પાવનદ્વાર


                          પાવનદ્વાર

તાઃ૨૧/૬/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવ્યા આજ આંગણે,વિરપુરના જોગી જલારામ
ભક્તિ પ્રેમ હૈયે રાખી, લઇ આવે વિરબાઇ માત
                                         ……આવ્યા આજ આંગણે.
જીવનપ્રેમે જગમાં જીવી,મનથી સૌને દીધા હેત
માયાનાબંધન બાંધી પ્રભુથી,મનથી કીધી પ્રીત
આંગણેઆવેલ જીવનેદેતા,સાચોપ્રેમભાવઅતીત
ના રાખતા માંગણી કે મોહ,જેની જગમાં છે રીત
                                        …….આવ્યા આજ આંગણે.
ભક્તિ જેના હૈયે વસે છે,સદા જગે નમે છે શીશ
કર્તા હર્તા જગના નિયંતા,ના જગે મંગાવે ભીખ
સંસારના બંધન નિરાળા,ને માયાના પકડીચાલે
મળીજાય જ્યાં પ્રભુપ્રીત,સૌ અળગાત્યાંથી ભાગે
                                         ……આવ્યા આજ આંગણે.

####################################

Advertisements

અમેરીકન મર્દાનગી


                          અમેરીકન મર્દાનગી

તાઃ૧૯/૬/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મહારાષ્ટ્રમાં મને મરદ કહે, ને ગૌરવ લે ગુજરાતી
આસામમાં મારાનામથી ભડકે,એવો હુ ભારતવાસી
                                     ……. ભઇ એવો હુ હિન્દુસ્તાની..
નામનુ પોટલુ માથે લીધુ, ને કુદ્યો ભારતની વાડ
સંસારની સાંકળ પકડી લેતા,મળી ગયુ ગ્રીન કાર્ડ
મનમારીને ચાલવા નીકળ્યો,અહીંયાં પગલા ચાર
મને પુછીને નોકરીલેજો,ઘરમાંથી મળ્યો અણસાર
ફેરા ફરતાં પાછળ ચાલે, અને હવે ચલાવે પાછળ
મર્દાનગીને નેવે મુકાવી, ચાલે ધર્મ પત્નિ આગળ
શોપીંગની જ્યાં જરુર પડે, ત્યાં થેલા પકડી ચાલુ
પર્સ લટકાવી આગળ ચાલે,ના સહેજે જુએ પાછળ
                                        ……ભઇ એવો હુ હિન્દુસ્તાની..
માતાપિતાનો પ્રેમ ઉત્તમ,મને ભણાવ્યો દુઃખ વેઠી
કુટુંબનાઉજ્વળ ભાવી કાજે,અહીંની વાટ મેં લીધી
માબાપને મેં શાંન્તિ દેવા, વિનંતી આવવા કીધી
આવી ઉભા આંગણે જ્યારે, ના વહુને ઘરમાં દીઠી
જવાબ ના હતો કોઇ મારે,માબાપે એ જાણી લીધુ
પેંન્ટ શર્ટમાં જોતા ચમક્યા,સંસ્કાર શોધવા લાગ્યા
એકલતાનો લાભ મેળવી,શાણપણ તમને ચુપરાખે
સમજાવ્યા માબાપને,જોઇ મર્દાનગી ભાગતી મારી
                                        ……..ભઇ એવો હુ હિન્દુસ્તાની.
ના રોકે પવન કે વરસાદ,તો ય જગમાં પાડે સાદ
લીપસ્ટીક લાલી લબડાવે, ત્યાં છોડીદે ઘરની નાર
પટપટ પટાવી દે નરને,એટલે ભુલી જાય ઘરબાર
લબડી બારણે ઉભારહે,તોયકહે અમેછીએ બળવાન
બુધ્ધી બારણે મુકી દીધી,ત્યાં મળે અમેરીકન નાર
મુકે આધરતી પરપગ,નામળે મરદને આગવીપળ
માબાપની સેવા છુટી ચાલે,જ્યાં પકડી ચાલે છેડો
અમેરીકન મર્દાનગીમાં, હવે નારહ્યો ભઇ કોઇ આરો
                                       …….. ભઇ એવો હુ હિન્દુસ્તાની.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

વ્હાલા ભક્તો


                         વ્હાલા ભક્તો

તા.૧૮/૬/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જાગો જાગો ભક્તો વ્હાલા;
               ભક્તિ સંગે ગુણલા ગાવા,
પેમ ભાવથી વંદન કરીએ;
               ઉજ્વળ પાવન જીવન લઇએ.
                                  …….જાગો જાગો ભક્તો.
પ્રભાત પહોરના મધુર રંગે;
                રંગજો જીવન જલાના સંગે, 
પાવન કરવા દેહ જીવનમાં;
                રાખજો શ્રધ્ધા મન મંદીરમાં,
આવી આંગણે પ્રેમથી લેજો;
                માનવતાની મહેંક જીવનમાં.
                                 ………જાગો જાગો ભક્તો.
રાખી માયા જલાસાંઇથી;
               ભક્તિ કરજો મન અને ભાવથી,
સંસારની કાયા સૌને મળે છે;
              માનવ જીવનમાં સંત અનેક છે,
સાચી પામી સેવા સંતની;
               કરજો ઉત્તમ જીંદગી અવનીની.
                                    …….જાગો જાગો ભક્તો.

==============================

ઉંઘ ના આવે


                         ઉંઘ ના આવે 

તાઃ૧૭/૬/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રભાતના ઉજાસને માણવા,ઉંઘ ત્યજે છે ઇન્સાન
મળતી માયાના બંધનને,ના છોડી શકે બળવાન
લીલા કુદરતની આજગતપર,મળી જાય પળવાર
ઉજ્વળ જીવન જ્યોત મળે,જે ઉંઘજીવને દઇજાય
                                           ………પ્રભાતના ઉજાસને.
કરતો દેહે અવની પર તે મળેલ જગતના કામ
ઉંમરના સથવારે ચાલે,કુદરતમાં એ રાખી મન
રોજ સવારને પારખી ચાલતા,મનમાં રહે ઉમંગ
આવીઆંગણે ઉભેલ શાંન્તિને પામી જાયઆમન
                                             …….પ્રભાતના ઉજાસને.
વળગી ચાલે માયાને ને ના છોડે જગનાએ મોહ
પગલેપગલે માન એ શોધે જે અભિમાનની સંગ
દિવસના ઉજાસમાં નામળે જીવને કોઇ સાચોરંગ
ઉંઘ દેહને ના આવે જ્યાં બદલે જીવનમાંએ સંગ
                                             …….પ્રભાતના ઉજાસને.

=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=૦=

બ્રહ્માંડના અધીપતિ


                   બ્રહ્માંડના અધીપતિ

તાઃ ૧૬/૬/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અખીલ બ્રહ્માંડના અધીપતિને વંદન વારંવાર
સરળ શ્રધ્ધાને વિશ્વાસથી,ભજુ હું સાંજ સવાર
                                   ….અખીલ બ્રહ્માંડના અધીપતિ.

માનવીજીવન કૃપાએ પામી,મળ્યો ભક્તિનો સંગ
કરુણાસાગરની લીલાને નિરખી,મળી ગયોએ રંગ
ભક્તિ પ્રભુની ને સ્નેહ સંતનો, આવી ગયો ઉમંગ
સવાર સાંજની આ લીલામાં,ભક્તિથી આવ્યો રંગ
                                    ….અખીલ બ્રહ્માંડના અધીપતિ.

ગાગરમાં સાગર જ્યાં નીરખ્યો મોહ છુટ્યો તુરંત
અજબ લીલા અવિનાશીની, પામી ગયુ આ મન
ભજનકીર્તનનો જ્યાં સંગથયો ત્યાં દીઠી મેં પ્રીત
મળીગઇ મને આજીવનમાં સાચી જીવનની રીત
                                      ….અખીલ બ્રહ્માંડના અધીપતિ.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

શીતળ સ્નેહ


                        શીતળ સ્નેહ

તાઃ૯/૬/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મંદ મંદ લહેરાતા પવનની, હુંફ મને મળી જાય
ના શબ્દો મળે કે ના વાચા,  જે હૈયે આવી જાય
કરુણા સાગર પરમ કૃપાળુ, છે અવનીના આધાર
મહેંકાવે જીવનને જ્યાં શીતળ સ્નેહ સદા મળી જાય.
                                      ……..મંદમંદ લહેરાતા પવનની.
પંખીનો પોકાર સાંભળી.માનવી મનડાથી મલકાય
કુદરત તણી અજબ લીલામાં,આનંદ હૈયે પણથાય
વાદળની છાયાને વીંધી,કિરણની કોમળતા વેરાય
ના માનવી કળી શકે જે અવનીએ પરમાત્મા દઇજાય
                                        ……..મંદમંદ લહેરાતા પવનની.
પ્રભાતની પહેલી કિરણ,શીતળતાના સહવાસે દેખાય
ઉજ્વળતાના સોપાન સાથે,માનવી છે જગે મલકાય
સ્નેહ પ્રેમને ખંતનીસંગે,જન્મે જીવ આનંદ માણીજાય
એક મેકની હુફ મેળવી જગતમાં સાર્થક જન્મ થઇ જાય
                                          ……..મંદમંદ લહેરાતા પવનની.

———————————————–

कदमसे मीले कदम


                 कदमसे मीले कदम

ताः१५/६/२००९                     प्रदीप ब्रह्मभट्ट

एक कदम तुम चल पाये तो, राह मीलेगी नरम
कदम दुसरा चल जानेसे, होगा मनमें बडा उमंग
कदम कदमकी संगत चलते,कदमसे मीले कदम
सागर जैसे बडे काममें भी , ना रहेगा कोइ भ्रम
                               ……एक कदम तुम चल पाये.
सच्ची राहपे कदम पडे तो, मिलेगा तुमको कम
धीरज रखके सामने चलना,हो जायेगा वो सरल
राहमें कोइ कांटे आते, तो कोइ रखके भी जाते
नाकोइ रोक पायेगा तुमको, होगा हरअंत सफल
                              ……एक कदम तुम चल पाये.
लगन लगी और महेनत,ना होगा काममें भंग
मीलती है जहां सफलता, कदमपे लगा हो मन
साथ साथ चलने वाले, जब दुर से देख रहे हो
समझेगा ये पावनमन,तुम कीसके साथ चलेथे 
                              ……एक कदम तुम चल पाये.

=====================================