પ્રેમની દ્રષ્ટિ


                               પ્રેમની દ્રષ્ટિ

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળતાની એક લહેરમાં, હૈયે અનંત આનંદ થાય
પ્રેમનીદ્રષ્ટિ પડે જીવનમાં,ત્યાં જીવન ઉજ્વળ થાય
                                                   ……શીતળતાની એક.
લફરાંલટકી ચાલે સાથે,જ્યાં દ્રષ્ટિ મનથીખોટી થાય
આવે ઉપાધીઓ સામે દોડી, ને તકલીફો મોટી થાય
                                                    ……શીતળતાની એક.
માબાપની જ્યાં દ્રષ્ટિ પડે,સંતાનો જીવનમાં મલકાય
ને આશીર્વાદની હારમાળામાં,પ્રેમ સાચો પણ ઉભરાય
                                                  ……શીતળતાની એક.
પ્રીતની રીત પણ વાંકી, જ્યાં દ્રષ્ટિ ટેઢી થઇ જાય
ડગલે પગલે ખાડા આવે,ને પગલાં તેમાં લબદાય
                                                  ……શીતળતાની એક.
જલાસાંઇની દ્રષ્ટિનિરાળી,કૃપાળુને લઇને આવે દ્વાર
આવી બારણે પ્રભુજોતાં,જીવને જન્મમરણ ટળીજાય
                                                   ……શીતળતાની એક.
પ્રેમનીદ્રષ્ટિ જગમાં નિરાળી,જીવજગતમાં મળે પ્રીત
અંતરની આતુરતાનો આવે અંત,ને મુક્તિ ખોલે દ્વાર
                                                    ……શીતળતાની એક.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

ભક્તિભાવને પ્રેમ


                          ભક્તિભાવને પ્રેમ

તાઃ૨૬/૫/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ ભાવથી માળા કરુ છુ,ચરણે તમારે શીશ ધરુ હું,
ઉજ્વળજીવન શરણેધરીને,પાવનપ્રેમને માગી રહ્યો છુ.
…..ઓ ગણપતી બાપા તમને ભક્તિ ભાવથીનમન કરુ છુ.

સવાર સાંજ ને પારખી લેતા,ધુપદીપ ને વંદન કરુ છુ.
મળતી જગની માયા છોડીને,  કાયાના કામણ છોડુ હું,
સ્નેહપ્રેમની જ્યોતજાગીને,લાગે મનથી ભક્તિ તમારી,
પરમદયાળુ અતિ કૃપાળુ,સ્વીકારજો પ્રભુ પ્રેમ અમારો.
…..ઓ ગણપતી બાપા તમને ભક્તિ ભાવથીનમન કરુ છુ.

રીધ્ધીસીધ્ધીના છોઅધીકારી,જગતજીવના બલીહારી,
પ્રાણથીપ્યારા તમો પ્રભુછો,અધમઉધારણ અવીનાશી,
અંતરથી હુ સ્મરણ કરીને, પ્રેમથી જીવનચરણે ધરુ છુ,
માગણી મનથી મુક્તિકાજે,રાખજો હૈયે અરજી અમારી.
…..ઓ ગણપતી બાપા તમને ભક્તિ ભાવથીનમન કરુ છુ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

સફળતાની ચાવી


                      સફળતાની ચાવી

તાઃ૨૫/૫/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઢોલ નગારા વાગે, ને ત્યાં શંખ જોરથી નાદે
હૈયે ટાઢક પણલાગે,જાણે સફળતા મળીઆજે.
ધીરજહામ ને શ્રધ્ધા,જીવનમાં ત્યાં લાગી જાય,
મહેંકઆવીજાય,જ્યાં સફળતાનીચાવી મળીજાય.
                                           …….ઢોલ નગારા વાગે.
મહેનત માનવતાથી કરતાં,સિધ્ધિ દેખાઇ જાય
આવી મળે ઉજ્વળતા,જે મહેનતથી મળી જાય
સંગી સાથી રહે સંગે ને,મળે સાગર સરખો પ્રેમ
જ્યોતીપ્રેમની જલે હંમેશાં,જે દિલમાં લાવે હેત
                                           …….ઢોલ નગારા વાગે.
સાર્થકજીવન છેઅવનીએ,જ્યાં પ્રેમનેમળે પ્રીત
કૃપાળુની થાય દયા,ને મળે માનવતાની રીત
આવતી કાલના  આગમને, કિરણ લાવે પ્રકાશ
સરળતા ને સહજતાં મળે,જીવનમાં આવે હાશ
                                           …….ઢોલ નગારા વાગે.

++++++++++++++++=+++++++++++++++++

मस्ताना मुसाफीर


                      मस्ताना मुसाफीर

ताः२४/५/२००९                    प्रदीप ब्रह्मभट्ट

कदम जहां धरतीपे रख्खा,
                       मेरे साथ सभी चलते है
हर कदमपे राह दिखानेवाले,
           मुझे मस्ताना मुसाफीर कहेते है
                                …….कदम जहां धरतीपे.
प्रेमकी मैने पाइ सीडीयां,
                जहां हर इन्सानको चलना है
सुखदुःखसे भरा संसारी जगमे
                 मानवता ही एक बलीहारी है
                               …….कदम जहां धरतीपे.
ना जगमे कोइ रहेता है
                   ना कोइ जगमे रह पाया है
आना जाना एक चक्कर है
                  ना उससे कोइ बच पाया है
                               …….कदम जहां धरतीपे.
अजर अमर वो रह जाते है
                        जो भक्ति प्रेमसे जीते है
भक्तिकी मस्ती है जगमें निराली
                 जो जीव संग चली जाती है
                              …….कदम जहां धरतीपे.

???????????????????????????????????????????

વધામણા


                             વધામણા

તાઃ૨૩/૫/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો, હું આવી ઉભો છુ બારણે
મારાપુરા થયાછે શમણા,હું દઉછુ તને વધામણા
                                       …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.
ભણતરનીદોર જ્યાં પકડી,હાલમડોલમ એ કરતી
જ્યાં પાટી પેન ને જકડી, ત્યાં સીડી પકડી લીધી
એક,બે પછીત્રણ થતાં,મળીઉજ્વળજીવનનીલીટી
આવી સફળતા મારા દ્વારે,જેમળી મહેનતથી મારે
                                            …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.
સંસારની સોટી સીધી, જે સાચા પ્રેમ ભાવથી લીધી
સંતાનસંગીનીનો પ્રેમમળ્યો,મેં ઉજ્વળ જીંદગીદીઠી
ફુલોનોસથવાર સગા લઇ,આવે પ્રેમને પાવન કરવા
મહેંકપ્રેમનીનેસુગંધપુષ્પની,સાથે ઉભરાતા હૈયાલાવે
                                               …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.
જીવ જન્મની જ્યાં સમજ પડી,ભક્તિ પકડી લીધી
મંજીલ મળી મને જલાસાંઇની, સાચી રાહ મેં દીઠી
ઉજ્વળજીવન ને સાર્થકજન્મ,જ્યાં ભક્તિપ્રીતકીધી
આંગણે મારે ભક્તિ આવે,સાથે સંતો સ્નેહ વરસાવે
                                               …….ફુલડાંનો લઇને ગુચ્છો.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

માનવીનો પ્રેમ


                    માનવીનો પ્રેમ

તાઃ૨૩/૫/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે જો પ્રેમ માનવીનો,તો માનવતા કહેવાય
મળે જો પ્રેમ પ્રાણીનો, તો મનુષ્ય છે કહેવાય.
                             ……..મળે જો પ્રેમ માનવીનો.
જન્મ મળે જ્યાં અવનીએ,દેહ મળ્યો કહેવાય
જીવ,જન્મને સગાંમળે,ત્યાં પ્રેમ સદા ઉભરાય
દેખીદર્પણનેમુખજોતાં,જેમઆંખોઆનંદેઉભરાય
મળેશક્તિ જ્યાંભક્તિને,ત્યાં ભક્તો છે મલકાય
                               ……..મળે જો પ્રેમ માનવીનો.
સંબંધસ્નેહની જાળમળે,ત્યાં જીવનઉજ્વળથાય
માયામમતાની મહેંકમાં,કિલ્લોલક્યાંક થઇજાય
મળતી લાગણીકૃપાદેહને,સાર્થકજન્મ મળીજાય
ના નાની માયામળતાં,સઘળુ આનંદેઆવીજાય
                                ……..મળે જો પ્રેમ માનવીનો.
_________________________________________

સ્નેહની સાંકળ


                      સ્નેહની સાંકળ

તાઃ૨૨/૫/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કડી કડીના બંધનછે એવા;વળગી વળગીને ચાલે,
બંધન એવા છે બંધાયેલા;જે મળે મળે મળી જાય.
                                             ……..કડી કડીના બંધન.
જીગરનુબંધન જગમાંન્યારુ;આગળ હિંમતે લઇજાય,
સાચી મહેનત સાથે રહેતા;કડી કડી એક થઇ જાય,
એક એકની કડી મળે જ્યાં;સાંકળ સોની એક થાય.
                                                ……..કડી કડીના બંધન.
મનમક્કમને ધ્યેય વણેતો;વર્ષા સફળતાની થઇ જાય
એક હાથમાંજ્યાં મળે બીજો,ત્યાં સાહસની થાય કતાર
મળતો પ્રેમ જગમાં અચાનક,ત્યાં સ્નેહની સાંકળ થાય.
                                                   ……..કડી કડીના બંધન.

=================================