નજરના તીર


                    deli-boy1         

                                     નજરના તીર

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તિરછી નજર ભઇ મારી, તમે રહેજો દુર તેનાથી
જો આવ્યા એક નજરમાં,તો ના છટકી શકવાના
……..ભઇ નજર મારી છે એવી,જાણે તીર વાગવા જેવી

નાની મારી છે કાયા,પણ નજર મારી ખુબ લાયક
એક વખત જે દીઠા, તે લાગે જન્મો જન્મથી સાથે
વણ માગતી વ્યાધી આવે ત્યારે આંખો લુછી લેતો
ને મન મુકીને હસતો,જ્યાં સામે પાગલને હું જોતો
…….ભઇ નજર મારી છે એવી,જાણે તીર વાગવા જેવી

મનમાં માયા જ્યાં વળગી,ત્યાં ધીમે ધીમે હું ચાલુ
પગલુ ના હુ ભરતો એક ,જ્યાં ઠેલનગાડી હું બેસતો
મોટી મોટી કાયા આજગમાં જ્યાં ત્યાં હાલતી જોતો
મોટી  બડાસની વાતો ,હાલ  ક્યાંય નથી સાંભળતો
…….ભઇ નજર મારી છે એવી,જાણે તીર વાગવા જેવી

@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%

મારી ભક્તિપ્રીત


                                  મારી ભક્તિપ્રીત

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૦૮                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારી શ્રધ્ધા સાચી, મને લાગે સાચી
        મારી ભક્તિ સાચી,મારી સાચી ભક્તિ પ્રીત
પ્રેમ કરુ હુ પરમાત્માને દિલથી,ના બીજી કોઇ જીદ
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી
મનથી કરું હું જલાબાપાની સેવા
          ભક્તિમાં સાથે સાંઇબાબાનું સ્મરણ કરુ છુ
માગુ ભક્તિ જે આપે જીવને ઉજ્વળ ભાવ પ્રભુથી
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી
વિરબાઇમાતા આશિશ દેતા હરખાતા
         શ્રધ્ધાપ્રેમે જીવન કર્યુ અર્પણ પ્રભુનાશરણે
ના જગની માયા કે મોહ માતાના હૈયે કદી વસ્યા
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી
જીવન જીવતા પ્રેમ મળે ને  આનંદે મન મલકાય
         અંત સદા પ્રેમાળ બનશેજ જ્યાંપ્રભુ ભજાય
અલખની અટારીએથી સૃષ્ટિના  સર્જનહાર હરખાય
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

અવનીએ અપેક્ષા


                             અવનીએ અપેક્ષા

તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૦૮                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારે રોટલી  જોઇએ,  મારે પાણી જોઇએ
          મારે નોકરી જોઇએ, મારે  છોકરી જોઇએ
મારે  કામ  જોઇએ, મારેનામપણ જોઇએ
          મારે માન  જોઇએ,  મારે મોટાઇ  જોઇએ
મારે ગાડી  જોઇએ,  મારે આવક  જોઇએ
         મારે ઘરજ જોઇએ, મારે ઘરવાળી જોઇએ
મારે બોયફ્રેન્ડજોઇએ,મારે ગર્લફ્રેન્ડ જોઇએ
         મારે લાલી જોઇએ, મારે લીપ્સ્ટીક જોઇએ
મારે તો દેખાવ જોઇએ, મારે લફરું જોઇએ
         મારેઆઝાદીજોઇએ,મારે નાબંધન જોઇએ
મારે નાપૅન્ટજોઇએ, મારે હાફપૅન્ટ જોઇએ
         મારે લવારી જોઇએ,મારેનાગુલામીજોઇએ
પણ મારે તો….કહુ છુ…મારે તો
            ભઇ મારે તો ભક્તિ જોઇએ
                   ને મારે પરમાત્માની કૃપા જોઇએ.
ના મારે હાય જોઇએ,કે ના જોઇએ બાય
ના મારે જોઇએ લફરુ,કે ના દેખાવીપ્રીત
ના મારે છે જગે કોઇ જીદ,મારે તો જલાસાંઇથી પ્રીત.

==========================================

માટીની મહેંક


                           માટીની મહેંક

તાઃ૨૭/૧૧/૨૦૦૮                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ખળખળ નીર નદીનાં વહેતા,શીતળ મનને શાંન્તિ દેતા
કુદરત તણી અપાર કૃપાથી,માનવજીવન ઉજ્વળ રહેતા
                                       …..ખળખળ નીર નદીનાં વહેતા.

ઉગમણીએ ઉષા પધારે,સુર્ય કિરણે કોમળતાનો સહવાસ
માનવી મંદગતીએ ચાલે, ને બળદથી ઘુઘરાનો અવાજ
પવનદેવની કૃપા નીરાળી, સુગંધ પ્રહરની દેતી ઉજાસ
એવી મારીમાતૃભુમીનીમાટી,જ્યાંમળે માનવતા હર દ્વાર
                                        …..ખળખળ નીર નદીનાં વહેતા.

પ્રભુભક્તિએ બારણા ખોલે,ને સંધ્યાએ થાય આરતીદીપ
માનવતાની મહેંક મળે ત્યાં,જ્યાં સદા પ્રભુ સ્મરણ થાય
જીવનીશક્તિ સદા મહેંકતી,જીવનમાં પુણ્યદાન સમજાય
એવી મારીમાતૃભુમીનીમાટી,જ્યાંમળે માનવતા હર દ્વાર
                                       …..ખળખળ નીર નદીનાં વહેતા.

કિલ્લોલ કરતાં પંખીડા આનંદે,ને કોયલ કુઉકુઉ કરી જાય
નીરખી બાળક આનંદે મલકાય,જ્યાં માનોપ્રેમ મળીજાય
મહેંક માટીની છે જગમાં નિરાળી,જ્યાંહૈયાથી વહે છે હેત
એવી મારીમાતૃભુમીનીમાટી,જ્યાંમળે માનવતા હર દ્વાર
                                       …..ખળખળ નીર નદીનાં વહેતા

स्ज्ह्देवुइओह्द्ज्द्न्क्ज्न्ज्ब्ब्व्बूण्णूऊड्ण्डाण्डाअहह्क्ज्ह्खहक्ज्हाज्हखक्धखक्धक्ज्द्

મહેનત,જુવાનીનો જોશ


                  મહેનત,જુવાનીનો જોશ

તાઃ૨૬/૧૧/૨૦૦૮                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જુવાનીમાં જોશ જગાવી, જીંદગીની કરજે તું કમાણી
મહેનત સાચા મનથી કરજે,મળશે જીવનમાં ઉજાણી
                                     …… જુવાનીમાં જોશ જગાવી

નજર રાખજે આવતી કાલને, લગની મનથી લાગશે
મક્કમ મનનેમહેનત સાચી,જોશેઆવતીકાલ મઝાની
ઉજળી જીવનપગથી જોતાં,મનમાંશાંન્તિ પણઉભરાશે
રહેશે નહીં કોઇ આશા જગે, જ્યાં હૈયે આનંદ મહેંકાશે
                                     …… જુવાનીમાં જોશ જગાવી

ઝળહળ જીવન ઝલકશે,ને સૌનો મળશે પ્રેમજીવનમાં
અંતરનીઆશાઓ મહેંકશે,જ્યાં જુવાનીની જ્યોતજલે
સુખીસંસારની જ્યોતરહેશે,ને દુઃખનો નાકોઇ અણસાર
માનવતાની મહેંક મળતા,જીવન ઉજાશે સદામહેંકાય
                                     …… જુવાનીમાં જોશ જગાવી

______________________________________________________

સિધ્ધિ વિનાયક


                               ganesha

                                  સિધ્ધિ વિનાયક

તાઃ૨૬/૧૧/૨૦૦૮                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ સંકટહારી ઓ વિઘ્નવિનાશક
        ઓ દીનદયાળા છો પરમ કૃપાળુ
                 નિશદીન હું વંદુ કરો પાવન જીવન
                       …….ઓ સંકટહારી લો જીવને ઉગારી
ઓ સિધ્ધિવિનાયક લો ભક્તિઅમારી
             કરુ પ્રેમે વંદન ધુપ દીપ ધરીને
જપુ તમારી હુ માળા ગજાનન
             કૃપા કરીને જીવે જ્યોત જલાવો
                      …….ઓ સંકટહારી લો જીવને ઉગારી
રીધ્ધીસીધ્ધીના તમો પરમેશ્વર
            ભક્તો પર તો તમે કરુણા કરો છો
વિધ્ન હરી તમે દયા કરો છો
            મુજ પામર જીવની ભક્તિ સુણજો
                     …….ઓ સંકટહારી લો જીવને ઉગારી
આંગણે આવી નમન કરુ છુ
          હૈયાથી તમને હું વંદન કરુ છુ
પ્રભુ હાથ પકડજો ને મુક્તિ દેજો
          માફ થતી મારી ભુલોને કરજો
                   …….ઓ સંકટહારી લો જીવને ઉગારી

ૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐ

ઓ ગૌરીનંદન


                         ઓ ગૌરીનંદન  

તાઃ૨૪/૧૧/૨૦૦૮                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ ગૌરીનંદન,ઓ ત્રિશુલધારી,
                   મુજ જીવનના છો પાવનકારી
નીત વંદુ તમને ઓ ગંગાધારી,
                  હું સાંજ સવારે ઓ વંદનકારી
                    ……મુજ સેવા સ્વીકારી દો મુક્તિ આધારી
સર્પધરી તમે સ્નેહ છેલીધો,
                  ભક્તોને જગે તમે મોક્ષ છે દીધો
મુક્તિ દેવા અણસાર કરો છો,
                   જગમાં સાચી ભક્તિએ વરો છો
મદમોહ મુકી હું વંદુછુ તમને,
                   મુજ જીવનને ઉજ્વળ પણ કરજો
                     ……ઓ ભોલેનાથ મારા હૈયે સદાય વસજો
મૃદંગ વાગે ને ડમરુ ડમડમે,
                  ઓ વિશ્વ આધારી હું પ્રેમે ભજુ છુ
સાચી ભક્તિ ના સમજુ હું,
                  મનથી પ્રેમે ભજન કરીને વંદુ છુ હું
ૐ નમઃશિવાય,ૐ નમઃ શિવાય,
                  સદા રટણ કરીને પ્રભુ ભજન કરુ હું
                    ……મારી સેવા સ્વીકારી જન્મ સફળ જ કરજો.

=========================================

સાંઇ,અલખની દોરી


                    સાંઇ,અલખની દોરી   

તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંઇ સાંઇ રટણ કરુ હું, ને હૈયે શેરડી શેરડી થાય
નામ સાંઇનું સ્મરણ કરું,નેભક્તિએ જીવ પરોવાય
                                   ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ
દર્શન કરવા હૈયુ તરસે, જ્યાં મળે બાબાની પ્રીત
જીવનમાં આનંદ જ મહેંકે, મને મને સાંઇની જીદ
પાવનપગલાં નિરખીબાબાના,જીવન ઉજ્વળથાય
અંતરની અભિલાષા એવી,દર્શન સાંઇના થઇજાય
                                    ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.
ભક્તિ કેરી લગની લાગી,જ્યાં બાબાનો અણસાર
રટણ સ્મરણને સ્નેહ વધ્યો,નેજીવનો થશે ઉધ્ધાર
અવનીપરની વિદાય વેળા,બાબા દેજો પ્રેમે સાથ
લાગણી હૈયે ને પ્રીતપ્રભુથી,પકડી લેજો મારોહાથ
                                     ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.
સાંજ સવારે સ્મરણ કરું,ને પ્રેમથી આરતી હું કરુ
મનમાં આનંદ સદા રહે, જ્યાં બાબાને સદેહે વંદુ
મોહ માયા ના વળગી રહે,સાચી શ્રધ્ધા મળી રહે
ભક્તિની શક્તિ નીરાળી,માંહી પડ્યા તે માણીરહે
                                     ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.

============================================

મા ની ભક્તિ


                              મા ની ભક્તિ    

તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં હૈયે ઉભરે છે હેત
        અવની પરની વ્યાધિ ભાગે મળે જ્યાં તારો મા પ્રેમ
ઓ માડી તારા ગુણલાં જીવનમાં હરપળ હું ગાઉ
        પ્રેમ તારો હેતથી મળતાં જીવનમાં સદા હુ હરખાઉ.
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.
નિજ આનંદમાં હૈયુ રહેતા મોહ રહે ના જગે એક
        પળપળમનમાં ભક્તિમળતાં ઉજ્વળજીવન રહે શ્વેત
રટણ કરુ હું મનથી તારું મા કૃપાથી રાખજો હેત
         ના અભિલાષા કોઇ જીવનમાં,નાજગે મને કોઇ મોહ
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.
મુરલી મોહનીવાગી ત્યાંતો જીવ મલક્યો જગમાંય
         આવતીવ્યાધી દુરથી ભાગી જ્યાંપડી માતારી દ્રષ્ટિ
મન મોહને વખાણી વળગે,નારહે જ્યાં માયાકે મોહ
         રાખજે માડી પ્રેમ હૈયે ને મારી ભક્તિ રાખજે નેક
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.

==================================================

अभीलाषा अंतरकी


                        अभीलाषा अंतरकी            

ताः२१/११/२००८                       प्रदीप ब्रह्मभट्ट

आसमानके  तारे जिसको   छु न पाया मे
जमीनके सितारे  आजतक गीनना पायामें

देखरहा था सोचरहा था बचपनसेजवानीतक
आते जाते हर खयालोमें उलझा रहाथा में
क्याक्याकरकेभटक रहाथा नामिली पहेंचान

अनजाने सेराह देखी जहॉ देखे श्रीजलाराम
भक्ति अंबरके तले ये महेंक रहाथा संसार
ना गहेराइथी ना उचाइ सबथा एक समान

प्रेमकेपावन द्वारपे खडा देखरहा में ये संसार
अंतरयामी ओरबलीहारी देखरहा में अवतार
उज्वल जन्म पावन कर्म दो जीवथे महान

मोह नाकहीं ना अभीलाषा ओर कोइ अपेक्षा
सांइमीले जलाराममीले नाझंखना कोइ ओर.

=======================================