ભક્તિથી ભજાય


                            ભક્તિથી ભજાય

તાઃ૧૦/૧૧/૨૦૦૮                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 

સાચો મનમાં સ્નેહ ભરીને, પ્રેમ લઇને હું આવ્યો
વિરપુરવાસી કરુણા કરજો, દેજો લ્હાવો ભક્તિનો
                               ….મારા હૈયે સદા નિરંતર રહેજો
આવ્યો શરણે આજ તમારે, રાખજો અમપર હેત
ભક્તિ શક્તિની મળે મને, ને જીવને નારહે મોહ
                              …..મુજપર રાખજો બાપા મનથીહેત
રામનામની માળાજપતાં,રહું જલાબાપાનાશરણે
માયાનાબંધન ના ખટકે,જોજો મારોજીવના ભટકે
                              …રહે સદા નિરંતર દિલથી ભક્તિપ્રેમ
બાપા મારા શરણે લેજો,જીવન કરજો મારુ પાવન
નિર્મળ પ્રેમ સદા મળે પ્રદીપને,ના લાગે કોઇ ખોટ
                              ….પ્રેમથીભક્તિ કરતો રાખી મનમાંટેક
વિરબાઇમાતાનો પ્રેમ મળે,તો જીવન ઉજ્વળથાય
સંસારની માયા દુર ભાગે,જ્યાં શ્રધ્ધા સાચી લ્હાય
                              …..મને બાળક માની ભુલો કરજો માફ.

____________________________________________________