ઘરગથ્થુ ઇલાજ’પ્રેમ’


                ઘરગથ્થુ ઇલાજ

                                  પ્રેમ

તાઃ૩૦/૭/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક નજર જ્યાં પડે પ્રેમની, ભાગે દુઃખડાં દુર
આવે સ્નેહના વાદળ ઘેરા,મળે જીવનમાં ચૈન
                                            ……..એક નજર જ્યાં પડે.
હૈયાનીએ વરાળ વ્હાલી,જીવ જગતના જાય હાલી
પ્રેમનીઆવે વરાળથોડી,મળીજાય અમૃતની ઝોળી
જ્યાં લાગણીવળગી ચાલે દેહે,નામાગણી રહે સહેજે 
અંતરનો ઉમંગ અનેરો,આવે જીવનમાંએ અલબેલો
                                               ……..એક નજર જ્યાં પડે.
દવા દારુ ના કામ જ આવે,ના કોઇ કરી શકે ઇલાજ
વ્યથા તો તનથી દુર જ ભાગે,જ્યાં મળે હૈયાનો હાર
મળતી માયા જ્યાં કાયાની,ત્યાં વ્યથા વધતી જાય
કુદરતની એ કારીગરી,વ્યથાઓ પ્રેમથી અળગીથાય
                                                 ……..એક નજર જ્યાં પડે.
મંગળકારી છે ગગન વિહારી,જીવજગતની વૃત્તિ દેખે
માનવમનને પારખી લે ત્યાં,જગે ભક્તિ વધતી લેખે
સરળતાના પાવનપગલે,જગમાં જીવન ઉજ્વળથાય
સાચાપ્રેમને પારખી લેતા,જગતમાં ઇલાજ મળી જાય
                                                 ……..એક નજર જ્યાં પડે.

=================================

મા તારા શરણે


                          મા તારા શરણે

તાઃ૨૯/૭/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનથી માગું મા પ્રેમ તારો, પ્રભાતના પહેલા કિરણે
ઉજ્વળ જીવન પાવન કર્મ,ભક્તિ સંગે આવજો અંગે
                                                 ……મનથી માગું મા પ્રેમ.
રાખુ શ્રધ્ધા વિશ્ર્વાસ મા તારો,પકડજે મા હાથ મારો
આવીઆંગણે કૃપા દેજો મા,મુક્તિ દેજો મા આ જન્મે
નારહે અપેક્ષા કે કોઇભાવના,જીવને શાંન્તિ મળે જગે
પામર જીવન ને મિથ્યા મોહ, વળગી ચાલે આ દેહે
                                               …….મનથી માગું મા પ્રેમ.
પકડજો મા હાથ મારો,રહેજો આ પામર જીવન સંગે
ના માયા ના મોહ વળગે,ને કર્મથી રાખજો ઉજવળ
આવી આંગણે દર્શન દેજો,માનવ જીવનની પ્રભાતે
તારાચરણે નમન નિશદીન,રાખી સ્નેહશ્રધ્ધા આદેહે
                                               ……. મનથી માગું મા પ્રેમ.

 ===============================

રાખડી


                                 રાખડી

તાઃ૨૮/૭/૨૦૦૯                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તાંતણો જગમાં છે બંધનનો,ને પ્રેમની છે સાંકળ
ભાઇબહેનની ભાવના જગમાં,ના તેમાંકોઇ ઢાંકણ
                               ……..તાંતણો જગમાં છે બંધનનો.
માતાપિતાના પ્રેમની લાગણી,વરસે જેમ વાદળ
ના છે તેમાં સ્વાર્થ જરાપણ,ને ના તેમાં છે ઉભરો
લઇને આવે બહેન રાખડી,ભાઇને દેવા સાચો પ્રેમ
બંધન છે એવા જગમાં,ના દેખાય તેમાંકોઇ ઉભરો
                               ……..તાંતણો જગમાં છે બંધનનો.
કદીક પ્રેમની કડી તુટે, પણ ના ભાવના પ્રેમની
એક કદમ આગળ ચાલે,જ્યાં હૈયે પ્રેમની સાંકળ
આવે બંધન રાખડીના,ત્યાં આંખો જ ભરાઇ જાય
બહેનના હાથમાંની રાખડી,ભાઇની માગે એ રક્ષા
                                ……..તાંતણો જગમાં છે બંધનનો.

++++++++++++++++++++++++++++++++

શ્રાવણનો સોમવાર


                    શ્રાવણનો સોમવાર

તાઃ૨૭/૭/૨૦૦૯    સોમવાર    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મહાદેવને ચરણે વંદન, પુંજન અર્ચન કરીએ
આરતી કરીએ પ્રેમ ભાવથી, ધુપદીપ ધરીએ
                                      ……મહાદેવને ચરણે વંદન.
આવજો સોમવાર પ્રભાતે, શ્રાવણ માસના રંગે
ધુપદીપને દુધ છે હાથે, લાવજો ગૌરીમાને સંગે
ભોલેનાથના ચરણેવંદન,ડમરુ મૃદંગ જ્યાં ગાજે
કૃપા પામવા પ્રદીપ વંદે,સંગે લઇ રમાને આજે
                                       ……મહાદેવને ચરણે વંદન.
બંમબંમ ભોલે મહાદેવ, દેવાધીદેવ જગે કહેવાય
કૃપા મળીજાય આભવે,તો પાવન જન્મ થઇજાય
ગજાનંદનો પ્રેમ મળે જ્યાં,ભવ જ બદલાઇ જાય
દુધઅર્ચન શિવલીંગે થાય,ત્યાં જગનાબંધનજાય
                                         ……મહાદેવને ચરણે વંદન.

((((((ૐ નમઃ શિવાય,ૐ નમઃ શિવાય,ૐ નમઃ શિવાય))))))

ગામનો વાઘરી


                    ગામનો વાઘરી

તાઃ૨૬/૭/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હું નાપા ગામનો વાઘરી,નામ  મારું ભઇ ઝુડીયો
જ્યાં ગંધ ગામમાં આવે,ત્યાં દોડીદુર તેને કરતો
                                   ……..હું નાપા ગામનો વાઘરી.
ગામમાં મારું ઘર છેવાડે,ના રહે કોઇ મારી પડખે
એકલો રહેતો ઘરવાળીસાથે,ને છોકરાંનોપ્રેમલેતો
બે મારા પોયરા મોટા, ને નાની મારે એક પોયરી
ગાંમમાં ના રહેતા અમે,છેવાડે નાની એક ઝુંપડી
                                   ……..હું નાપા ગામનો વાઘરી.
મરણ થાય કે ગંદકી વધે, દોડી ગામમાં હું જાતો
રાહ સૌ મારી ત્યાં જુએ,ને પ્રજા ગંધથી દુર ભાગે
કામમારું સાફ કરવાનું,પણ સાથના મારેકોઇલેવો
એકલાહાથે ગામસંભાળું,તોય ગામમારાથીઅળગુ
                                    ……..હું નાપા ગામનો વાઘરી.
ગંદવાડો તો લમણે લખણો,ના તેમાં છે કોઇ મેખ
નાક નાબંધ કરીનેફરતો,તોય ગંદકીજસાફ કરતો
આખું ગામ હું સાફ તો રાખુ, ના ગામમાં હું રહેતો
સૌદુર રહેતાગામમાં મુજથી,તોયખુશસૌનેહું કરતો
                                     ……..હું નાપા ગામનો વાઘરી.

૫૫%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%૫૫

વહેતા ઝરણાં


                         વહેતા ઝરણાં

તાઃ૨૬/૭/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ખળખળ વહેતા ઝરણાં,પર્વત પર પ્રેમે વહેતા
મધુરતાની મહેંક દેખતા, માનવ મનડાં હરતા
                                  ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાં.

કુદરતની આલીલા ન્યારી,પ્રેમની ભરીદે પ્યાલી
દ્રષ્ટિનો સહવાસ રહે ત્યાં, ઉજ્વળ જીવન રહેતા
                                  ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાં.

મંદપવનની લહેરલેતા,ખળખળએવો અવાજ દેતા
વહેતા નાનાઝરણાંએવા,જીવજગતના શાંન્તિલેતા
                                     ………ખળખળ વહેતા ઝરણાં.

સાગરનો સથવારો નાલેતા,કે ના નદીના વહેણનો
મૃદુ જીવન જગને દેતા,એવા નાના ઝરણા વહેતા
                                    ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાં.

પર્વતના ઝરણાને જોતા,શાંન્તિ સૃષ્ટિતણીએ લેતા
મધુર પવનને નિર્મળ વહેણ,માનવજીવે કરે પહેલ
                                     ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાં.

ના મોહ કે માયા દેખાતી, સૃષ્ટિ જ્યાં સહવાસ દેતી
માનવતાની મહેંકનિરખી,જ્યાંનદીનુમિલનએ લેતી
                                      ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાં.

////////////////////////////////////

અજાણી શાંન્તિ


                          અજાણી શાંન્તિ

તાઃ૨૬/૭/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શાંન્તિ શાંન્તિ શોધતા જગમાં,મળી ગઇ અશાંન્તિ
ક્યાંથી ક્યાં શોધી તમે ને, ત્યાં બની ગઇ અજાણી
                                     ……….શાંન્તિ શાંન્તિ શોધતા.
લીધી લાકડી માયાની,ને શોધવા નીકળ્યા શાંન્તિ
અહીં મળે કે તહીં મળે,ના જગમાં કોઇએ તે જાણી
મોહ માયાના મણકા જોઇ,ગણવા હાથમાંમેં લીધા
એક પકડતા બીજા છુટે,નેના હાથમાં એકેય રહેતા
                                      ……….શાંન્તિ શાંન્તિ શોધતા.
ના કોઇને એ મળી રહે,કે ના કોઇથી છેએ અજાણી
મારી મારીની માયામાં,એ તો દુર ચાલી જ જાતી
મનથીશોધી કે તનથી,ના માનવીએ નીરખી કાળે
આવે શાંન્તિ દોડી આજે, જ્યાં ભક્તિ જીવને લાગે
                                      ……….શાંન્તિ શાંન્તિ શોધતા.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@