સાંકળના બંધન


                         સાંકળના બંધન

તાઃ૬/૯/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંકળ તારા બંધન, ના તુટે ના કોઇથી તોડાય
જગમાં કર્મના બંધન ના સમજ્યા ના સમજાય
ઓ વિશ્વવિધાતા તારી લીલા કોઇથીના પરખાય
આ સૃષ્ટિનો અણસાર જગમાં કોઇથી ના છોડાય
                                       ………સાંકળ તારા બંધન
અગણીત તું ઉપકાર સમજુ, તારા ના કહેવાય
ભવસાગરમાં થતા તારાકામ તારાકર્મથી ગંઠાય
                                        ………સાંકળ તારા બંધન
કુદરતનીકરામત જગતમાં નાપારખી નાપરખાય
દીધી હૈયાથી હામ કોઇને,સૃષ્ટિમાં સાચી સમજાય
                                        ………સાંકળ તારા બંધન
મુક્તિ માગતાં જીવનમાં કદી માગે ન મળી જાય
લાગળીતારી પરખાય જ્યાંભક્તિમાં મનપરોવાય
                                        ………સાંકળ તારા બંધન
હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતાં કરતાં મનડૂ ક્યાંક કચવાય
જયજલારામ,જયસાંઇરામ સાંભળતા પ્રભુપણ હરખાય
                                     …………સાંકળ તારા બંધન
લાગણી વહેંચતા પ્રેમ આટોપતા જીવો જ્યાં મલકાય
મનની સાંકળની કડી સંધાતા જીવની ઉન્નતી થાય
                                       ……….સાંકળ તારા બંધન

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: