ભાવના


                             ભાવના

તાઃ૧૨/૯/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લાગણી જીવને વળગીચાલે ના તેમાં કોઇ મેખ
સાચી ભાવના પ્રેમમાં મળતી  ના છે તેમાં દ્વેષ

સાચુ સગપણ માબાપનું જ્યાં સંતાનસ્નેહ મળે
માતાપિતાની મળે કૃપા ત્યાં નાજીવને કોઇભુખ

અંતરમાંજ્યાંઉભરાય હેત ત્યાંમહેંકમનડાને મળે
અનંતનાઓવારે આવતા ઉજ્વળ જીવનછે દીસે

ભાઇબહેનના પ્રેમમાં અંતરના ઉભરાય સદા હેત
વ્હાલુ જગનુ આ બંધન જ્યાં સદા વહે છે પ્રેમ

ના સ્વાર્થનો અણસાર કે ના કદી દીસે કોઇ મોહ
ભાવના સાચી સ્નેહની જ્યાં ના બીજો કોઇ સાર

જીવની જ્યોત સદા મહેંકતી ને વહે હૈયાથી હેત
મહેંક પ્રસરે જગમાં જ્યાં માબાપનો મળે પ્રેમ

મહેંક પ્રસરતીજીવે જ્યાંદીપે ભાઇબહેનનો સ્નેહ
મળશે માનવતા ને પ્રેમ જ્યાં ભાવનાછે સાચી

————————————————————–

વાવાઝોડુ


                        વાવાઝોડુ

તાઃ૧૨/૯/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વાહ વાહ કરતા હોય ત્યાં પડે પવનદેવની ઝાપટ
ના ચાલે કોઇનું  જગતમાં હોય અમેરીકા કે ભારત

ઉંઘના આવે ના ચૈન પડે કે ના કરે અહીં કોઇ કામ
ધરમાં ભરાઇ રહેવું યાનાસી જવું નેલેવું પ્રભુનુંનામ
અલખનો  આ એક સપાટો કરી દે જનજીવન હરામ
ના કોઇ ચિંતા જગમાં તેને સ્મરણ કરે જે જલારામ
                                         ………..વાહ વાહ કરતાં

ટીવી ચાલે ચોવીસ કલાક,ને વેધર લોકો જોયા કરે
ગેસ ભરો ને રાશન ભરો,નહીં તો ભુખ્યા રહો આજ
ના મંદીર,મસ્જીદ,ચર્ચ જતાં જ્યાં સાભળે સમાચાર
આવે વાવાઝોડું જ્યાં માનવમન જ્યાં ત્યાં ભટકાય
                                                …….વાહ વાહ કરતાં

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++