આરાધના


                                  આરાધના    

તા૨૦/૧૧/૧૯૭૭                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મા અંબા તારી કરુ આરાધના,
                          મુજ હૈયુ તુજને સદા નમે
પ્રેમે દર્શન કરવા માડી
                         તરસે મારા મન અને પ્રાણ
                                           ……..મા અંબા તારી

ગબ્બર થી આવે અંબે મૈયા
                          મા કાળકા  પાવાગઢથી
આવે મૈયા ભક્તો કાજે
                          સાચી એક સૌની ભક્તિ
                                            …….મા અંબા તારી.

મા આણંદ આવે પ્રેમે ઘુમે
                         અમ ગરબે રમતા સૌની
કાયા પલડે મનડં પલડે
                         પ્રેમે તારા માવડી..ઓ..(૨)
                                               ….મા અંબા તારી.

ગરબે ધુમતી ચાચર ચૉકે
                          ભક્તોની સુણી પુકાર
તાલે તાલ મલે ત્યાં
                          જીવનો થાય  ઉધ્ધાર
                                          ………મા અંબા તારી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: