પ્રેમની દ્રષ્ટિ


                               પ્રેમની દ્રષ્ટિ

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળતાની એક લહેરમાં, હૈયે અનંત આનંદ થાય
પ્રેમનીદ્રષ્ટિ પડે જીવનમાં,ત્યાં જીવન ઉજ્વળ થાય
                                                   ……શીતળતાની એક.
લફરાંલટકી ચાલે સાથે,જ્યાં દ્રષ્ટિ મનથીખોટી થાય
આવે ઉપાધીઓ સામે દોડી, ને તકલીફો મોટી થાય
                                                    ……શીતળતાની એક.
માબાપની જ્યાં દ્રષ્ટિ પડે,સંતાનો જીવનમાં મલકાય
ને આશીર્વાદની હારમાળામાં,પ્રેમ સાચો પણ ઉભરાય
                                                  ……શીતળતાની એક.
પ્રીતની રીત પણ વાંકી, જ્યાં દ્રષ્ટિ ટેઢી થઇ જાય
ડગલે પગલે ખાડા આવે,ને પગલાં તેમાં લબદાય
                                                  ……શીતળતાની એક.
જલાસાંઇની દ્રષ્ટિનિરાળી,કૃપાળુને લઇને આવે દ્વાર
આવી બારણે પ્રભુજોતાં,જીવને જન્મમરણ ટળીજાય
                                                   ……શીતળતાની એક.
પ્રેમનીદ્રષ્ટિ જગમાં નિરાળી,જીવજગતમાં મળે પ્રીત
અંતરની આતુરતાનો આવે અંત,ને મુક્તિ ખોલે દ્વાર
                                                    ……શીતળતાની એક.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: