અરજી પ્રભુને


                               અરજી પ્રભુને

તાઃ૧૮/૪/૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંભળી મારી અરજી પ્રભુજી, લેજો પકડી હાથ
ઉજ્વળ જીવનદેજો,જેમાં સદારહે તમારો સાથ
                                         ………સાંભળી મારી અરજી.
પ્રભાતપહોરના પહેલા કિરણે,દેજો મહેંક અપાર
જ્યોતજીવનમાં જાગતી રાખી મળજો વારંવાર
કૃપા સિંધુના સાગર છો તમે પ્રેમ ભક્તોને દેતા
લેજોહાથ અમારોઝાલી,જીવન ઉજ્વળ કરીલેવા
                                          ………સાંભળી મારી અરજી.
સંસારની જુઠી માયા, નાવળગી રહે આ કાયાને
મળેલસમયને પારખી લેવા, કરજો દુર માયાને
સાચી ભક્તિ સ્નેહ ભાવથી, થાય સદા સૌ સાથે
મનમાં નારહે કોઇઆશા,ના બાકીરહે અભિલાષા
                                          ………સાંભળી મારી અરજી.

ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ

અદેખાઇ મળી


                          અદેખાઇ મળી

તાઃ૧૮/૪૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વિચારોના વમળમાં માનવમન છે ગયું અટવાઇ
કેવુ,કેમ,ક્યારે બન્યુ વિચારતાં મળીગઇ અદેખાઇ
                                                ,,,,,,,વિચારોના વમળમાં.
સિધ્ધિના સોપાન ચઢે જ્યાં સાચી મહેનત થાય
મળે માનને મોભો જગે ને સગા સંબંધી હરખાય
લગીરપડે જ્યાં છાંટો અભિમાને ઇર્ષા આવીજાય
મહેંકતા મધુર જીવનમાં અદેખાઇ જ આવી જાય
                                                 ,,,,,,,વિચારોના વમળમાં.
બાળપણની બારાખડી ને અમેરિકાની એબીસીડી
લઇ શબ્દોનો સથવારો  ઉજ્વળતાને વણી લીધી
મળતા  માન મલકમાં જેને ના બીજી કોઇ ભીતી 
ઉજ્વળ જીવન મહેંકીઉઠે ત્યાંભાગે વિદેશી પિપુડી
                                                    ,,,,,,,વિચારોના વમળમાં.
 
()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((૯૯૯

સીધી લીટી


                             સીધી લીટી

તાઃ૧૮/૪/૨૦૦૯                          પ્રદીપ ભહ્મભટ્ટ

સીધી લીટી દોરતા જગમાં ના લાગે કોઇને વાર
વાંકીચુકી જ્યાં થઇ જાય ત્યાં મન ઘણુ અકળાય
                                        ……..સીધી લીટી દોરતા.
ભણતર એતો છે જીવનમાં ઘડતરની એક કેડી 
મક્કમમનથી પકડીસીધી જીવનમાં મળેપહેલી
મહેનત મનથી કરતાં ને પ્રેમભક્તિ સંગેરહેતા
વાંકીચુકી ના જીંદગી દીસે લીટી સીધી અનેરી
                                          ……..સીધી લીટી દોરતા.
પગથી જીવનની ચડતા ના લાગે કોઇને વાર
મહેનત સદા મનથી કરતાં મળી જાય સંસાર
પામવાપ્રેમ જગતમાં જોસીધી નજર થઇજાય
મળી જાય એ પ્રેમનીસંગે જે માગ્યુ ના મંગાય
                                          ……..સીધી લીટી દોરતા.

 =================================