મા ની ભક્તિ


                              મા ની ભક્તિ    

તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૮                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં હૈયે ઉભરે છે હેત
        અવની પરની વ્યાધિ ભાગે મળે જ્યાં તારો મા પ્રેમ
ઓ માડી તારા ગુણલાં જીવનમાં હરપળ હું ગાઉ
        પ્રેમ તારો હેતથી મળતાં જીવનમાં સદા હુ હરખાઉ.
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.
નિજ આનંદમાં હૈયુ રહેતા મોહ રહે ના જગે એક
        પળપળમનમાં ભક્તિમળતાં ઉજ્વળજીવન રહે શ્વેત
રટણ કરુ હું મનથી તારું મા કૃપાથી રાખજો હેત
         ના અભિલાષા કોઇ જીવનમાં,નાજગે મને કોઇ મોહ
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.
મુરલી મોહનીવાગી ત્યાંતો જીવ મલક્યો જગમાંય
         આવતીવ્યાધી દુરથી ભાગી જ્યાંપડી માતારી દ્રષ્ટિ
મન મોહને વખાણી વળગે,નારહે જ્યાં માયાકે મોહ
         રાખજે માડી પ્રેમ હૈયે ને મારી ભક્તિ રાખજે નેક
                                     …….ઓ માડી તારી ભક્તિ કરતાં.

==================================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: