જીંદગીની કમાણી


                              જીંદગીની કમાણી
તાઃ૧૮/૮/૧૯૮૩                                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્

જીંદગીની છે કમાણી, માણી લે તુ બાકી રહેના

           મુરખ જગમાં મિથ્યા સંબંધ, જગના જાણી લેજે

                                                     …….. ભવને જાણી લેજે

કર્મની ન્યારી ગતી નિરાળી,પ્રેમ જગતમાં પુંજવા જેવો

           સાચીસગાઇ તારી સંગેઆવે,મિથ્યાલાગે જગના બંધન

                                                     ………જીંદગીની છે કમાણી

સતની સેવા મનમાંનથી, પણ અંતે તારા મનમાં જાગે

            શું કર્યુ કે શુ કરવાનું, કાંઇ ના સુઝે ત્યારે જીવને

                                                       ………જીદગીંની છે કમાણી

જોઇ જીવનની ચડતીપડતી,સમજી શક્યો નાજીવન ટાણે

            સંત સમાગમ સાચો લાગે, અંતે સૌ સાથે આવે

                                                       ………જીંદગીની છે કમાણી

અંત નથી સમજી શકવાનો, ક્યારે નિરખી જાય

            સમજી ને પળેપળ લેજે, જીવનમાં પગલાં ચાર

                                                        ………જીદગીની છે કમાણી

 ####################################################

 

 
 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: