સાંઇ,અલખની દોરી


                    સાંઇ,અલખની દોરી   

તાઃ૨૨/૧૧/૨૦૦૮                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંઇ સાંઇ રટણ કરુ હું, ને હૈયે શેરડી શેરડી થાય
નામ સાંઇનું સ્મરણ કરું,નેભક્તિએ જીવ પરોવાય
                                   ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ
દર્શન કરવા હૈયુ તરસે, જ્યાં મળે બાબાની પ્રીત
જીવનમાં આનંદ જ મહેંકે, મને મને સાંઇની જીદ
પાવનપગલાં નિરખીબાબાના,જીવન ઉજ્વળથાય
અંતરની અભિલાષા એવી,દર્શન સાંઇના થઇજાય
                                    ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.
ભક્તિ કેરી લગની લાગી,જ્યાં બાબાનો અણસાર
રટણ સ્મરણને સ્નેહ વધ્યો,નેજીવનો થશે ઉધ્ધાર
અવનીપરની વિદાય વેળા,બાબા દેજો પ્રેમે સાથ
લાગણી હૈયે ને પ્રીતપ્રભુથી,પકડી લેજો મારોહાથ
                                     ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.
સાંજ સવારે સ્મરણ કરું,ને પ્રેમથી આરતી હું કરુ
મનમાં આનંદ સદા રહે, જ્યાં બાબાને સદેહે વંદુ
મોહ માયા ના વળગી રહે,સાચી શ્રધ્ધા મળી રહે
ભક્તિની શક્તિ નીરાળી,માંહી પડ્યા તે માણીરહે
                                     ….ઓ સાંઇરામ ઓ સાંઇરામ.

============================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: