બુધ્ધિની શોધ


            બુધ્ધિની શોધ
 
તાઃ૨૮/૨/૨૦૦૯        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 
બે આના લઇ લેવા નીકળ્યો,
     ભઇ બુધ્ધિ ક્યાં મળે વેચાતી;
જોઇએ મારે ચોખ્ખીને સારી,
     ના કરવી મારે ભઇ બરબાદી.
         .......ભઇ ના કરવી બરબાદી.
મોજો એક હતો હાથમાં મારા,
     ને બીજો પહેરેલ હતો પગે;
શોધુ ઘરમાં બુમ પાડતો,
     ક્યાં ગયો અલા બીજો મોજો.
        .....બે આના લઇ લેવા નીકળ્યો.
પેન પાકીટને મુકી ખીસામાં,
      શોધુ ક્યાં ગયો મારો રુમાલ;
ઘણી ચિંતા પતી મળી ગયો એ,
     ત્યાં મને સમજાઇ ગઇ કમાલ.
        .....બે આના લઇ લેવા નીકળ્યો.
લેવુ મારે પેન્ટ ને શર્ટ વચ્ચે ઘુમુ,
     મળતુ કેમ નથી ક્યારનો છુ શોધુ
પુછતાં પુછતાં ખબર પડી કે,
     જ્યાં ત્યાં ઉંધે જ પગ હું મુકુ
            .....બે આના લઇ લેવા નીકળ્યો.
 
==========================================

શરણે વિરપુરવાસીને


                    શરણે વિરપુરવાસીને

 

તાઃ૧૯/૧૧/૧૯૮૫                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

 

આવ્યો તમારે શરણે, જલાબાપા
                 
વિરપુર ધામના છો તમો વાસી
                                      ……..
 જલારામ બાપા.
નીત સ્મરણ થાય મારા મનમાં
               
જાય પડતાં તન પરના દુઃખો
શરણાનો છે સંગ એવો
                
ભુલુ બધા હું તનને પડતા દુઃખો
                                        ……..
 જલારામ બાપા.
શીતળ છાયા અમ પર તમારી
                
લાગે જ્યાં ત્યાં જ્યારે ત્યારે
મુજ પર છે આપની છાયા
               
જન્મ સુધરશે અમારો.
                                        ……..
જલારામ બાપા.
લગની તમારી મને છે લાગી
               
બીજી બધી લાગે મને વૈરાગી
શરણુ તમારુ લીધુ છે મનથી
               
બાળ ગણીને બચાવો આભવથી
                               .        …….
 જલારામ બાપા.

———————————————————————-

 

 

મહા શિવરાત્રી


                       lord-shiva

                                   મહા શિવરાત્રી

તાઃ૨૨/૨/૨૦૦૯                                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બમબમ ભોલે મહાદેવ બોલો બમબમ ભોલે મહાદેવ
હર હર ભોલે મહાદેવ બોલો હર હર ભોલે મહાદેવહર
ભોલે ૐ નમઃ શિવાય બોલો ૐ નમઃ શિવાય
          ભોલે ૐ નમઃ શિવાય બોલો ૐ નમઃ શિવાય
                                                     ……..બમબમ ભોલે મહાદેવ
મહા શિવરાત્રીના પવિત્ર દીને, ડમરુ ડમડમ થાય
શંખનાદની સરીતામાં,જ્યાં મૃદંગ તાલ લઇનેઆવે
ભોળાનાથના તાંડવમાં મસ્ત માનવમન થઇ જાય
આવે આજે મધુર મહેંક લઇ માપાર્વતીજી પણસાથે
                                                     ……..બમબમ ભોલે મહાદેવ.
ભુત પલીતની ટોળી આવે, સાથે સર્પ તણો ભંડાર
મુક્ત મને નાચે સૌ આજે, ગાય શુભરાત્રીના ગાન
બમબમ ભોલે કરતા ભક્તો, ભાંગ પીને મસ્ત થાય
ચંન્દ્ર શીરે લઇને શીવજી આજે,ગંગાધારી થઇ નાચે
                                                   ……..બમબમ ભોલે મહાદેવ

————————————————–
          આવતી કાલે તાઃ૨૩/૨/૨૦૦૯ ને સોમવારના મહાશિવરાત્રીના પવિત્ર દીવસે
શ્રી શંકર ભગવાનના ચરણમાં ભક્તિ ભાવથી આ પર્વ પ્રસંગે કાવ્ય અર્પણ.

લી.પ્રદીપ તથા રમા બ્રહ્મભટ્ટ તાઃ૨૨/૨/૨૦૦૯

ગાંધીજી


                                  ગાંધીજી

તાઃ૨૧/૧૦/૧૯૯૪                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આઝાદીના એક વીરને,છાજે તેવા ગાંધીજી
માતાપિતા બની રહ્યા એ,ભારત દેશના આજેજી

સાચી માનવતાના પુંજારી,સ્નેહ કરીને જીવ્યાજી
અસ્પૃશ્યતાને કાજે તેઓ, સાદુ જીવન જીવ્યાજી

આવી આઝાદી અમ દ્વારે,પામ્યા સ્વતંત્રતાનેજી
અહીંસાનો પાઠ ભણાવ્યો,સાચુ જીવન જીવ્યાજી

મૃત્યુ ભેટ્યા દેશકાજે,સ્મરણ રામનામ મનમાંહેજી
દીપબની દીપીગયા એ,દેશદાઝ એ પ્રદીપનીજી

આવી આવી સાચી કેડી, પ્રેમે જીવન જીવવાજી
મળીમાનવતા માનવીને,પ્રેમજગતમાંપામ્યાજી

_________________________________________

सांइबाबासे स्नेह


                           babasai

 

                              सांइबाबासे स्नेह

ताः१९/२/२००९        गुरुवार      प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जयजय जय सांइराम,बोलो जयजय जय सांइराम
भक्ति भावसे करु आरती, करदो जीवनका कल्याण
                                  ……..बोलो जयजय जय सांइराम.
स्नेह प्रेमसे रटण करु मैं, पावन करदो द्वार
                                     बाबा पावन करदो द्वार
अनंत आनंद पाकर मैंने,पाया शेरडी धाम
                                      बाबा पाया शेरडी धाम
मुक्तिदेकर प्यारदेना,करना जीवनका कल्याण
                                    बाबा जीवनका कल्याण
                                ……..बोलो जयजय जय सांइराम
शामसवेरे रटणकरु मैं,दीलमे मेरेसदा रखुमै
                                 बाबा दिलमे मेरेसदा रखुमै
स्मरण करु मै स्नेहभावसे, मुक्तिमे देना साथ
                                       बाबा मुक्तिमे देना  साथ
शेरडी वाले सांइबाबा, सदा मेरी भक्तिमेआना
                                 बाबा सदामेरी भक्तिमैआना
                                  ……..बोलो जयजय जय सांइराम
रटण करुमै मालालेकर,साथरहेना सदाहमारे
                                    बाबा साथरहेना सदाहमारे
मोह मायाका बंधन छुटे, आकर देना प्यार
                                   बाबा आकर देना प्यार
पानाहमको प्यारतुम्हारा, सुखदुःखमें रहो साथ
                                   बाबा सुखदुःखमै रहो साथ 
                                      …….बोलो जयजय जय सांइराम.

 =========बाबा जय जय जय सांइ राम=============

આરતી જલાબાપાની


                           aarti1

                       

                           આરતી જલાબાપાની

તાઃ૧૯/૨/૨૦૦૯              ગુરુવાર           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આરતી કરીએ જલારામનીને ભક્તિપ્રેમથી કરીએ
રામનામની માયા રાખી પ્રભુ સ્મરણ નીત કરીએ
                                    ….ભઇ આરતી કરીએ જલારામની.
પ્રેમથીમાગણી ભક્તિનીકરીએ,જીવને શાંન્તિથાય
રહેજો સંગે સદા અમારે,ઉજ્વળ જીવન થઇ જાય
વિરબાઇમાતા સંગે રાખી,મમતા દેજો હૈયે લગાર
આરતી સંગે હેત નીત રાખી ધુપદીપ કરુ હું આજ
                                      ….ભઇ આરતી કરીએ જલારામની.
જીવને શાંન્તિ પ્રેમે દેજો ને ઉજ્વળ કરજો અવતાર
માગણી પ્રેમથી ભક્તિની કરુ,જે વંદનથી મળીજાય
ચરણકમળમાં રાખી શીશ,કરીએ પ્રાર્થના નીશદીન
ભક્તિ દેજો એવી અમને,જ્યાં શ્રીરામની મળેપ્રીત
                                       ….ભઇ આરતી કરીએ જલારામની.

=====જય જય જલારામ બોલો જય જય જલારામ=======

જીવની જ્યોત


                             જીવની જ્યોત

તાઃ૧૮/૨/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભાવથી ભક્તિ કરતાં જગમાં જીવને જ્યોત મળે
પાવક જીવન બનીજાય ને ઉજ્વળ મન હરખાય
                                   ……..ભાવથી ભક્તિ કરતાં.
પ્રભુ કૃપા જ્યાં મળીજાય,ત્યાં સ્નેહ સદા લહેરાય
હૈયેહેત ને ઉભરેપ્રેમ,વળી ઉજ્વળ જીવનથઇજાય
અવની પરના આગમને, પરમપિતા મળી જાય
ના માયા ના મોહ રહે ,જ્યાં મનને શાંન્તિ થાય
                                   ……..ભાવથી ભક્તિ કરતાં.
જગજીવનમાં પ્રેમ મળે, જ્યાં સંતો સાચા પુંજાય
જલારામની જ્યોત મળે,ને વળીસાંઇબાબાનો સ્નેહ
સાચી ભક્તિ સંસાર થકી,જે સાર્થક જન્મે લઇ જાય
જીવ જગતથી મુક્તિ પામે,થશે અવનીથી ઉધ્ધાર
                                  ……..ભાવથી ભક્તિ કરતાં.
માનવજીવન મહેંકશે,ને વળી મનને મળશે શાંન્તિ
ભક્તિપ્રેમ ને માનવપ્રેમ,મળી જશે જીવનને રહેમ
ના વ્યાધી કે કોઇ ઉપાધી, ભક્તિએ જશે સૌ ભાગી
માગણી માનવમન થકી,નથી પરમાત્માથીઅજાણી
                                  ……..ભાવથી ભક્તિ કરતાં.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ભક્તિનો તાલ


                           ભક્તિનો તાલ

તાઃ૧૭/૨/૨૦૦૯                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ્

તાલીઓના તાલમાં,ને મંજીરાના રણકારમાં
ગુંજે જગમાં નામ જે, તે ભક્ત જલાસાંઇ છે
                                          ………તાલીઓના તાલમાં ને.
પ્રેમ મહેંકને માનવમન, ઉજ્વળ જીવન છે હરદમ
મળેપ્રભુની ન્યારીપ્રીત,જ્યાં શ્રીરામની ભક્તિનીત
લીધી એક લકીર પ્રેમની, સાર્થક જન્મ એ છે રીત
મુખ માયાને રટણ હૈયે,ને જ્યોત પ્રભુથી સદા જલે
                                            ………તાલીઓના તાલમાં ને.
જીવ જગતમાં સાચીરીત,પ્રભુ સ્મરણથી કરવીપ્રીત
લીધી માળા બદલે કાયા, મોહ માયાની જશે છાયા
સંત સમાગમ મળે સાચો,ના આવે જગે કોઇ વાંધો
પ્રેમ થયો જ્યાં જલારામને,સાંઇબાબાનો મળે સ્નેહ
                                            ………તાલીઓના તાલમાં ને.

ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ

ભુલાઇ ગઈ


                           ભુલાઇ ગઈ

તાઃ૧૬/૨/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કામ કામની રામાયણમાં ભક્તિ ભુલાઇ ગઇ
જગજીવનની ઝંઝટમાં માનવતા હણાઇ ગઇ
                                  ……કામ કામની રામાયણમાં.
દુનીયાદારી વળગી મને હવે નામળે કોઇ આરો
શાંન્તિ શોધવા નીકળુ ત્યાં ચઢી જાય ભઇ પારો
આગળ પાછળનો નાકોઇ મને મળે અણસારહવે
ભુલી ગયો ઉપકાર જેમળ્યો જીવન ઉજ્વળકાજ
                                 ……..કામ કામની રામાયણમાં.
માનવતાની એક મહેંકથી પ્રેમમાબાપનો મળ્યો
આંગળી ચીંધી મહેંકવાજીવન ભક્તિનો અણસાર
લાગણી મળીગઇ મને ત્યાં સંસારે લપટાઇ ગયો
જન્મ માનવનો મળ્યો પણ ભુલી ગયો શ્રી રામ
                                  ……. કામ કામની રામાયણમાં.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ભાઇ બહેન


                                 ભાઇ બહેન                      

તાઃ૧૨/૨/૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમ જગતમાં ભાઇ બહેનનો અજર અમર કહેવાય
જગજીવનમાં એ મળેસાચો ને જીવન સદાલહેરાય
                                                 ……..પ્રેમ જગતમાં ભાઇ
સજળ નેત્ર સદા થઇ જાય જ્યાં બહેન પધારે દ્વારે
અંતરથી આનંદ ઉભરે ના શબ્દ ના મળે કોઇ લહેર
હૈયાથી ઉભરે હેતસદા ને મનમાં થાય અતીઆનંદ
મળે માબાપના પ્રેમ થકી,જે જગમાં દેમતીપ્રેમની
                                                 ……..પ્રેમ જગતમાં ભાઇ
બંધન પ્રેમના સાર્થક થાય,ને ટાઢક હૈયે મળી જાય
પુષ્પ પથારી પ્રેમની બહેન ભાઇના હેતમાં લઇજાય
ના મોહ કેમાયા દેખાય ને જીવન ઉજ્વળ થઇ જાય
પ્રેમજગતમાં નીરખીલેવો જે મળે જગે ક્યાંક લગાર
                                                 ……..પ્રેમ જગતમાં ભાઇ

=========================================