એક કદમ


                            એક કદમ                        

તાઃ૧૯/૧૧/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક કદમ જો હું ચાલુ, તો મિત્રો ચાલે બે
       આનંદ આવે ને ઉભરે હેત,ના વાગે ક્યાંય બ્રેક
વતન તરફની લાગણી મળી જાય જો એક
       ઉજાસ જીવનમાં થઇજાય,જગમાં જેની છે ખોટ
                                    ………એક કદમ જો હું ચાલુ
આવી ઉભા બારણે,જ્યાં લાગણી હૈયે ને હેત
       માગણી ના પ્રેમની કરતો,કે નારહેતો કોઇ દ્વેષ
નિરાકાર સંસારમાં જન્મે, માનવી શોધે પ્રેમ
       મળી જાય માગણી મનની ના રહે બીજી જીદ
                                    ………એક કદમ જો હું ચાલુ
ડગમગ ચાલે જીવનનૈયા,ભક્તિ કેરી છે દોર
      સંતાને સ્નેહ ને પ્રેમ વળી મિત્રોના મળે છે હેત
ના વિશાળ જગ લાગે જ્યાં પ્રેમ છે ચારે કોર
      મનમાં મળી ભાવના,છે ત્યાંસાર્થક જીવન  છેક
                                    ………એક કદમ જો હું ચાલુ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: