મીઠુ નામ સાંઇરામ


             મીઠુ નામ સાંઇરામ

તાઃ૨૯/૧/૨૦૦૯                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્
 

મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ નામ,જય જય જયસાંઇરામ
    પ્રેમે બોલો પાવન નામ, જય જય જય સાંઇ રામ
                                             ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ
શેરડી એ નામ છે જે બાબાથી ધામ છે
            ભક્તિ અપાર છે જે મુક્તિ એ લઇ જાય છે
સ્મરણ કરો દીન અને રાત જીવન મહેંકાય છે
            થશે પાવન જન્મ આ સાર્થક અવતાર છે
                                             ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ
જાગી પ્રભાતે સ્મરણ જ્યાં થાય છે
             મનથી માનવતા મહેંકી ત્યાં જાય છે
ઉજ્વળ થશે તનમનધન પાવન જે કામ છે
            મળશે મને સાંઇરામ કરુણા અવતાર છે
                                            ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ
જ્યોત જીવનમાં જ્યાં પ્રેમની જાગશે
              વ્યાધી અવનીની દુર બધી ભાગશે
આવશે આ પાવન સંત,મુક્તિને સંગ લઇ
            મળશે  પ્રદીપને ઉમંગ,ઉજ્વળ પ્રભાતમાં
                                             ………મુખથી બોલો મીઠુ મીઠુ

 ————————————————————-

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: