અદેખાઇ મળી


                          અદેખાઇ મળી

તાઃ૧૮/૪૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વિચારોના વમળમાં માનવમન છે ગયું અટવાઇ
કેવુ,કેમ,ક્યારે બન્યુ વિચારતાં મળીગઇ અદેખાઇ
                                                ,,,,,,,વિચારોના વમળમાં.
સિધ્ધિના સોપાન ચઢે જ્યાં સાચી મહેનત થાય
મળે માનને મોભો જગે ને સગા સંબંધી હરખાય
લગીરપડે જ્યાં છાંટો અભિમાને ઇર્ષા આવીજાય
મહેંકતા મધુર જીવનમાં અદેખાઇ જ આવી જાય
                                                 ,,,,,,,વિચારોના વમળમાં.
બાળપણની બારાખડી ને અમેરિકાની એબીસીડી
લઇ શબ્દોનો સથવારો  ઉજ્વળતાને વણી લીધી
મળતા  માન મલકમાં જેને ના બીજી કોઇ ભીતી 
ઉજ્વળ જીવન મહેંકીઉઠે ત્યાંભાગે વિદેશી પિપુડી
                                                    ,,,,,,,વિચારોના વમળમાં.
 
()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((૯૯૯

સીધી લીટી


                             સીધી લીટી

તાઃ૧૮/૪/૨૦૦૯                          પ્રદીપ ભહ્મભટ્ટ

સીધી લીટી દોરતા જગમાં ના લાગે કોઇને વાર
વાંકીચુકી જ્યાં થઇ જાય ત્યાં મન ઘણુ અકળાય
                                        ……..સીધી લીટી દોરતા.
ભણતર એતો છે જીવનમાં ઘડતરની એક કેડી 
મક્કમમનથી પકડીસીધી જીવનમાં મળેપહેલી
મહેનત મનથી કરતાં ને પ્રેમભક્તિ સંગેરહેતા
વાંકીચુકી ના જીંદગી દીસે લીટી સીધી અનેરી
                                          ……..સીધી લીટી દોરતા.
પગથી જીવનની ચડતા ના લાગે કોઇને વાર
મહેનત સદા મનથી કરતાં મળી જાય સંસાર
પામવાપ્રેમ જગતમાં જોસીધી નજર થઇજાય
મળી જાય એ પ્રેમનીસંગે જે માગ્યુ ના મંગાય
                                          ……..સીધી લીટી દોરતા.

 =================================

જુવાનીનુ જોશ


                        જુવાનીનુ જોશ  

તાઃ૧૭/૪/૨૦૦૯                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જુવાનીમાં જોશ જગાવી,જીંદગીની તુ કરજે કમાણી
મહેનત સાચા મનથી કરજે.મળશે જીવનમાં ઉજાણી
                                             ……જુવાનીમાં જોશ જગાવી.
મનમાં રાખજે ટેક ભણતરની, જીવનનુ એ ચણતર
મન લગાવી મેળવી લેજે,ગુરુજીનીકૃપા હૈયા અંદર
મળી ગઇ જ્યાં સાચી કેડી,ઉજ્વળ તારુ જીવનદીસે
સફળજન્મનો પાયો મળેત્યાં,શાંન્તિ મળશેતને જગે
                                           …….જુવાનીમાં જોશ જગાવી.
ભણતરની પકડી સીડી,માબાપની કૃપા મળી જશે
આવી દ્વારે ઉભી  સફળતા,જેનીજગમાં છે ખોટદીસે
મનની મહાનતામાં ભઇ,પ્રભુ કૃપા પણ મળી જશે
ઉજ્વળ આવતી કાલ થશે,જેનો જગમાં મોહ બધે
                                           …….જુવાનીમાં જોશ જગાવી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

આવજો વ્હેલા


                             આવજો વ્હેલા

 તાઃ૧૬/૪/૨૦૦૯    (ગુરુવાર)    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવજો વ્હેલા બાપા દ્વારે, રાહ જોઉ હુ સૌની હારે
લેજો પ્રેમ અમારો દીલથી,
                        વીરબાઇ માતાને લાવજો પ્રેમથી
                                              ……આવજો વ્હેલા બાપા.
જન્મમળ્યો આ અવનીએ,ભક્તિ મળી ગઇ સાથે
માતા પિતાની કૃપા થતાં, લગની તમથી લાગી
દેજો પ્રેમ ને રાખજોપ્રેમ,માગણી મનથી અમારી
                                             ……આવજો વ્હેલા બાપા.
અવની પરના આગમનમાં,જીવ ગયો છે મુઝાઇ
ના આરો કે ઓવારો,નેમળ્યો મોહમાયાનો લ્હારો
મુક્તિજીવની માગણીતમથી,દેજો મનથી સહારો
                                              ……આવજો વ્હેલા બાપા.
પળપળના આ સહવાસમાં,મતી પકડજો અમારી
રાખજો હૈયે હામ પ્રભુથી,ને ઉજ્વળ કરજો જીવન
સગાસંબંધી જ્યાંસ્નેહ ભરીદે,રાખજો પ્રેમને પકડી
                                             ……આવજો વ્હેલા બાપા.

૩#########################################૩

પુનમનો ચાંદ


                      પુનમનો ચાંદ

તાઃ૧૫/૪/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળ પવન ને શીતળ વાયરો
                            પ્રભુ કૃપાએ મળી જાય
માનવ જીવનમાં ઉજાસ દેવા
                              પ્રભુ કૃપા આવી જાય.
                               ……શીતળ પવન ને શીતળ.
ચાંદાની શીતળતાને માણીએ
              ને સુરજના કિરણ તપવી જાય
કેવી અજબ લીલા કુદરતની
              દીવસ અને રાત વરતાઇ જાય.
                                ……શીતળ પવન ને શીતળ.
માનવ જીવે અહેસાસ મળે
              ને શીતળતાની કૃપા મળી જાય
મહેનત સાચા મનથી કરતાં
              તપનથી સદા જીવન છે મહેંકાય.
                               …….શીતળ પવન ને શીતળ.

=========================================

લાકડીનો ટેકો


                          લાકડીનો ટેકો

 તાઃ૧૧/૪/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો, ના મારશો કોઇ ઠેકડો
હાથ હાલતા બંધ થશે,ને પગની વાતના કરશો
                                     ……..આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો.
ચાલજો ડગકુ એક,ને વિચાર કરજો ચાલતા બીજુ
ગયો ટેકો જો લાકડીનો,ત્યાં જોશો નહીં કાંઇ લીલુ
મનમાં રાખીને હેત,આપજોરાખી લાકડી હાથેએક
છુટશે જો લાકડી હાથથી,તો બગડશે ચાલ અનેક
                                      ……..આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો.
તાલચાલનો ખ્યાલ રાખજો,સંતાનથી ના કહેવાય
મતી ગતીની સમજી ચાલતા,માન બધે મળીજાય
સ્નેહ પ્રેમને રાખજો બાંધી,છુટે જીવ બધે લબદાય
આરો કે ઓવારો શોધતા,ભઇ કિનારો દુર થઇજાય
                                       ……..આવે જ્યાં લાકડીનો ટેકો.

())))))(((((((()))))))))(((((((()))))))))(((((((())))))))(((((()))))))

લાગી માયા


                            લાગી માયા

 તાઃ૧૧/૪૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માયા મમતાના બંધનમાં,વણાઇ ગયો છે સંસાર
ના છુટે આ સગપણ જીવથી,જન્મ મળે જગમાંય
                                          ……..માયા મમતાના બંધન.
દેહ મળે જ્યાં અવનીએ,ત્યાં માતાપિતા  હરખાય
ચાલે ડગલું એક ત્યાં,ભાર અવનીએ એક લદાય
મળે પ્રેમ સગાસંબંધીઓનો,ને આનંદ મળી જાય
પાણી માગતા દુધમળે,ત્યાં માયા સંસારી કહેવાય
                                          ……..માયા મમતાના બંધન.
પ્રેરણા જગમાં જ્યાંત્યાં મળતી,ના શોધી શોધાય
સોપાન જગમાં સમજી ચાલતા,મનડુ છે હરખાય
સંસારની સાંકળ છે ઝાઝી,ના છુટે જગે પળમાંય
વણાય જગતમાં ભક્તિજીવે,માયા પ્રભુની કહેવાય
                                           ……..માયા મમતાના બંધન.

ઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁ

મળેલ સંસ્કાર


                           મળેલ સંસ્કાર

 તાઃ૧૦/૪/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉઠી સવારમાં માબાપને,જે પગે લાગી હરખાય
ઉજ્વળતાના સોપાન ચઢે,નેજીવન પાવનથાય
                                     ……..ઉઠી સવારમાં માબાપને.
મળેજ્યાં અણસાર એક પ્રેમનો,ના રહે અભિમાન
આનંદ અંતરમાં ઉભરે,ના માગણી કોઇ રહી જાય
વંદન કરતાં વડીલને,મળે દીલથી આનંદીત હેત
પ્રભુકૃપાએ પાવનજીવન,ત્યાંઅવનીએ થઇ જાય
                                       ……..ઉઠી સવારમાં માબાપને.
માની મધુર વાણીમાં, વ્હાલ સંતાનને મળી જાય
પિતાના પ્રેમનીવર્ષા હરપળ, જ્યાં ત્યાંમળી જાય
મળે સાથ  ભગવાનનો,  જ્યાં સંસ્કાર દેખાઇ જાય
મળેલ સંસ્કારની મહેંક,એ માનવતાએ મળી જાય
                                       ……..ઉઠી સવારમાં માબાપને.

######################################

सांइ दर्शन


                               सांइ दर्शन

 ताः१०/४/२००९                     प्रदीप ब्रह्मभट्ट

शेरडी आके महेंका ये मन
                         लगता पाया उज्वल जीवन
कृपामें पाइ द्रष्टि आकर
                            बाबा मेरे है प्रेमके सागर
भक्तिकी एक छोटी लकीरसे
                           बाबा मैने पाया शेरडी धाम
उंचनीचका ना कोइ बंधन
                            ना नातजातमें है विखवाद
प्यारे बाबा मैने आके पाया यहां  सबका प्यार

दर्शन बाबा करके तुम्हारा
                           जगकी शांन्ति यहां है पाइ
मनमे मैने पाइ शांन्ति
                              तनसे बाबा करु मै वंदन
उज्वळ जीवन महेंक भक्तिकी
                                पाकर दर्शन तेरे मैं पाउ
कर्म जीवका मर्म तनका
                               समझ सभी कुछमैं पाया
प्यारे बाबा मैने आके पाया यहां  सबका प्यार

====================================

દયાના સાગર


                   દયાના સાગર

તાઃ૧૦/૪/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ પ્રીતની રીત નિરાળી,
                      જગત જીવથી એ છે સંધાણી
મનથી માયા જ્યાં મુકી કાયાની,
                      અનંત આનંદ હૈયે એ દેનારી
                                                ……ભક્તિ પ્રીતની રીત.
રટણ કરો રઘુવીર રામનું,કે કરો તમે કૃષ્ણ કાનનું
મનથી લાગશે માયા પ્રભુની,મળી જશે ત્યાં પ્રીત
આંગણે આવશે કૃપા હરિની,માયા જગતની છુટશે
કરુણાનાસાગર તો છે કૃપાળુ,એ છે દયાના સાગર
                                                ……ભક્તિ પ્રીતની રીત.
વાણીવર્તન જ્યાં બનેનિરાળા,લાગણી હૈયે ઉભરાય
મોહ માયાના બંધન ભાગે,કાયા મળતા જે ટકરાય
સાચાસંતની મળે જ્યાંછાયા,ત્યાં ભક્તિમળે સંસારે
ભક્તિ તૃપ્તિ એ મળશે પ્રીત,છેપ્રભુ દયાના સાગર
                                                ……ભક્તિ પ્રીતની રીત.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@