આંખમાં પાણી


                           આંખમાં પાણી

 તાઃ૯/૫/૨૦૦૯                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અજબ લીલા અવિનાશીની,ના માનવીથી સમજાય
આંખ જ્યારે થાયભીની,તેને આંસુ કે પાણી કહેવાય
                                       ……. અજબ લીલા અવિનાશીની.
મળે જ્યાં અકસ્માત દેહને,જેને અચાનક જગે મનાય
જોઇજેને આંખ ભીનીથાય,તેને આંખમાંપાણી કહેવાય
માનવતાની મહેંક પ્રભુથી,મનથીજ જે સમજાઇ જાય
અકલ્પીત જ્યાં પ્રસંગ જુએ,ત્યાં આંખભીની થઇ જાય
                                        ……. અજબ લીલા અવિનાશીની.
દેહને મળેલ સંબંધ જગે,જેને સગાસંબંધી છે કહેવાય
આવે વ્યાધી અમાગણીએ,ને જ્યાં સગાવ્હાલા દુભાય
દેહછોડી જીવ જ્યાં ચાલે,નાએ તારા હાથમાં પળવાર
આવે ત્યારે આંખમાં પાણી,જેને સ્નેહના આંસુ કહેવાય
                                         ……. અજબ લીલા અવિનાશીની.
મમતાની મહેંક નીરાળી જગે,જે સંતાનોમાં મળી જાય
લાગણી પ્રેમનેમાયા માબાપની સંસ્કારમાં દેખાઇ જાય
પ્રેમનાઆંસુ આંખમાઆવે,જ્યાં લાગણીએ દીલ દુભાય
ના આરો કે ઓવારો દીસે,જ્યાં અંતરમાંતે લાગી જાય
                                         ……. અજબ લીલા અવિનાશીની.

=====================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: