કેવી રીતે કહુ ?


                         કેવી રીતે કહુ ?

તા:૨૮/૧/૨૦૦૯               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
ક્લાસમાં હું સૌની પાછળ બેસી શિક્ષક સામે તાકી રહુ
       હુ કેવી રીતે કહુ કે મારી બુધ્ધી ચાલે નહીં
કાર ચલાવવાની હુ હંમેશા ના પાડુ
      હુ કેવી રીતે કહુ કે મને ડ્રાયવીંગ આવડૅ નહીં
હુ ઘેર હંમેશાં મોડો જ આવું
        હુ કેવી રીતે કહુ કે મને નોકરી મળી નહીં
હુ આખો દીવસ ઘરમાં બેસી ટીવી સામે તાકી રહુ
       હુ કેવી રીતે કહુ કે મને કંઇ સુઝ પડે નહીં
મારે હિસાબમાં હંમેશા બીજાને પુછવુ પડે
      હુ કેવી રીતે કહુ કે મને ગણીત આવડે નહીં
કોઇને ઘેર જવામાં મનમાં કોઇ ઉમંગ નહીં
  હુ કેવી રીતે કહુ કે મને માર્ગદર્શન લેતા આવડે નહીં
રવિવારે હું મંદીરમાં સૌથી પહેલો પહોંચી જઉ
      હુ કેવી રીતે કહુ કે ત્યાં મફતમાં ખાવાનું મળે
હું હંમેશાં ચંપલ પહેરી ચાલવા માડું
હુ કેવી રીતે કહુ કે મને બુટની દોરી બાંધતા આવડે નહીં
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

कदम से कदम


                      कदम से कदम

ताः२७/१/२००९               प्रदीप ब्रह्मभट्ट
 
कदम से कदम मिलाके चलना, सामने खडा है खतरा
दुश्मन तुमको देख रहा है, ढुढ रहा कब हाथ छुटे अपना
           ..........कदम से कदम मिलाके
हाथ से हाथही मीलाके रखना, कुछ नहीं कर वो पायेगा
मीलेगी लाठी और तुटॅंगे सपने, जो वो लेकर आयेगा
           ..........कदम से कदम मिलाके
अपने देशकी शान है हम, और भारतकी संतान है हम
झुक गये जो ख्याबोमें हम,तो दुश्मन रख पायेगा कदम
            ..........कदम से कदम मिलाके
कोइ इरादा लेकर आयेगा, वो मिट्टी में मिल जायेंगा
अपना हाथ अपनोसे रखना, दुम दबाके भागेगा दुश्मन
            ..........कदम से कदम मिलाके
भारत जीसका नारा है, सच्चे वो ही देशके बच्चे है
प्यारसे प्यार मिलाके चलना, वो ही हमारा नारा है
            ..........कदम से कदम मिलाके़
 
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़

ના તોલે આવે


             ના તોલે આવે
 
તાઃ૨૭/૧/૨૦૦૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું, ત્યાં માનવ ક્યાંથી આવે
છો મોટુ દેખાતુ અમેરીકા, ભારતની તોલે ના આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
ભક્તિ ભાવની સીડી દીઠી, સમજે ભક્તિ અમારી
દાનવ જેવા મન રાખી ફરે,માનવપ્રેમ ના આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
મળતી મમતા માબાપની, જ્યાં વંદન પ્રેમે કરતા
સંસ્કાર ભરેલા માનવમન, છે ભક્તિ સંગે બિરાજે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
આ મારું છે આ તારું છે, જ્યાં ત્યાં જણાતુ અહીં
માતૃભુમીની મહેંક માટીની, માનવતા ભરી આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
લઇ લીધા દેખાવ હાથમાં, તોય અહીં કોઇના જુએ
ના આરો કે ઓવારો અહીં,ત્યાં લુછે આંખના આંસુ
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
પરદીપ કહેતા દેખાય દીવો,ના પ્રકાશ કોઇને આપે
સાર્થક જીવન કરવા મારે, શ્રી જલાસાંઇ સંગે આવે
             .......નામ લીધુ જ્યાં દાનવનું
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

વ્યાધી લાવે આંધી


                        વ્યાધી લાવે આંધી

 તાઃ૨૬/૧/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નજર મળી પણ મનની વ્યાધી
              આવી લઇ જીવનમાં આંધી
પ્રેમની આંખે ઉડતા પંખી
               વનમાં ના બનતાએ સંગી
                                       ………નજર મળી પણ
હાથમાં લીધો હાથ જ્યાં પકડી
               જાણે હવે જીંદગી ગઇ જકડી
આંખોમાં દીઠી પ્રેમની હેલી
                આવી ગઇ જીવનમાં પહેલી
                                        ………નજર મળી પણ
નરમગરમ સહવાસમાં જાગી
               અંતરમાં ભીની સુવાસ લાગી
મંદમંદ મહેંકતા મનને
               જીંદગીની ઝીણી સુવાસ આવી
                                       ………નજર મળી પણ.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

વ્હેંચણી આનંદની


                              વ્હેંચણી આનંદની

તાઃ૨૫/૧/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરના આનંદને વ્હેંચી
જગતજીવના પ્રેમ હું લેતો.

માગણી કદી ના કરતો મનથી
મળી જતી લાગણી સૌ જનની.

આજકાલના અવસર ના જોતો
સદા આનંદ જીવનમાં લેતો.

મારું મારું કદી ના હું કહેતો
કોઇ પારકુ આ જગમાં ના જોતો.

એક કદમ જ્યાં પ્રેમથી ભરતો
સાથે સૌ મારા મિત્રોને જોતો.

જલારામ જલારામનું જપ હું કરતો
સદા પ્રેમથી સાથ મને સૌનો મળતો.

જીવનમાં જ્યાં આવે વ્યાધી
સૌના પ્રેમથી એ જાતી આઘી.

જીભે ને હૈયે જ્યાં સાચો પ્રેમ
ના રહે જગમાં કોઇ વ્હેમ.

—————————————————————

सबके बाप


                       सबके बाप

ताः२५/१/२००९                         प्रदीप ब्रह्मभट्ट् 

एक दो तीन चार, सब मील जाओ मेरे यार
कोइ कुछनहीं कर पायेगा,हम होंगे सबकेबाप
                                            ……….एक दो तीन चार

दो हाथसे होता जो काम,महेनतका उसमे हैसाथ
दोस्तोका मील जाये हाथ, पुरा हो सपनोके साथ
सच्चे  दीलसे साथ रहे,वहां अपनोका सन्मान रहे
प्यार महोब्बत पाकर भी,खुशी  जीवनमें आयेगी
                                             ……….एक दो तीन चार

सोचसमझके कदम चले, साथ सभी चलआयेगें
दुःखकीछाया दुर रहेगी, जीवनमे सुख भरजायेगा
साथ  सभीका जब मीले,  महेंक सभी ले  पायेंगे
एकता जीसके साथ रहे, नाम जगमें उसका रहे
                                              ……….एक दो तीन चार

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

કસોટી ભક્તિની


                           કસોટી ભક્તિની

તાઃ૨૫/૧/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય જય જલારામ,  બોલો જય જય જલારામ
        જગમાં દેતા અન્નનુ દાન,સાથે ભજતા પ્રભુરામ
                                                        …….જય જય જલારામ
મુક્તિ જગથી લેવા કાજે, લીધુ રામનુ શરણુ
        ભક્તિ કરતાં જનજીવનમાં,અપમાન ઘણુ મળતુ
મનમાં ના મુંઝવાણ રહેતી,સદારહે પ્રભુ સાથે
        આધીવ્યાધી જતી રહેતી,જ્યાં પ્રભુ કૃપા મળતી
                                                        …….જય જય જલારામ
વીરબાઇ માતા સંગે ચાલ્યા,ભક્તિ પ્રેમે કરતા
       એકજ આશા હૈયે રાખી,પતિની કેડી પકડી સાથે
આવ્યાપ્રભુ દાન માગવા,કસોટી ભક્તિનીકરવા
         કરી અર્પણ પત્ની પ્રભુને જન્મ જ સાર્થક કીધો
                                                       …….જય જય જલારામ
દ્વારે જલાના ભીખમાગવા આવ્યા પ્રભુશ્રીરામ
         અજબ શક્તિ ભક્તિની કે આવ્યા અવનીધારી
દેહ ધરી ભિક્ષુકનો પ્રભુજી આવ્યા વિરપુર ગામે
          ઝોળી દંડો છોડી ભાગ્યા જે ભક્તિનો આધાર
                                                          …….જય જય જલારામ

================================================