જોગીની માયા


                           જોગીની માયા

તાઃ૨૨/૭/૧૯૮૩    (ગુરુપુર્ણીમા)    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માયા લાગીરે મને ફરતા આ જોગીની…..(૨)
કાયાનું ભાન નહીં, મોહનું નામ નહીં
જીવતર આપ્યુ છે જેણે જાણી,ઓ યોગી તારી
                                         ……..માયા લાગી રે

જાણે અજાણે મારા દેહથી હું નમું છુ
               ભવસાગરમાં ખોબલા ભરું છુ
ક્યારે તરાસે આ જીવની ઝંઝટ ને
                    મોહ મને નહીં તરવા દે…..માયા લાગી

ગુરુ બનાવી પુરુ કરવાની
               મનમાં છે તમન્ના પણ જાગી
જનમ મરણનું વ્યર્થ આ સર્જન
                    છુટશે હવે સાચી સેવાથી….માયા લાગી.

઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: