મળતો સાચો સ્નેહ


                          મળતો સાચો સ્નેહ                     

તા ૩૦/૧/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મમતાની જ્યાં માયા મળી જાય
જીવનમાં આનંદ આનંદ થાય
મહેંકી જીવન પણ ઉજ્વળ થાય
જ્યાં માની પ્રીત મને મળી જાય
……….મમતાની જ્યાં માયા
હૈયે રાખી હેત કરે મા સંતાનને
ત્યાં પાલવ સદા ભીનો થઇ જાય
હસતા મુખડા નીરખી બાળકના
માને હૈયામાં આનંદ આવી જાય
……….મમતાની જ્યાં માયા
કરુણા અવતારની મહેંક મળી જાય
ઉજ્વળ માનવ જીવન થઇ જાય
આંખો ભીની રહેતી માબાપની
જ્યાં સંતાનના જીવન મહેંકી જાય
……….મમતાની જ્યાં માયા

______________________________________________________

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: