર
           ......પ્રભુ જય ભોલે ભગવાન
 
-----------------------------------------

ખાલી હાથ


                  ખાલી હાથ

તાઃ૨૬/૮/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્

સાચી શક્તિ ભક્તિમાં, છે પ્રભુનો અણસાર
માગુ મનથી પ્રભુનીપાસે મુક્તિ દો ભગવાન
 
અવની પરના આગમન ને, કર્મ તણા છે બંધન
સુખદુખનીસહયારી જીંદગીમાં,ભક્તિનો છે સંબંધ
 
સાચી માયા પ્રભુથી કરવી જગની માયા મિથ્યા
આવ્યા અવનીપર જ્યારે,મળી જગમાં આ માયા
 
માળાની ના જરુર જગને,હ્રદયમાં રાખો શ્રીરામ
અંતરથી જ્યાં સ્મરણ થાયત્યાં મળે છે જલારામ
 
આવ્યા આ ધરતી પર,હાથમાં કાંઇ ન લાવ્યા
ના લઇ જવાના જગથી,ખાલી હાથ જ જવાના
 
દેજો મનથી પ્રેમ પ્રભુને, શીવની પામશો કૃપા
અવસર ફરી નાઆવે આ,જ્યાં પરમપિતાની ભક્તિ
 
઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼

આરતી મહાદેવની


                       

                       આરતી મહાદેવની

તાઃ૨૫/૮/૨૦૦૮                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય જય જય ભોલે, શિવ જય શંકર ભોલે;
આરતી અર્ચન કરીએ..(૨) વંદન નીત કરીએ
                                         ….પ્રભુ જય જય જય ભોલે

પાર્વતી પતિ પરમેશ્વર..(૨) શીર ગંગા ધારી, પ્રભુ..(૨)
નીલકંઠ,વિષધારી..(૨), નાગેશ્વર મહાદેવ..પ્રભુ..(૨)
                                          ….પ્રભુ જય જય જય ભોલે

ત્રિશુલધારી,જગત આધારી..(૨)વંદન નીત કરીએ..પ્રભુ..(૨)
સૃષ્ટિ આધારી,પ્રમકૃપાળુ..(૨)લેજો નીજ ચરણે..પ્રભુ..(૨)
                                         …..પ્રભુ જય જય જય ભોલે

કરુણાસાગર દયાનાદાની..(૨), ભોલાના ભગવાન..પ્રભુ..(૨)
સહવાસ સર્પનો ,કરી નંદી સવારી,ગૌરીના ભરથાર..પ્રભુ..(૨)
                                         …..પ્રભુ જય જય જય ભોલે

વંદન કરીએ નીત સવારે..(૨) સાંજે સ્મ્રણ થાય..પ્રભુ..(૨)
પ્રદીપ વંદે,રમા પણ વંદે..(૨)લઇ ભક્તિનો સંગાથ..(૨)
                                       …..પ્રભુ જય જય જય ભોલે

               ___________________________

નર કે નારી


                          નર કે નારી 

તાઃ૨૩/૮/૨૦૦૮                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્

નરનારીના ભેદની વાત જગમાં કોઇએ નથી જાણી
જગત પિતાની આ છે લીલા કોઇથી નથી અજાણી
                                  …….આ છે પરમાત્માની બલીહારી
કર્મની લીલા જગતમાં ન્યારી, ના તેમાં કોઇ દ્વીધા
પ્રેમ સંબંધનો તાંતણો નાનો છે જગ તેમાં બંધાયુ
પરમાત્માના સાચા પ્રેમમાં ના જગના કોઇ બંધન
                                   ……સાચી ભક્તિ પ્રેમથી નિતરતી
મુક્તિ જ્યાં જીવને મળે ના મળે દેહ નર કે નારી
આત્માનુ આગમન એ તો દેહ થકી જગમાં દીસે
ભક્તિ નો બંધાય તાંતણો દેહ ના છુટે આ બંધન
                                ……..જે થાય સંસારી સંતોમાં દર્શન
રામ શ્યામનો દેહ ધરી પરમાત્માએ દીધા દાન
માર્ગ મુક્તિ નો દર્શાવી થયા પ્રભુ અંતર ધ્યાન
નર નારહે કે નારી પણ જ્યાં જીવે મુક્તિ આવે
                                   …….એવી છે શક્તિ પરમાત્માની
કર્મનીએવી ગતી કે જેમાં જીવ ધરતી પર આવે
માનવ મનની શક્તિ એવી મુક્તિ એમાં સમાણી
પ્રદીપ વંદે પરમાત્માને નામળે દેહ નર કે નારી
                              …….પ્રભુની કૃપા ના જગથી અજાણી

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

બારાખડી કે એબીસીડી


                  બારાખડી કે એબીસીડી

તાઃ૨૨/૮/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બારાખડીનો કક્કો ને ભજનની એબીસીડી
             ક્યાંથી મેળ પડે જ્યાં પડી ગઇ ભઇસીડી
 
જીવનના પહેલા સોપાને સમઝણ પડીગઇ
          ગુજરાતનો હુ ગુજ્જુ ને ગુજરાતી માતૃભાષા
કખગઘ મળ્યુ ગળથુથીમાં નામારુ ભઇફાંફા
           પફબભમાં ખચકાતો ત્યાં પપ્પા તેડી લેતા
સશષહઃ પહોચી ગયો પછી સ્કુલ છુટી ગઇ

બીજા સોપાને ચઢી હાઇસ્કુલમા ચાલ્યો ભઇ
          મહેનત મનથી કરીલેતાં બીક પણજતી રહી
ભુતકાળમાં નાભરમાતો આગળ હંમેશા જોતો
           કૉલેજ કૉલેજ બોલતો ત્યાંતો કૉલેજપતીગઇ
મળ્યુ ભણતર જીવનમાં ત્યાં સાચી મતી થઇ

લાગી માયા સંસારની ત્યાં મહેનત કરુ ભઇ
          જીદગીના સોપાનો ચઢતા ભક્તિ ભુલાઇ ગઇ
સંસારનો સહવાસ થતાં કામની ઝંઝટ શરુથઇ
          સવારસાંજની ખબરપડે ના એવી જીદગીઅહીં
એબીસીડી અહી મળતા ભજનની ભુલાઇ ગઇ

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

સોનેરી કીરણ


                            સોનેરી કીરણ

તાઃ૨૨/૮/૨૦૦૮                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સુરજના સોનેરી  કીરણ,પ્રભાતને સોહાવે
     કલરવ કરતાં પંખીઓ પણ મધુર સ્વર રેલાવે
                                         ….સુરજના સોનેરી કીરણ

વાદળ કાળા વિદાય લેતા, જ્યાં પ્રભાતનો પોકાર થતો
નિર્મળ જગતના આસાગરમાં,માનવ મસ્તબનીને ન્હાતો
                                        …..સુરજના સોનેરી કીરણ

કોયલની કુઉ કુઉ સંભળાતી ને ચકલી ચીં ચીં કરતી
દાણો એક અનાજનો મળે ત્યાં જીવનનો લ્હાવો લેતી
                                         …..સુરજના સોનેરી કીરણ

સંતાન જગતના જાગી કુદરતની અજબકૃપાને જોતા
પ્રભાતનો જ્યાંસહવાસ મળે ત્યાં નિંદરને ત્યજી દેતાં
                                          …..સુરજના સોનેરી કીરણ

ખળખળ વહેતા પાણી નદીના. મધુર મિલનમા રહેતા
પનીહારીના બેડલામાં સમાઇ, જગતને તૃપ્ત કરતા
                                          …..સુરજના સોનેરી કીરણ

_________________________________________