મળેલ સંસ્કાર


                           મળેલ સંસ્કાર

 તાઃ૧૦/૪/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉઠી સવારમાં માબાપને,જે પગે લાગી હરખાય
ઉજ્વળતાના સોપાન ચઢે,નેજીવન પાવનથાય
                                     ……..ઉઠી સવારમાં માબાપને.
મળેજ્યાં અણસાર એક પ્રેમનો,ના રહે અભિમાન
આનંદ અંતરમાં ઉભરે,ના માગણી કોઇ રહી જાય
વંદન કરતાં વડીલને,મળે દીલથી આનંદીત હેત
પ્રભુકૃપાએ પાવનજીવન,ત્યાંઅવનીએ થઇ જાય
                                       ……..ઉઠી સવારમાં માબાપને.
માની મધુર વાણીમાં, વ્હાલ સંતાનને મળી જાય
પિતાના પ્રેમનીવર્ષા હરપળ, જ્યાં ત્યાંમળી જાય
મળે સાથ  ભગવાનનો,  જ્યાં સંસ્કાર દેખાઇ જાય
મળેલ સંસ્કારની મહેંક,એ માનવતાએ મળી જાય
                                       ……..ઉઠી સવારમાં માબાપને.

######################################

सांइ दर्शन


                               सांइ दर्शन

 ताः१०/४/२००९                     प्रदीप ब्रह्मभट्ट

शेरडी आके महेंका ये मन
                         लगता पाया उज्वल जीवन
कृपामें पाइ द्रष्टि आकर
                            बाबा मेरे है प्रेमके सागर
भक्तिकी एक छोटी लकीरसे
                           बाबा मैने पाया शेरडी धाम
उंचनीचका ना कोइ बंधन
                            ना नातजातमें है विखवाद
प्यारे बाबा मैने आके पाया यहां  सबका प्यार

दर्शन बाबा करके तुम्हारा
                           जगकी शांन्ति यहां है पाइ
मनमे मैने पाइ शांन्ति
                              तनसे बाबा करु मै वंदन
उज्वळ जीवन महेंक भक्तिकी
                                पाकर दर्शन तेरे मैं पाउ
कर्म जीवका मर्म तनका
                               समझ सभी कुछमैं पाया
प्यारे बाबा मैने आके पाया यहां  सबका प्यार

====================================

દયાના સાગર


                   દયાના સાગર

તાઃ૧૦/૪/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ પ્રીતની રીત નિરાળી,
                      જગત જીવથી એ છે સંધાણી
મનથી માયા જ્યાં મુકી કાયાની,
                      અનંત આનંદ હૈયે એ દેનારી
                                                ……ભક્તિ પ્રીતની રીત.
રટણ કરો રઘુવીર રામનું,કે કરો તમે કૃષ્ણ કાનનું
મનથી લાગશે માયા પ્રભુની,મળી જશે ત્યાં પ્રીત
આંગણે આવશે કૃપા હરિની,માયા જગતની છુટશે
કરુણાનાસાગર તો છે કૃપાળુ,એ છે દયાના સાગર
                                                ……ભક્તિ પ્રીતની રીત.
વાણીવર્તન જ્યાં બનેનિરાળા,લાગણી હૈયે ઉભરાય
મોહ માયાના બંધન ભાગે,કાયા મળતા જે ટકરાય
સાચાસંતની મળે જ્યાંછાયા,ત્યાં ભક્તિમળે સંસારે
ભક્તિ તૃપ્તિ એ મળશે પ્રીત,છેપ્રભુ દયાના સાગર
                                                ……ભક્તિ પ્રીતની રીત.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@