ઢોલ નગારા


                            ઢોલ નગારા

તાઃ૧૩/૯/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઢોલ નગારા વાગતાં ગામમાં, માનવ સૌ મલકાય
આવ્યો અવસર પ્રેમનોઆજે,જેની રાહસદા જોવાય
                                        ……….ઢોલ નગારા વાગતાં.
ભક્તિ કેરા દ્વાર જ ખુલતા,કુંપળ પ્રેમનીછે લહેરાય
આવે ભક્તો દ્વારે દોડી,ને હારતોરા હાથમાં  દેખાય
રામનામની ધુન મચાવી,જીવનપ્રેમ મ્હાલવા કાજ
શાંન્તિ પામી જીવ મલકાય,પ્રભુ ભજન કરવાસાથ
                                             ……..ઢોલ નગારા વાગતાં.
બહેનો આવે દોડી માણવા, અવસર અનેરો જે આજ
કંકુ ચોખા ને ચુંદડી માથે,છે માની પુંજા કરવા કાજ
સિંદુર કપાળે શોભે નારીને,આવેએ તાલીઓના તાલે
ઉમંગ આજે  એવો અનેરો, જેનો જોઇએ સૌને  લ્હાવો 
                                              ………ઢોલ નગારા વાગતાં.
માડી તારા આગમનની,રાહ સદા જગજીવન છે જુએ
પામવા તારો પ્રેમ સદા મા, ભક્તિ પગલા તારા ધુએ
મનમંદીરના દ્વાર ખોલીને,કરુણા પામવા મનથી પુંજે
આવજે માડી દેવાપ્રેમ,ને માણજે ભક્તોનો અખંડપ્રેમ
                                                 ……..ઢોલ નગારા વાગતાં.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><