ઓ બા,ઓ મા.


                       બા, મા.

તાઃ૨૮/૧/૨૦૦૯                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સંસારની માયા એવી,ના માનવી સમજે કોઇ
છે કુટુંબ કબીલે શાંન્તિ,જ્યાં બાની કૃપા રહેતી
                                      ……..સંસારની માયા એવી.
આશીશ મળે જ્યાં બાની,સંતાનો રહે સૌ રાજી
આનંદ ઉછળી રહેતો,નેહૈયે હામ સદાયે રહેતી
નામાગણી કોઇ રહેતી,ને મોહમાયા વિખરાતી
સદા પ્રેમ રહે સાથે જ્યાં બાની આશિશ રહેતી
                                        ……..સંસારની માયા એવી.
માનો પ્રેમ મળીજશે જ્યાં જન્મમળે અવનીએ
માયા માની વસે હ્ર્દયે,જે સુખદુઃખ વેઠી જાણે
જન્મસાર્થક કરવાકાજે,માની માયાને નમીજજે
ઉપકારોની અંધશાળાથી,માને દુર તુ લઇ લેજે
                                         ……..સંસારની માયા એવી.
લેજે માની મમતા અવતારે, પિતાને દેજે પ્રેમ
અવનીપર આવી જતાં,પામજે માબાપના હેત
મળશે જ્યાં બાના આશીશ,જીવન મહેંકશે છેક
સેવા કરીશ જો બા ની, તો મહેંકશે મા ની કુખ
                                          ……..સંસારની માયા એવી.

========================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: