મુ.જશુલાલનો ૭૦મો જન્મદીવસ


         મુ.જશુલાલનો
                                       ૭૦મો જન્મદીવસ
                      सतं जीवं शरदं
 
તાઃ૯/૫/૨૦૦૯                                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંગળી પકડી ચાલતા ચીખોદ્રામાં;
                            ત્યાં પિતા ડાહ્યાલાલ હરખાય,
   મમ્મી મમ્મી કરતાં દોડતા આવે;
                            ત્યાં માતા સવિતાબા મલકાય,
        એવા અમારા વ્હાલા જશુલાલ આજે સીત્તેર વર્ષના થાય.
બાળપણની જ્યાં બારાખડી છુટી;
                           ત્યાં ભણતરની સીડી શરુ થાય,
   ઉજ્વળ સોપાન જીવનના મળતાં;
                            પ્રેમભક્તિને પ્રીત મળતી ગઇ,
       મોહમાયાના બંધન પણ છુટ્યા;
                    જ્યાં કૈલાસબેનથી જીંદગી જોડાઇ ગઇ.
       એવા અમારા વ્હાલા જશુલાલ આજે સીત્તેર વર્ષના થાય.

 સંસારની સાંકળમાં સંતાનથી પ્રીત થઇ;
                        ને નિતીનભાઇનો પ્રેમ મળ્યો ભઇ,
  જીતે જ્યાં આંગળી પકડી દાદાની;
                            ત્યાં જશુદાદાની પ્રીત મળી ગઇ,
       ઇલાબેન ને અનુબેનને લાગણી અંતરમાં;
                           જે પપ્પાને ખુશી જોતા થઇ જાય.
        એવા અમારા વ્હાલા જશુલાલ આજે સીત્તેર વર્ષના થાય.
 પ્રદીપને પ્રેમ મળ્યો જશુલાલનો;
                         ને રમાને મળ્યો પ્રેમ કૈલાસબેનનો,
      રવિને આનંદ થાય દાદાને નિરખી;
                           ને દીપલ,નિશીતને દાદાથી હેત,
          આશીર્વાદ મળતા અમને આનંદ થાય;
                    જલાબાપાની કૃપાએ સો વરસના થાય.
         એવા અમારા વ્હાલા જશુલાલ આજે સીત્તેર વર્ષના થાય.

___________________________________________________________

         મુ.શ્રી જશુલાલનો આજે સીત્તેરમો જન્મદીન છે,તે પવિત્ર પ્રસંગે પુ. જલાબાપા તથા શીવબાબાને પ્રાર્થના  કે તેઓને સર્વરીતે સુખી રાખે સર્વ મનોકામના પુર્ણ કરી અને લાંબુ આયુષ્ય આપે.

 લી.પ્રદીપ,રમા,રવિ,દીપલ તથા નિશીતકુમારના પ્રેમથી જય જલારામ સહિત ૐ શાંન્તિ       તાઃ૯/૫/૨૦૦૯.