રામ રામ શ્રીરામ


                     રામ રામ શ્રીરામ

તાઃ૩૦/૧/૨૦૦૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ, ઓ જીવન આધારી રામ
કરુણાના અવતારી રામ,છો ભક્તોના વ્હાલા શ્રીરામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
પ્રભાતે સ્મરણ કરુહું રામ,મનથી રટણ થાય શ્રીરામ
ધરતી પર અવતારી રામ, મા સીતાના ભરથારી રામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
શ્રી હનુમાનના વ્હાલારામ,છો રાવણના સંહારી રામ
મુક્તિદ્વાર ખોલે પ્રભુ રામ, અજરઅમર અવિનાશી રામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
લવકુશના પિતા છે રામ,નારાયણ અવતારી રામ
પ્રદીપને વ્હાલા જલારામ,જેની ભક્તિમાં રહેતા શ્રીરામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
કૃપા કરે ભક્તો પર રામ, પ્રેમ સદા વરસાવે રામ
સફળ જન્મ કરતા પ્રભુરામ,ભક્તીને સ્નેહે સ્વીકારેરામ
              .........પ્રભુ પરમ કૃપાળુ રામ
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: