મળતો સાચો સ્નેહ


                          મળતો સાચો સ્નેહ                     

તા ૩૦/૧/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મમતાની જ્યાં માયા મળી જાય
જીવનમાં આનંદ આનંદ થાય
મહેંકી જીવન પણ ઉજ્વળ થાય
જ્યાં માની પ્રીત મને મળી જાય
……….મમતાની જ્યાં માયા
હૈયે રાખી હેત કરે મા સંતાનને
ત્યાં પાલવ સદા ભીનો થઇ જાય
હસતા મુખડા નીરખી બાળકના
માને હૈયામાં આનંદ આવી જાય
……….મમતાની જ્યાં માયા
કરુણા અવતારની મહેંક મળી જાય
ઉજ્વળ માનવ જીવન થઇ જાય
આંખો ભીની રહેતી માબાપની
જ્યાં સંતાનના જીવન મહેંકી જાય
……….મમતાની જ્યાં માયા

______________________________________________________

सदा रहे मेरे पासा


      सदा रहे मेरे पासा
 
ताः३०/१/२००९       प्रदीप ब्रह्मभट्ट

तेरे द्वार पे आया हु मुझे करलो तुम स्वीकार
तनमन से समर्पण मै, जीवनमे दे दो प्यार
          ....... तेरे द्वार पे आया हु
जगजीवनमे रहेता मोह, तुमकरदो मुझसे दुर
भक्तिमे लगादो मन, भर दो जीवनमें भरपुर
मनमे मोह रहे ना कुछ,पा जाउ मनमें उमंग
रहेना संग मेरे हरपल, पावन हो जाये जीवन
          ....... तेरे द्वार पे आया हु
लगन लगी है मनमे,पाउ तुमरी चरनकी धुल
रटणरहे सदा मनमे,जीससे पावनहो ये जन्म
जबजीव मीले मुक्तिसे, पाये चरणकमल प्रभुके
अंतरकी एकअभिलाषा,सांइ सदा रहे मेरे पासा
          ....... तेरे द्वार पे आया हु
 
=================================================
 

રામ રામ શ્રીરામ


                     રામ રામ શ્રીરામ

તાઃ૩૦/૧/૨૦૦૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ, ઓ જીવન આધારી રામ
કરુણાના અવતારી રામ,છો ભક્તોના વ્હાલા શ્રીરામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
પ્રભાતે સ્મરણ કરુહું રામ,મનથી રટણ થાય શ્રીરામ
ધરતી પર અવતારી રામ, મા સીતાના ભરથારી રામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
શ્રી હનુમાનના વ્હાલારામ,છો રાવણના સંહારી રામ
મુક્તિદ્વાર ખોલે પ્રભુ રામ, અજરઅમર અવિનાશી રામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
લવકુશના પિતા છે રામ,નારાયણ અવતારી રામ
પ્રદીપને વ્હાલા જલારામ,જેની ભક્તિમાં રહેતા શ્રીરામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
કૃપા કરે ભક્તો પર રામ, પ્રેમ સદા વરસાવે રામ
સફળ જન્મ કરતા પ્રભુરામ,ભક્તીને સ્નેહે સ્વીકારેરામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

આવજો મારે દ્વાર


                         આવજો મારે દ્વાર

તાઃ૨૯//૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 

 કીર્તનમાં હુ રામ રટુ ને ભજનમાં જલારામ
    
ભક્તિ સાથે પ્રેમ કરુ ને હૈયે હું રાખુ રામ
                                            ……..કી
ર્તનમાં હુ રામ રટુ
નીત સવારે નમન કરુ ને  હૈયામાં રાખુ હામ
   
મુક્તિ માગી વિનંતી કરતો રહેજો મારી સાથ
અંતે આવી વ્હેલા હાથઝાલજો આવી મારેદ્વાર
   
ભક્તિમાં સંધાયો છુ પ્રભુ મુક્તિમાં લેજો હાથ
                                            ……..કી
ર્તનમાં હુ રામ રટુ

રામનામનુ રટણ કરુ જ્યાં અંતરમાં ઉભરે હેત
      પરમકૃપાળુ હેત વરસાવે ના રહે જગમાં મોહ
આવજો મારે દ્વારે પ્રેમે જલાસાંઇનુ રટણકરુ હું
     રોજ સવારે સ્મરણકરી પરમાત્માને પગેપડુ છુ
                                              ……..કીર્તનમાં હુ રામ રટુ

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

બેગમ ચાલે ચાર


                            બેગમ ચાલે ચાર                       

તાઃ૨૯/૧/૨૦૦૯                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હું એક ડગલુ ચાલુ, મારી બેગમ ચાલે ચાર
       હું બે શબ્દ બોલુ, મારી બેગમ બોલે બાર
                                            ……….હું એક ડગલુ ચાલુ
કળિયુગની કતારમાં,હું ચાલવા ડગલુ ભરુ એક
મહેનત કરીહું જાણતો,અને જીવન રાખતો નેક
દુન્યવી જગતમાં,નીતીઅનીતી પારખી અનેક
બેગમઆવી જ્યારથી,વિચારુ પગલુ ભરતાએક
                                           ……….હું એક ડગલુ ચાલુ
મુઝવણ મળી ઘણી,પણ બેગમ આવતા ટળી
પગલેપગલે વિચારતો,ને ત્યારથી શાંતિમળી
ભણતર જીવનમાં મળ્યું,પણ ચણતર કાંઇનહી
સાથમળ્યો ને સહવાસથયો,ત્યાંકંઇ બગડેનહીં
                                          ……….હું એક ડગલુ ચાલુ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

મીઠુ નામ સાંઇરામ


           મીઠુ નામ સાંઇરામ

તાઃ૨૯/૧/૨૦૦૯                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્
 

મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ નામ,જય જય જયસાંઇરામ
    પ્રેમે બોલો પાવન નામ, જય જય જય સાંઇ રામ
                                             ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ
શેરડી એ નામ છે જે બાબાથી ધામ છે
            ભક્તિ અપાર છે જે મુક્તિ એ લઇ જાય છે
સ્મરણ કરો દીન અને રાત જીવન મહેંકાય છે
            થશે પાવન જન્મ આ સાર્થક અવતાર છે
                                             ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ
જાગી પ્રભાતે સ્મરણ જ્યાં થાય છે
             મનથી માનવતા મહેંકી ત્યાં જાય છે
ઉજ્વળ થશે તનમનધન પાવન જે કામ છે
            મળશે મને સાંઇરામ કરુણા અવતાર છે
                                            ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ
જ્યોત જીવનમાં જ્યાં પ્રેમની જાગશે
              વ્યાધી અવનીની દુર બધી ભાગશે
આવશે આ પાવન સંત,મુક્તિને સંગ લઇ
            મળશે  પ્રદીપને ઉમંગ,ઉજ્વળ પ્રભાતમાં
                                             ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ

 ————————————————————-

ઓ બા,ઓ મા.


                       બા, મા.

તાઃ૨૮/૧/૨૦૦૯                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સંસારની માયા એવી,ના માનવી સમજે કોઇ
છે કુટુંબ કબીલે શાંન્તિ,જ્યાં બાની કૃપા રહેતી
                                      ……..સંસારની માયા એવી.
આશીશ મળે જ્યાં બાની,સંતાનો રહે સૌ રાજી
આનંદ ઉછળી રહેતો,નેહૈયે હામ સદાયે રહેતી
નામાગણી કોઇ રહેતી,ને મોહમાયા વિખરાતી
સદા પ્રેમ રહે સાથે જ્યાં બાની આશિશ રહેતી
                                        ……..સંસારની માયા એવી.
માનો પ્રેમ મળીજશે જ્યાં જન્મમળે અવનીએ
માયા માની વસે હ્ર્દયે,જે સુખદુઃખ વેઠી જાણે
જન્મસાર્થક કરવાકાજે,માની માયાને નમીજજે
ઉપકારોની અંધશાળાથી,માને દુર તુ લઇ લેજે
                                         ……..સંસારની માયા એવી.
લેજે માની મમતા અવતારે, પિતાને દેજે પ્રેમ
અવનીપર આવી જતાં,પામજે માબાપના હેત
મળશે જ્યાં બાના આશીશ,જીવન મહેંકશે છેક
સેવા કરીશ જો બા ની, તો મહેંકશે મા ની કુખ
                                          ……..સંસારની માયા એવી.

========================================

કેવી રીતે કહુ ?


                         કેવી રીતે કહુ ?

તા:૨૮/૧/૨૦૦૯               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
ક્લાસમાં હું સૌની પાછળ બેસી શિક્ષક સામે તાકી રહુ
       હુ કેવી રીતે કહુ કે મારી બુધ્ધી ચાલે નહીં
કાર ચલાવવાની હુ હંમેશા ના પાડુ
      હુ કેવી રીતે કહુ કે મને ડ્રાયવીંગ આવડૅ નહીં
હુ ઘેર હંમેશાં મોડો જ આવું
        હુ કેવી રીતે કહુ કે મને નોકરી મળી નહીં
હુ આખો દીવસ ઘરમાં બેસી ટીવી સામે તાકી રહુ
       હુ કેવી રીતે કહુ કે મને કંઇ સુઝ પડે નહીં
મારે હિસાબમાં હંમેશા બીજાને પુછવુ પડે
      હુ કેવી રીતે કહુ કે મને ગણીત આવડે નહીં
કોઇને ઘેર જવામાં મનમાં કોઇ ઉમંગ નહીં
  હુ કેવી રીતે કહુ કે મને માર્ગદર્શન લેતા આવડે નહીં
રવિવારે હું મંદીરમાં સૌથી પહેલો પહોંચી જઉ
      હુ કેવી રીતે કહુ કે ત્યાં મફતમાં ખાવાનું મળે
હું હંમેશાં ચંપલ પહેરી ચાલવા માડું
હુ કેવી રીતે કહુ કે મને બુટની દોરી બાંધતા આવડે નહીં
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

कदम से कदम


                      कदम से कदम

ताः२७/१/२००९               प्रदीप ब्रह्मभट्ट
 
कदम से कदम मिलाके चलना, सामने खडा है खतरा
दुश्मन तुमको देख रहा है, ढुढ रहा कब हाथ छुटे अपना
           ..........कदम से कदम मिलाके
हाथ से हाथही मीलाके रखना, कुछ नहीं कर वो पायेगा
मीलेगी लाठी और तुटॅंगे सपने, जो वो लेकर आयेगा
           ..........कदम से कदम मिलाके
अपने देशकी शान है हम, और भारतकी संतान है हम
झुक गये जो ख्याबोमें हम,तो दुश्मन रख पायेगा कदम
            ..........कदम से कदम मिलाके
कोइ इरादा लेकर आयेगा, वो मिट्टी में मिल जायेंगा
अपना हाथ अपनोसे रखना, दुम दबाके भागेगा दुश्मन
            ..........कदम से कदम मिलाके
भारत जीसका नारा है, सच्चे वो ही देशके बच्चे है
प्यारसे प्यार मिलाके चलना, वो ही हमारा नारा है
            ..........कदम से कदम मिलाके़
 
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़

ના તોલે આવે


             ના તોલે આવે
 
તાઃ૨૭/૧/૨૦૦૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું, ત્યાં માનવ ક્યાંથી આવે
છો મોટુ દેખાતુ અમેરીકા, ભારતની તોલે ના આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
ભક્તિ ભાવની સીડી દીઠી, સમજે ભક્તિ અમારી
દાનવ જેવા મન રાખી ફરે,માનવપ્રેમ ના આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
મળતી મમતા માબાપની, જ્યાં વંદન પ્રેમે કરતા
સંસ્કાર ભરેલા માનવમન, છે ભક્તિ સંગે બિરાજે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
આ મારું છે આ તારું છે, જ્યાં ત્યાં જણાતુ અહીં
માતૃભુમીની મહેંક માટીની, માનવતા ભરી આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
લઇ લીધા દેખાવ હાથમાં, તોય અહીં કોઇના જુએ
ના આરો કે ઓવારો અહીં,ત્યાં લુછે આંખના આંસુ
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
પરદીપ કહેતા દેખાય દીવો,ના પ્રકાશ કોઇને આપે
સાર્થક જીવન કરવા મારે, શ્રી જલાસાંઇ સંગે આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++