મારી ભક્તિપ્રીત


                                  મારી ભક્તિપ્રીત

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૦૮                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારી શ્રધ્ધા સાચી, મને લાગે સાચી
        મારી ભક્તિ સાચી,મારી સાચી ભક્તિ પ્રીત
પ્રેમ કરુ હુ પરમાત્માને દિલથી,ના બીજી કોઇ જીદ
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી
મનથી કરું હું જલાબાપાની સેવા
          ભક્તિમાં સાથે સાંઇબાબાનું સ્મરણ કરુ છુ
માગુ ભક્તિ જે આપે જીવને ઉજ્વળ ભાવ પ્રભુથી
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી
વિરબાઇમાતા આશિશ દેતા હરખાતા
         શ્રધ્ધાપ્રેમે જીવન કર્યુ અર્પણ પ્રભુનાશરણે
ના જગની માયા કે મોહ માતાના હૈયે કદી વસ્યા
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી
જીવન જીવતા પ્રેમ મળે ને  આનંદે મન મલકાય
         અંત સદા પ્રેમાળ બનશેજ જ્યાંપ્રભુ ભજાય
અલખની અટારીએથી સૃષ્ટિના  સર્જનહાર હરખાય
                                           …..મારી શ્રધ્ધા સાચી

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: